Nora torgs framtid

2015-12-14

Jim Forsbergs remissvar på programförslaget

Arkitekten Jim Forsbergs skrev ett utförligt remissvar på programförslaget. Han bor på Noragårdsvägen 34. 

 

Till Alla

2015-12-14

Jim Forsbergs remissvar på programförslaget

Arkitekten Jim Forsbergs skrev ett utförligt remissvar på programförslaget. Han bor på Noragårdsvägen 34. 

 

Till Alla
Taggar: Jim Forsberg

2015-12-14

Jim Forsbergs remissvar på programförslaget

Arkitekten Jim Forsbergs skrev ett utförligt remissvar på programförslaget. Han bor på Noragårdsvägen 34. 

 

Till Alla
Taggar: Jim Forsberg

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.