Nora torgs framtid

2017-01-09

Stopp för husbyggen i villaområde

Mark- och miljööverdomstolen säger nej till rivning av villa

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att säga nej till att riva en villa i Enskede gård och ersätta den med sex lägenheter i tre radhus.

Efter att grannarna överklagat stoppar domstolen planerna.

Nu gäller det att se vad i domen som har relevans för planerna på väsentligt större hus vid Nora torg.

Källor: 

Till Alla

2017-01-09

Stopp för husbyggen i villaområde

Mark- och miljööverdomstolen säger nej till rivning av villa

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att säga nej till att riva en villa i Enskede gård och ersätta den med sex lägenheter i tre radhus.

Efter att grannarna överklagat stoppar domstolen planerna.

Nu gäller det att se vad i domen som har relevans för planerna på väsentligt större hus vid Nora torg.

Källor: 

Till Alla
Taggar: Mark- och miljööverdomstolen Enskede gård

2017-01-09

Stopp för husbyggen i villaområde

Mark- och miljööverdomstolen säger nej till rivning av villa

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att säga nej till att riva en villa i Enskede gård och ersätta den med sex lägenheter i tre radhus.

Efter att grannarna överklagat stoppar domstolen planerna.

Nu gäller det att se vad i domen som har relevans för planerna på väsentligt större hus vid Nora torg.

Källor: 

Till Alla
Taggar: Mark- och miljööverdomstolen Enskede gård

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.