Nora torgs framtid

2020-03-11

Årsmötet 10 mars

Vid årsmötet 10 mars invaldes Björn Lundberg i styrelsen. Dessutom valdes Myrna Smitt, ordförande, Birgitta Frisell, sekreterare, Lennart Dahlborg, kassör, Hans Iwan Bratt, ansvarig för webbsidan, Jens Isaksson, Charlotte Lindeen, Karin Bergendal, Torgny Svenberg och Oskar Dahlman.

Björn Lundberg bor i Garden på Klockar Malms väg och representerar därmed den nya delen av föreningens verksamhetsområde.

Karin Bergendal var tidigare suppleant och utsågs nu till ordinarie ledamot. Invalda blev även de tidigare adjungerade ledamöterna Torgny Svenberg (föreningens första ordförande) och Oskar Dahlman.

Årsmötet inleddes med att byggnadsnämndens ordförande Claes Breitholtz informerade om aktuella byggprojekt och arbetet med kommunens översiktsplan. Mycket uppskattat!

Årsmötet gjorde ett uttalande:

Danderyds kommuns vision - Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. Danderyd möter invånarnas behov genom hela livet. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunens utveckling kännetecknas av engagemang och delaktighet.

Mot bakgrund av ovanstående görs följande uttalande, ställt till kommunstyrelsen.

Årsmötet 2020- 03-10, Föreningen Nora Torgs Framtid, FNTF                  

FNTF kräver att planuppdraget från 2014- 01-14 om utvecklingen av Nora Torg som ett lokalt centrum dras tillbaka.

FNTF föreslår att Nora Torg förblir en del av Nora Trädgårdsstad, i ett förstärkt Noragårdsstråk. Att utvecklas i det pågående arbetet med Översiktsplanen!

Till Alla

2020-03-11

Årsmötet 10 mars

Vid årsmötet 10 mars invaldes Björn Lundberg i styrelsen. Dessutom valdes Myrna Smitt, ordförande, Birgitta Frisell, sekreterare, Lennart Dahlborg, kassör, Hans Iwan Bratt, ansvarig för webbsidan, Jens Isaksson, Charlotte Lindeen, Karin Bergendal, Torgny Svenberg och Oskar Dahlman.

Björn Lundberg bor i Garden på Klockar Malms väg och representerar därmed den nya delen av föreningens verksamhetsområde.

Karin Bergendal var tidigare suppleant och utsågs nu till ordinarie ledamot. Invalda blev även de tidigare adjungerade ledamöterna Torgny Svenberg (föreningens första ordförande) och Oskar Dahlman.

Årsmötet inleddes med att byggnadsnämndens ordförande Claes Breitholtz informerade om aktuella byggprojekt och arbetet med kommunens översiktsplan. Mycket uppskattat!

Årsmötet gjorde ett uttalande:

Danderyds kommuns vision - Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. Danderyd möter invånarnas behov genom hela livet. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunens utveckling kännetecknas av engagemang och delaktighet.

Mot bakgrund av ovanstående görs följande uttalande, ställt till kommunstyrelsen.

Årsmötet 2020- 03-10, Föreningen Nora Torgs Framtid, FNTF                  

FNTF kräver att planuppdraget från 2014- 01-14 om utvecklingen av Nora Torg som ett lokalt centrum dras tillbaka.

FNTF föreslår att Nora Torg förblir en del av Nora Trädgårdsstad, i ett förstärkt Noragårdsstråk. Att utvecklas i det pågående arbetet med Översiktsplanen!

Till Alla
Inga taggar

2020-03-11

Årsmötet 10 mars

Vid årsmötet 10 mars invaldes Björn Lundberg i styrelsen. Dessutom valdes Myrna Smitt, ordförande, Birgitta Frisell, sekreterare, Lennart Dahlborg, kassör, Hans Iwan Bratt, ansvarig för webbsidan, Jens Isaksson, Charlotte Lindeen, Karin Bergendal, Torgny Svenberg och Oskar Dahlman.

Björn Lundberg bor i Garden på Klockar Malms väg och representerar därmed den nya delen av föreningens verksamhetsområde.

Karin Bergendal var tidigare suppleant och utsågs nu till ordinarie ledamot. Invalda blev även de tidigare adjungerade ledamöterna Torgny Svenberg (föreningens första ordförande) och Oskar Dahlman.

Årsmötet inleddes med att byggnadsnämndens ordförande Claes Breitholtz informerade om aktuella byggprojekt och arbetet med kommunens översiktsplan. Mycket uppskattat!

Årsmötet gjorde ett uttalande:

Danderyds kommuns vision - Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. Danderyd möter invånarnas behov genom hela livet. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunens utveckling kännetecknas av engagemang och delaktighet.

Mot bakgrund av ovanstående görs följande uttalande, ställt till kommunstyrelsen.

Årsmötet 2020- 03-10, Föreningen Nora Torgs Framtid, FNTF                  

FNTF kräver att planuppdraget från 2014- 01-14 om utvecklingen av Nora Torg som ett lokalt centrum dras tillbaka.

FNTF föreslår att Nora Torg förblir en del av Nora Trädgårdsstad, i ett förstärkt Noragårdsstråk. Att utvecklas i det pågående arbetet med Översiktsplanen!

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.