Nora torgs framtid

2017-02-16

Politiskt program för Danderyds politiska majoritet

Direkt efter valet 2014 träffade Moderaterna, Liberalerna och Kd en överenskommelse om vad som ska uträttas under mandatperioden. Huvudpunkterna framgår av detta pressmeddelande: Danderyd mot 2020-talet – med skola,äldreomsorg och bostäder i fokus.

Vad gäller byggande vid Nora torg skriver man: "Utöver detta vill vi utreda möjligheterna till fler bostäder vid Nora torg". Till skillnad mot en rad andra byggplaner så handlade det bara om att undersöka lämpligheten av att bygga vid torget.

Till Alla

2017-02-16

Politiskt program för Danderyds politiska majoritet

Direkt efter valet 2014 träffade Moderaterna, Liberalerna och Kd en överenskommelse om vad som ska uträttas under mandatperioden. Huvudpunkterna framgår av detta pressmeddelande: Danderyd mot 2020-talet – med skola,äldreomsorg och bostäder i fokus.

Vad gäller byggande vid Nora torg skriver man: "Utöver detta vill vi utreda möjligheterna till fler bostäder vid Nora torg". Till skillnad mot en rad andra byggplaner så handlade det bara om att undersöka lämpligheten av att bygga vid torget.

Till Alla
Inga taggar

2017-02-16

Politiskt program för Danderyds politiska majoritet

Direkt efter valet 2014 träffade Moderaterna, Liberalerna och Kd en överenskommelse om vad som ska uträttas under mandatperioden. Huvudpunkterna framgår av detta pressmeddelande: Danderyd mot 2020-talet – med skola,äldreomsorg och bostäder i fokus.

Vad gäller byggande vid Nora torg skriver man: "Utöver detta vill vi utreda möjligheterna till fler bostäder vid Nora torg". Till skillnad mot en rad andra byggplaner så handlade det bara om att undersöka lämpligheten av att bygga vid torget.

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.