Nora torgs framtid

2017-02-16

Vilka kan bo i kommunens nya hus?

Politiker pratar förrädiskt om att det blir danderydsbor som kommer att flytta in i de nya husen. Men det finns igen kommunal bostadskö. Bostads- och hyrrätter går till dem som kan betala mest.

Liberalerna skriver  t.ex. "Det rör sig om hundratals lägenheter de närmaste åren efter ett nollår 2014. Vi är med och utvecklar Danderyd till en plats där fler av våra ungdomar kan bo kvar om man studerar och där boendevalfriheten ökar på äldre dagar. Detta gynnar hela Stockholm Nordost!" Med "våra ungdomar" kan uppfattas som unga i Danderyd. Men "våra ungdomar" gäller inte ens Stockholm Nordost. Det är pengarna som avgör vilka som köper bostadsrätterna.

Till Alla

2017-02-16

Vilka kan bo i kommunens nya hus?

Politiker pratar förrädiskt om att det blir danderydsbor som kommer att flytta in i de nya husen. Men det finns igen kommunal bostadskö. Bostads- och hyrrätter går till dem som kan betala mest.

Liberalerna skriver  t.ex. "Det rör sig om hundratals lägenheter de närmaste åren efter ett nollår 2014. Vi är med och utvecklar Danderyd till en plats där fler av våra ungdomar kan bo kvar om man studerar och där boendevalfriheten ökar på äldre dagar. Detta gynnar hela Stockholm Nordost!" Med "våra ungdomar" kan uppfattas som unga i Danderyd. Men "våra ungdomar" gäller inte ens Stockholm Nordost. Det är pengarna som avgör vilka som köper bostadsrätterna.

Till Alla
Inga taggar

2017-02-16

Vilka kan bo i kommunens nya hus?

Politiker pratar förrädiskt om att det blir danderydsbor som kommer att flytta in i de nya husen. Men det finns igen kommunal bostadskö. Bostads- och hyrrätter går till dem som kan betala mest.

Liberalerna skriver  t.ex. "Det rör sig om hundratals lägenheter de närmaste åren efter ett nollår 2014. Vi är med och utvecklar Danderyd till en plats där fler av våra ungdomar kan bo kvar om man studerar och där boendevalfriheten ökar på äldre dagar. Detta gynnar hela Stockholm Nordost!" Med "våra ungdomar" kan uppfattas som unga i Danderyd. Men "våra ungdomar" gäller inte ens Stockholm Nordost. Det är pengarna som avgör vilka som köper bostadsrätterna.

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.