Nora torgs framtid

2017-02-18

Brev till kommunen...

Tack för mötet 7 februari 2017 angående eventuell byggnation vid Nora torg. Vi hoppas att vi lyckades framföra våra uppfattningar. Vi hade förhoppningen om att få besked om att planering avbrutits. Tyvärr fick vi istället veta av Isabella Hökmark att tomten kommer att bebyggas och det med flerbostadshus, inte med villor.

Vi fick besked om att en ny arkitekt fått i uppdrag att arbeta vidare med projektet och att Bäckström skulle svara för förslag gällande ny byggnation samt att ett förslag skulle vara klart innan sommaren. Vi fick inga uppgifter om vilka ramar Bäckström och arkitekten fått. I det nya förslaget ska alla aspekter inkluderas som t.ex. skuggning, blåljusfordon, översvämningsrisker (bl.a. från berget söder om Nora torg), trafikflöden inklusive buller och trafikrisker, parkering, mm.

Idén med ett “lokalt centrum” nämndes och vi vill understryka att vi inte ser något som helst behov av det med det utbyggda Danderyds centrum, livsmedelsbutik och restaurang på Edsviksvägen 31 och säkerligen nya butiker på Sätraängsvägen. Om denna idé återkommer i det nya förslaget bör det påvisas ett tydligt konsumentintresse och vilja från företag att lokalisera sig mot bakgrund av konkurrensen inom området.

Vi känner stark oro för att kommunen skall återkomma med ett nytt förslag som vi befarar innebär en mindre revidering av det förra som ju väckte alla protester. Vi är lika oroade och missnöjda över att ni som politiker så uppenbart nonchalerar vad medborgarna tycker.

Myrna Smitt, Birgitta Frisell, Hans Iwan Bratt och Torgny Svenberg
medlemmar i föreningen Nora torgs framtid

Till Alla

2017-02-18

Brev till kommunen...

Tack för mötet 7 februari 2017 angående eventuell byggnation vid Nora torg. Vi hoppas att vi lyckades framföra våra uppfattningar. Vi hade förhoppningen om att få besked om att planering avbrutits. Tyvärr fick vi istället veta av Isabella Hökmark att tomten kommer att bebyggas och det med flerbostadshus, inte med villor.

Vi fick besked om att en ny arkitekt fått i uppdrag att arbeta vidare med projektet och att Bäckström skulle svara för förslag gällande ny byggnation samt att ett förslag skulle vara klart innan sommaren. Vi fick inga uppgifter om vilka ramar Bäckström och arkitekten fått. I det nya förslaget ska alla aspekter inkluderas som t.ex. skuggning, blåljusfordon, översvämningsrisker (bl.a. från berget söder om Nora torg), trafikflöden inklusive buller och trafikrisker, parkering, mm.

Idén med ett “lokalt centrum” nämndes och vi vill understryka att vi inte ser något som helst behov av det med det utbyggda Danderyds centrum, livsmedelsbutik och restaurang på Edsviksvägen 31 och säkerligen nya butiker på Sätraängsvägen. Om denna idé återkommer i det nya förslaget bör det påvisas ett tydligt konsumentintresse och vilja från företag att lokalisera sig mot bakgrund av konkurrensen inom området.

Vi känner stark oro för att kommunen skall återkomma med ett nytt förslag som vi befarar innebär en mindre revidering av det förra som ju väckte alla protester. Vi är lika oroade och missnöjda över att ni som politiker så uppenbart nonchalerar vad medborgarna tycker.

Myrna Smitt, Birgitta Frisell, Hans Iwan Bratt och Torgny Svenberg
medlemmar i föreningen Nora torgs framtid

Till Alla
Inga taggar

2017-02-18

Brev till kommunen...

Tack för mötet 7 februari 2017 angående eventuell byggnation vid Nora torg. Vi hoppas att vi lyckades framföra våra uppfattningar. Vi hade förhoppningen om att få besked om att planering avbrutits. Tyvärr fick vi istället veta av Isabella Hökmark att tomten kommer att bebyggas och det med flerbostadshus, inte med villor.

Vi fick besked om att en ny arkitekt fått i uppdrag att arbeta vidare med projektet och att Bäckström skulle svara för förslag gällande ny byggnation samt att ett förslag skulle vara klart innan sommaren. Vi fick inga uppgifter om vilka ramar Bäckström och arkitekten fått. I det nya förslaget ska alla aspekter inkluderas som t.ex. skuggning, blåljusfordon, översvämningsrisker (bl.a. från berget söder om Nora torg), trafikflöden inklusive buller och trafikrisker, parkering, mm.

Idén med ett “lokalt centrum” nämndes och vi vill understryka att vi inte ser något som helst behov av det med det utbyggda Danderyds centrum, livsmedelsbutik och restaurang på Edsviksvägen 31 och säkerligen nya butiker på Sätraängsvägen. Om denna idé återkommer i det nya förslaget bör det påvisas ett tydligt konsumentintresse och vilja från företag att lokalisera sig mot bakgrund av konkurrensen inom området.

Vi känner stark oro för att kommunen skall återkomma med ett nytt förslag som vi befarar innebär en mindre revidering av det förra som ju väckte alla protester. Vi är lika oroade och missnöjda över att ni som politiker så uppenbart nonchalerar vad medborgarna tycker.

Myrna Smitt, Birgitta Frisell, Hans Iwan Bratt och Torgny Svenberg
medlemmar i föreningen Nora torgs framtid

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.