Nora torgs framtid

2017-02-23

Skarpt läge, kära medlemmar !

Medlemsbrev 2017-02-23

22/2 sammanträdde byggnadsnämnden och beslöt att skicka ut förslaget till detaljplan för Nora Torg senare i vår. Förslaget innebär att det byggs tre-fyra hus utmed Nora Gårdsväg, 3 våningar+vind med totalt 65 lägenheter. Stort garage skall finnas i källaren och rymma 50-60 bilar.

Vi räknar med att få tillgång till ritningar över förslaget inom ett par dagar och att, när vi sett handlingarna från mötet, veta hur lång tid vi har på oss för att överklaga. Vi skickar ut handlingar till alla medlemmar så fort det går.

Vi har haft ett antal styrelsemöten de senaste veckorna, även träffat kommunledningen som var helt avvisande beträffande vårt förslag att inte bebygga alls. Av olika skäl har vi beslutat föreslå att vi i föreningen kan acceptera två hus längst bort österut, högst två våningar höga och med garage i källaren.

När handlingarna skickats ut är vi tacksamma för synpunkter via e-mail så fort ni har funderat. Även förslag på taktik när det gäller protester mm är välkomna.

Eftersom vi i skrivande stund inte vet hur lång tid vi har på oss så föreslår vi att alla bokar följande dagar för föreningsmöte, tillika årsmöte: 16 mars och 26 april.

Hälsningar!

Styrelsen

 

Till Alla

2017-02-23

Skarpt läge, kära medlemmar !

Medlemsbrev 2017-02-23

22/2 sammanträdde byggnadsnämnden och beslöt att skicka ut förslaget till detaljplan för Nora Torg senare i vår. Förslaget innebär att det byggs tre-fyra hus utmed Nora Gårdsväg, 3 våningar+vind med totalt 65 lägenheter. Stort garage skall finnas i källaren och rymma 50-60 bilar.

Vi räknar med att få tillgång till ritningar över förslaget inom ett par dagar och att, när vi sett handlingarna från mötet, veta hur lång tid vi har på oss för att överklaga. Vi skickar ut handlingar till alla medlemmar så fort det går.

Vi har haft ett antal styrelsemöten de senaste veckorna, även träffat kommunledningen som var helt avvisande beträffande vårt förslag att inte bebygga alls. Av olika skäl har vi beslutat föreslå att vi i föreningen kan acceptera två hus längst bort österut, högst två våningar höga och med garage i källaren.

När handlingarna skickats ut är vi tacksamma för synpunkter via e-mail så fort ni har funderat. Även förslag på taktik när det gäller protester mm är välkomna.

Eftersom vi i skrivande stund inte vet hur lång tid vi har på oss så föreslår vi att alla bokar följande dagar för föreningsmöte, tillika årsmöte: 16 mars och 26 april.

Hälsningar!

Styrelsen

 

Till Alla
Inga taggar

2017-02-23

Skarpt läge, kära medlemmar !

Medlemsbrev 2017-02-23

22/2 sammanträdde byggnadsnämnden och beslöt att skicka ut förslaget till detaljplan för Nora Torg senare i vår. Förslaget innebär att det byggs tre-fyra hus utmed Nora Gårdsväg, 3 våningar+vind med totalt 65 lägenheter. Stort garage skall finnas i källaren och rymma 50-60 bilar.

Vi räknar med att få tillgång till ritningar över förslaget inom ett par dagar och att, när vi sett handlingarna från mötet, veta hur lång tid vi har på oss för att överklaga. Vi skickar ut handlingar till alla medlemmar så fort det går.

Vi har haft ett antal styrelsemöten de senaste veckorna, även träffat kommunledningen som var helt avvisande beträffande vårt förslag att inte bebygga alls. Av olika skäl har vi beslutat föreslå att vi i föreningen kan acceptera två hus längst bort österut, högst två våningar höga och med garage i källaren.

När handlingarna skickats ut är vi tacksamma för synpunkter via e-mail så fort ni har funderat. Även förslag på taktik när det gäller protester mm är välkomna.

Eftersom vi i skrivande stund inte vet hur lång tid vi har på oss så föreslår vi att alla bokar följande dagar för föreningsmöte, tillika årsmöte: 16 mars och 26 april.

Hälsningar!

Styrelsen

 

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.