Nora torgs framtid

2017-03-02

Vad är en detaljplan?

Kommunens kommande beslut om detaljplan för Nora torg med omgivning kommer att få stor inverkan på våra liv. Skulle planen genomföras så som föreslaget anger, kommer vi få leva med en stor byggarbetsplats i vår direkta närhet. Det område vi valt att flytta till kommer att se helt annorlunda ut.

Förändring är ofta något vi vill ha, men givetvis beror det på det tänkta resultatet. Det de beslutande politikerna vill ha är flera stora hus och ge nuvarande hus flera våningar. Motivet är att utveckla trädgårdsstaden till det täta samhället med många höga hus tätt tillsammans.

Nora torgs framtid har skapats för att stoppa denna plan. Visst kan vi tänka oss några nya låga hus men det är inte alls det politikerna planerat.

Nu gäller debatten politikernas beslut om detaljplanen. Vad innehåller en sådan plan? Vilka roll har den? Vilken inflytande har de boende som berörs av förändringen.

Boverket har tagit fram en ambitiös webbkurs, som verkar passa oss precis. Den är väl strukturerad så det är lätt att gå till de avsnitt som är mest intressanta.

Adressen är http://boverket.onlineacademy.se/external/play/1714. På denna adress finns en trevlig, men lång, inledning som många säkert vill hoppa över.

Ett annat, kanske lite snabbare sätt, att få svar på rubrikens fråga är Bildspel över processen för detaljplan från 1 januari 2015.pdf

För den riktigt ambitiöse finns det ytterligare ett dokument. Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan innehåller myndighetens tolkningar av olika regler.

Lycka till med studierna! 

Till Alla

2017-03-02

Vad är en detaljplan?

Kommunens kommande beslut om detaljplan för Nora torg med omgivning kommer att få stor inverkan på våra liv. Skulle planen genomföras så som föreslaget anger, kommer vi få leva med en stor byggarbetsplats i vår direkta närhet. Det område vi valt att flytta till kommer att se helt annorlunda ut.

Förändring är ofta något vi vill ha, men givetvis beror det på det tänkta resultatet. Det de beslutande politikerna vill ha är flera stora hus och ge nuvarande hus flera våningar. Motivet är att utveckla trädgårdsstaden till det täta samhället med många höga hus tätt tillsammans.

Nora torgs framtid har skapats för att stoppa denna plan. Visst kan vi tänka oss några nya låga hus men det är inte alls det politikerna planerat.

Nu gäller debatten politikernas beslut om detaljplanen. Vad innehåller en sådan plan? Vilka roll har den? Vilken inflytande har de boende som berörs av förändringen.

Boverket har tagit fram en ambitiös webbkurs, som verkar passa oss precis. Den är väl strukturerad så det är lätt att gå till de avsnitt som är mest intressanta.

Adressen är http://boverket.onlineacademy.se/external/play/1714. På denna adress finns en trevlig, men lång, inledning som många säkert vill hoppa över.

Ett annat, kanske lite snabbare sätt, att få svar på rubrikens fråga är Bildspel över processen för detaljplan från 1 januari 2015.pdf

För den riktigt ambitiöse finns det ytterligare ett dokument. Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan innehåller myndighetens tolkningar av olika regler.

Lycka till med studierna! 

Till Alla
Inga taggar

2017-03-02

Vad är en detaljplan?

Kommunens kommande beslut om detaljplan för Nora torg med omgivning kommer att få stor inverkan på våra liv. Skulle planen genomföras så som föreslaget anger, kommer vi få leva med en stor byggarbetsplats i vår direkta närhet. Det område vi valt att flytta till kommer att se helt annorlunda ut.

Förändring är ofta något vi vill ha, men givetvis beror det på det tänkta resultatet. Det de beslutande politikerna vill ha är flera stora hus och ge nuvarande hus flera våningar. Motivet är att utveckla trädgårdsstaden till det täta samhället med många höga hus tätt tillsammans.

Nora torgs framtid har skapats för att stoppa denna plan. Visst kan vi tänka oss några nya låga hus men det är inte alls det politikerna planerat.

Nu gäller debatten politikernas beslut om detaljplanen. Vad innehåller en sådan plan? Vilka roll har den? Vilken inflytande har de boende som berörs av förändringen.

Boverket har tagit fram en ambitiös webbkurs, som verkar passa oss precis. Den är väl strukturerad så det är lätt att gå till de avsnitt som är mest intressanta.

Adressen är http://boverket.onlineacademy.se/external/play/1714. På denna adress finns en trevlig, men lång, inledning som många säkert vill hoppa över.

Ett annat, kanske lite snabbare sätt, att få svar på rubrikens fråga är Bildspel över processen för detaljplan från 1 januari 2015.pdf

För den riktigt ambitiöse finns det ytterligare ett dokument. Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan innehåller myndighetens tolkningar av olika regler.

Lycka till med studierna! 

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.