Nora torgs framtid

2017-03-02

Varför förtätning?

Förtätning är modeordet fram alla andra vad gäller utveckling av områden för bostäder, kontor, handel och tillverkning mm.

Till Alla

2017-03-02

Varför förtätning?

Förtätning är modeordet fram alla andra vad gäller utveckling av områden för bostäder, kontor, handel och tillverkning mm.

Till Alla
Inga taggar

2017-03-02

Varför förtätning?

Förtätning är modeordet fram alla andra vad gäller utveckling av områden för bostäder, kontor, handel och tillverkning mm.

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.