Nora torgs framtid

2017-03-02

Kommunens förslag till bebyggelse vid Nora torg

Kommunens byggnadsnämnd har nu fastställt sitt förslag till detaljplan för Nora torg. Vad gäller tidsplanen säger byggnadsnämnden "Planhandlingarna kommer skickas ut på samråd tidigast om en månad och samrådet kommer att pågå i 6-8 veckor."

Vi i styrelsen har fått handlingarna och detaljstuderar dem. Dokumenten är tillgängliga på föreningens webb.

Styrelsen tänker dela upp sitt förslag till svar i avsnitt som successivt publiceras på webben. Det första avsnitten är en inledning med övergripande synpunkter på förslaget. 

Medlemmar kan kommentera kommunens förslag och föreningens utkast till svarstext per mail, telefon, möten, personliga kontakter, mm.

Föreningen kommer att kallas till årsmöte den 26 april. Då kan medlemmarna diskutera ett komplett förslag till föreningens svar. Styrelsen kan sedan utforma det slutliga svaret baserat på årsmötets beslut och diskussion.

Det är inte helt lätt att se konsekvenserna av kommunens förslag. Vi ska göra allt vi kan för att utforma våra svar på ett sätt som underlättar för medlemmarna se konsekvenserna. 

Vi är dock övertygade om att om kommunens förslag skulle genomföras så kommer det att få oerhört stora konsekvenser för oss som bor i Nora och i synnerhet i torgets omgivning. Vi ska göra allt vi kan för att stoppa förslaget eller ändra det så att effekterna mildras.

Flertalet medlemmar finns säkert med på kommunens samrådslista. De som inte är med kan skicka in svar ändå. 

Det är viktigt att alla utformar egna svar utifrån sin bostad och sina bedömningar om förslagets konsekvenser. Därmed blir det svårt för kommunen att påstå att föreningen inte har medlemmarnas stöd.

Nu stundar en intensiv tid. Hjälp till på alla sätt du kan för att stoppa kommunens förslag som skulle skada vår det område vi lever i.

Styrelsens arbetsgrupp
Torgny, Myrna, Birgitta och Hans Iwan

PS Föreningen har nu också en sida på Facebook. Besök den gärna och kommentera förslaget och föreningens agerande.
Till Alla

2017-03-02

Kommunens förslag till bebyggelse vid Nora torg

Kommunens byggnadsnämnd har nu fastställt sitt förslag till detaljplan för Nora torg. Vad gäller tidsplanen säger byggnadsnämnden "Planhandlingarna kommer skickas ut på samråd tidigast om en månad och samrådet kommer att pågå i 6-8 veckor."

Vi i styrelsen har fått handlingarna och detaljstuderar dem. Dokumenten är tillgängliga på föreningens webb.

Styrelsen tänker dela upp sitt förslag till svar i avsnitt som successivt publiceras på webben. Det första avsnitten är en inledning med övergripande synpunkter på förslaget. 

Medlemmar kan kommentera kommunens förslag och föreningens utkast till svarstext per mail, telefon, möten, personliga kontakter, mm.

Föreningen kommer att kallas till årsmöte den 26 april. Då kan medlemmarna diskutera ett komplett förslag till föreningens svar. Styrelsen kan sedan utforma det slutliga svaret baserat på årsmötets beslut och diskussion.

Det är inte helt lätt att se konsekvenserna av kommunens förslag. Vi ska göra allt vi kan för att utforma våra svar på ett sätt som underlättar för medlemmarna se konsekvenserna. 

Vi är dock övertygade om att om kommunens förslag skulle genomföras så kommer det att få oerhört stora konsekvenser för oss som bor i Nora och i synnerhet i torgets omgivning. Vi ska göra allt vi kan för att stoppa förslaget eller ändra det så att effekterna mildras.

Flertalet medlemmar finns säkert med på kommunens samrådslista. De som inte är med kan skicka in svar ändå. 

Det är viktigt att alla utformar egna svar utifrån sin bostad och sina bedömningar om förslagets konsekvenser. Därmed blir det svårt för kommunen att påstå att föreningen inte har medlemmarnas stöd.

Nu stundar en intensiv tid. Hjälp till på alla sätt du kan för att stoppa kommunens förslag som skulle skada vår det område vi lever i.

Styrelsens arbetsgrupp
Torgny, Myrna, Birgitta och Hans Iwan

PS Föreningen har nu också en sida på Facebook. Besök den gärna och kommentera förslaget och föreningens agerande.
Till Alla
Inga taggar

2017-03-02

Kommunens förslag till bebyggelse vid Nora torg

Kommunens byggnadsnämnd har nu fastställt sitt förslag till detaljplan för Nora torg. Vad gäller tidsplanen säger byggnadsnämnden "Planhandlingarna kommer skickas ut på samråd tidigast om en månad och samrådet kommer att pågå i 6-8 veckor."

Vi i styrelsen har fått handlingarna och detaljstuderar dem. Dokumenten är tillgängliga på föreningens webb.

Styrelsen tänker dela upp sitt förslag till svar i avsnitt som successivt publiceras på webben. Det första avsnitten är en inledning med övergripande synpunkter på förslaget. 

Medlemmar kan kommentera kommunens förslag och föreningens utkast till svarstext per mail, telefon, möten, personliga kontakter, mm.

Föreningen kommer att kallas till årsmöte den 26 april. Då kan medlemmarna diskutera ett komplett förslag till föreningens svar. Styrelsen kan sedan utforma det slutliga svaret baserat på årsmötets beslut och diskussion.

Det är inte helt lätt att se konsekvenserna av kommunens förslag. Vi ska göra allt vi kan för att utforma våra svar på ett sätt som underlättar för medlemmarna se konsekvenserna. 

Vi är dock övertygade om att om kommunens förslag skulle genomföras så kommer det att få oerhört stora konsekvenser för oss som bor i Nora och i synnerhet i torgets omgivning. Vi ska göra allt vi kan för att stoppa förslaget eller ändra det så att effekterna mildras.

Flertalet medlemmar finns säkert med på kommunens samrådslista. De som inte är med kan skicka in svar ändå. 

Det är viktigt att alla utformar egna svar utifrån sin bostad och sina bedömningar om förslagets konsekvenser. Därmed blir det svårt för kommunen att påstå att föreningen inte har medlemmarnas stöd.

Nu stundar en intensiv tid. Hjälp till på alla sätt du kan för att stoppa kommunens förslag som skulle skada vår det område vi lever i.

Styrelsens arbetsgrupp
Torgny, Myrna, Birgitta och Hans Iwan

PS Föreningen har nu också en sida på Facebook. Besök den gärna och kommentera förslaget och föreningens agerande.
Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.