Nora torgs framtid

2017-03-13

Träff med boende på Näckrosvägen

Den 16 mars kl 18 träffas några boenden på Näckrosvägen hos Hans Iwan Bratt, Hästhagsvägen 2 för att prata om de planerade stora husen på Noragårdsvägen.


Här är lite underlag för träffen

Till Alla

2017-03-13

Träff med boende på Näckrosvägen

Den 16 mars kl 18 träffas några boenden på Näckrosvägen hos Hans Iwan Bratt, Hästhagsvägen 2 för att prata om de planerade stora husen på Noragårdsvägen.


Här är lite underlag för träffen

Till Alla
Inga taggar

2017-03-13

Träff med boende på Näckrosvägen

Den 16 mars kl 18 träffas några boenden på Näckrosvägen hos Hans Iwan Bratt, Hästhagsvägen 2 för att prata om de planerade stora husen på Noragårdsvägen.


Här är lite underlag för träffen

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.