Nora torgs framtid

2017-03-16

C och Mp säger nej till nya husen på Noragårdsvägen

Den 22 februari beslöt byggnadsnämnden att förslag till detaljplan för Nora torg ska skickas ut på plansamråd. Förslaget omfattar "flerbostadshus i tre våningar plus vindsvåning längs Noragårdsvägen. Sammanlagt ca 65-75 lägenheter föreslås tillkomma. I några av bottenvåningarna tillåts även kontor och handel. Noragårdsvägen föreslås justeras något norrut för att inrymma de nya bostäderna samt parkeringsfickor och ny gång- och cykelväg längs den södra sidan av vägen."

Mot beslutet reserverade sig Centerpartiet för att förslaget skulle "återremitteras för omarbetning. Förslaget ska göras mindre stadslikt och mer anpassat till omkringliggande bebyggelse. Detta innebär att husen ska göras lägre och att de ska dras in från gatan samt delas upp i flera mindre enheter. "

Även miljöpartiet reserverade sig.


Till Alla

2017-03-16

C och Mp säger nej till nya husen på Noragårdsvägen

Den 22 februari beslöt byggnadsnämnden att förslag till detaljplan för Nora torg ska skickas ut på plansamråd. Förslaget omfattar "flerbostadshus i tre våningar plus vindsvåning längs Noragårdsvägen. Sammanlagt ca 65-75 lägenheter föreslås tillkomma. I några av bottenvåningarna tillåts även kontor och handel. Noragårdsvägen föreslås justeras något norrut för att inrymma de nya bostäderna samt parkeringsfickor och ny gång- och cykelväg längs den södra sidan av vägen."

Mot beslutet reserverade sig Centerpartiet för att förslaget skulle "återremitteras för omarbetning. Förslaget ska göras mindre stadslikt och mer anpassat till omkringliggande bebyggelse. Detta innebär att husen ska göras lägre och att de ska dras in från gatan samt delas upp i flera mindre enheter. "

Även miljöpartiet reserverade sig.


Till Alla
Inga taggar

2017-03-16

C och Mp säger nej till nya husen på Noragårdsvägen

Den 22 februari beslöt byggnadsnämnden att förslag till detaljplan för Nora torg ska skickas ut på plansamråd. Förslaget omfattar "flerbostadshus i tre våningar plus vindsvåning längs Noragårdsvägen. Sammanlagt ca 65-75 lägenheter föreslås tillkomma. I några av bottenvåningarna tillåts även kontor och handel. Noragårdsvägen föreslås justeras något norrut för att inrymma de nya bostäderna samt parkeringsfickor och ny gång- och cykelväg längs den södra sidan av vägen."

Mot beslutet reserverade sig Centerpartiet för att förslaget skulle "återremitteras för omarbetning. Förslaget ska göras mindre stadslikt och mer anpassat till omkringliggande bebyggelse. Detta innebär att husen ska göras lägre och att de ska dras in från gatan samt delas upp i flera mindre enheter. "

Även miljöpartiet reserverade sig.


Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.