Nora torgs framtid

2017-03-16

Hur bor politikerna i Byggnadsnämnden

Isabella Hökmark, c/o Lehander, Bengt Färjares Väg 5, 182 77 Stocksund, flerfamiljshus

Ingrid Erneman, Kevingeringen 67, 182 50 Danderyd, flerfamiljshus

Erik Hafström, Villavägen 8N, 182 79 Stocksund, Villa

Leif Arle, Soltorpsvägen 30, 18233 Danderyd, Villa

Richard Ström, Vendevägen 86. 182 54 Djursholm, Villa

Till Alla

2017-03-16

Hur bor politikerna i Byggnadsnämnden

Isabella Hökmark, c/o Lehander, Bengt Färjares Väg 5, 182 77 Stocksund, flerfamiljshus

Ingrid Erneman, Kevingeringen 67, 182 50 Danderyd, flerfamiljshus

Erik Hafström, Villavägen 8N, 182 79 Stocksund, Villa

Leif Arle, Soltorpsvägen 30, 18233 Danderyd, Villa

Richard Ström, Vendevägen 86. 182 54 Djursholm, Villa

Till Alla
Inga taggar

2017-03-16

Hur bor politikerna i Byggnadsnämnden

Isabella Hökmark, c/o Lehander, Bengt Färjares Väg 5, 182 77 Stocksund, flerfamiljshus

Ingrid Erneman, Kevingeringen 67, 182 50 Danderyd, flerfamiljshus

Erik Hafström, Villavägen 8N, 182 79 Stocksund, Villa

Leif Arle, Soltorpsvägen 30, 18233 Danderyd, Villa

Richard Ström, Vendevägen 86. 182 54 Djursholm, Villa

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.