Nora torgs framtid

2017-03-17

Ska Göthes glas bli höghus?

Det går rykten om vad som ska hända med den gamla brandstationen, som numera har Göthes glas huserar i. 

Det vi vet fn att detaljplanen accepterar 2-våningars fastighet. Det finns ingen bygglovsansökan. Det är kommunen som äger marken.

Till Alla

2017-03-17

Ska Göthes glas bli höghus?

Det går rykten om vad som ska hända med den gamla brandstationen, som numera har Göthes glas huserar i. 

Det vi vet fn att detaljplanen accepterar 2-våningars fastighet. Det finns ingen bygglovsansökan. Det är kommunen som äger marken.

Till Alla
Inga taggar

2017-03-17

Ska Göthes glas bli höghus?

Det går rykten om vad som ska hända med den gamla brandstationen, som numera har Göthes glas huserar i. 

Det vi vet fn att detaljplanen accepterar 2-våningars fastighet. Det finns ingen bygglovsansökan. Det är kommunen som äger marken.

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.