Nora torgs framtid

2017-03-23

Kom med!

Hjälp oss att stoppa bygget av
höga hus vid Nora torg

Kommunen tänker bygga flera stora hus på Noragårdsvägen och Nora torg.

 • Vårt villasamhälle / trädgårdsstaden förstörs

 • Många hus skuggas

 • Usel trafiklösning

 • Problem med dag- och spillvatten, sänkt grundvattennivå

 • Dålig framkomlighet för blåljusbilar liksom sopbil och andra transporter

 • 1000 kvm grönyta försvinner

Många Nora-bor vill stoppa planerna och har bildat föreningen Nora torgs framtid


Läs mer på denna webb om vad som är på väg att hända.
Kom med och hjälp till att få stopp på planerna

{3;Nora torg version 2.png;C;500}

De fyra planerade husen och tillkommande våningsplan på två hus visas med rätt proportioner till Hornet som är inträngt mitt i den ny bebyggelsen och till radhusen på Näckrosvägen.

Bilden är skapad med Google maps för att få uppgift om markens lutning och solskenets ändring under årets alla timmar. Den tredimensionella modellen är skapat med Sketchup.

Till Alla

2017-03-23

Kom med!

Hjälp oss att stoppa bygget av
höga hus vid Nora torg

Kommunen tänker bygga flera stora hus på Noragårdsvägen och Nora torg.

 • Vårt villasamhälle / trädgårdsstaden förstörs

 • Många hus skuggas

 • Usel trafiklösning

 • Problem med dag- och spillvatten, sänkt grundvattennivå

 • Dålig framkomlighet för blåljusbilar liksom sopbil och andra transporter

 • 1000 kvm grönyta försvinner

Många Nora-bor vill stoppa planerna och har bildat föreningen Nora torgs framtid


Läs mer på denna webb om vad som är på väg att hända.
Kom med och hjälp till att få stopp på planerna

{3;Nora torg version 2.png;C;500}

De fyra planerade husen och tillkommande våningsplan på två hus visas med rätt proportioner till Hornet som är inträngt mitt i den ny bebyggelsen och till radhusen på Näckrosvägen.

Bilden är skapad med Google maps för att få uppgift om markens lutning och solskenets ändring under årets alla timmar. Den tredimensionella modellen är skapat med Sketchup.

Till Alla
Inga taggar

2017-03-23

Kom med!

Hjälp oss att stoppa bygget av
höga hus vid Nora torg

Kommunen tänker bygga flera stora hus på Noragårdsvägen och Nora torg.

 • Vårt villasamhälle / trädgårdsstaden förstörs

 • Många hus skuggas

 • Usel trafiklösning

 • Problem med dag- och spillvatten, sänkt grundvattennivå

 • Dålig framkomlighet för blåljusbilar liksom sopbil och andra transporter

 • 1000 kvm grönyta försvinner

Många Nora-bor vill stoppa planerna och har bildat föreningen Nora torgs framtid


Läs mer på denna webb om vad som är på väg att hända.
Kom med och hjälp till att få stopp på planerna

{3;Nora torg version 2.png;C;500}

De fyra planerade husen och tillkommande våningsplan på två hus visas med rätt proportioner till Hornet som är inträngt mitt i den ny bebyggelsen och till radhusen på Näckrosvägen.

Bilden är skapad med Google maps för att få uppgift om markens lutning och solskenets ändring under årets alla timmar. Den tredimensionella modellen är skapat med Sketchup.

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.