Nora torgs framtid

2017-03-28

Träff med boende i Hornet

De boende i Hornet är mycket bekymrade över kommunens planer. Det framgick tydliget på mötet i Hornet. Birgitta Frisell, som själv bor i Hornet, var med tillsammans med Hans Iwan Bratt för att informera om läget och vad föreninen Nora torgs framtid gör.


Till Alla

2017-03-28

Träff med boende i Hornet

De boende i Hornet är mycket bekymrade över kommunens planer. Det framgick tydliget på mötet i Hornet. Birgitta Frisell, som själv bor i Hornet, var med tillsammans med Hans Iwan Bratt för att informera om läget och vad föreninen Nora torgs framtid gör.


Till Alla
Inga taggar

2017-03-28

Träff med boende i Hornet

De boende i Hornet är mycket bekymrade över kommunens planer. Det framgick tydliget på mötet i Hornet. Birgitta Frisell, som själv bor i Hornet, var med tillsammans med Hans Iwan Bratt för att informera om läget och vad föreninen Nora torgs framtid gör.


Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.