Nora torgs framtid

2017-04-06

Kallelse till årsmöte i föreningen Nora torgs framtid

2017-04-06

Du kallas till årsmöte för föreningen Nora torgs framtid.

Tid: tisdagen 25 april, kl 19:00 -- 20:30 ca

Plats: Smedjan i Kvarnparken (vid badet)

Anmälan. Vi är tacksamma för att du anmäler. Det underlättar vår planering.


Vi räknar med att vi i god tid före årsmötet ha fått kommunens samråd gällande detaljplanen. Därmed kan årsmötet ta beslut om föreningens fortsatta agerande. 

Program

 • Mötets öppnande
 • Val av sekreterare och justeringsmän.
 • Verksamhetsrapport och verksamhetsplan.
 • Revisorns yttrande
 • Beslut om ansvarsfrihet
 • Val av ny styrelse och revisor.
 • Samrådet gällande detaljplanen

Styrelsen fungerar som valberedning. Medlem som vill kandidera eller vill föreslå annan kandidat bör kontakta styrelsen: (torgny.svenberg@ki.se).

Vi har tagit fram ett flygblad om kommunens detaljplan (bilaga). Bilden är baserad på den plan som byggnadsnämnden beslutat att remittera. På föreningens webb finns aktuell information, bl.a.

Föreningens insatser den närmaste tiden efter det att vi fått samrådsremissen är sannolikt helt avgörande för om kommunens planer ska kunna stoppas eller förändras så att de kan accepteras av oss Norabor.

Du är varmt välkommen till detta viktiga möte!

Styrelsen

Till Alla

2017-04-06

Kallelse till årsmöte i föreningen Nora torgs framtid

2017-04-06

Du kallas till årsmöte för föreningen Nora torgs framtid.

Tid: tisdagen 25 april, kl 19:00 -- 20:30 ca

Plats: Smedjan i Kvarnparken (vid badet)

Anmälan. Vi är tacksamma för att du anmäler. Det underlättar vår planering.


Vi räknar med att vi i god tid före årsmötet ha fått kommunens samråd gällande detaljplanen. Därmed kan årsmötet ta beslut om föreningens fortsatta agerande. 

Program

 • Mötets öppnande
 • Val av sekreterare och justeringsmän.
 • Verksamhetsrapport och verksamhetsplan.
 • Revisorns yttrande
 • Beslut om ansvarsfrihet
 • Val av ny styrelse och revisor.
 • Samrådet gällande detaljplanen

Styrelsen fungerar som valberedning. Medlem som vill kandidera eller vill föreslå annan kandidat bör kontakta styrelsen: (torgny.svenberg@ki.se).

Vi har tagit fram ett flygblad om kommunens detaljplan (bilaga). Bilden är baserad på den plan som byggnadsnämnden beslutat att remittera. På föreningens webb finns aktuell information, bl.a.

Föreningens insatser den närmaste tiden efter det att vi fått samrådsremissen är sannolikt helt avgörande för om kommunens planer ska kunna stoppas eller förändras så att de kan accepteras av oss Norabor.

Du är varmt välkommen till detta viktiga möte!

Styrelsen

Till Alla
Inga taggar

2017-04-06

Kallelse till årsmöte i föreningen Nora torgs framtid

2017-04-06

Du kallas till årsmöte för föreningen Nora torgs framtid.

Tid: tisdagen 25 april, kl 19:00 -- 20:30 ca

Plats: Smedjan i Kvarnparken (vid badet)

Anmälan. Vi är tacksamma för att du anmäler. Det underlättar vår planering.


Vi räknar med att vi i god tid före årsmötet ha fått kommunens samråd gällande detaljplanen. Därmed kan årsmötet ta beslut om föreningens fortsatta agerande. 

Program

 • Mötets öppnande
 • Val av sekreterare och justeringsmän.
 • Verksamhetsrapport och verksamhetsplan.
 • Revisorns yttrande
 • Beslut om ansvarsfrihet
 • Val av ny styrelse och revisor.
 • Samrådet gällande detaljplanen

Styrelsen fungerar som valberedning. Medlem som vill kandidera eller vill föreslå annan kandidat bör kontakta styrelsen: (torgny.svenberg@ki.se).

Vi har tagit fram ett flygblad om kommunens detaljplan (bilaga). Bilden är baserad på den plan som byggnadsnämnden beslutat att remittera. På föreningens webb finns aktuell information, bl.a.

Föreningens insatser den närmaste tiden efter det att vi fått samrådsremissen är sannolikt helt avgörande för om kommunens planer ska kunna stoppas eller förändras så att de kan accepteras av oss Norabor.

Du är varmt välkommen till detta viktiga möte!

Styrelsen

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.