Nora torgs framtid

2017-04-07

Stoppa bygget av höga hus vid Nora torg

Läs och sprid flygbladet om Danderyd kommuns planer på byggen vid Nora torg som river sönder trädgårdsstaden.

Hjälp oss att stoppa bygget av höga hus vid Nora torg

Till Alla

2017-04-07

Stoppa bygget av höga hus vid Nora torg

Läs och sprid flygbladet om Danderyd kommuns planer på byggen vid Nora torg som river sönder trädgårdsstaden.

Hjälp oss att stoppa bygget av höga hus vid Nora torg

Till Alla
Inga taggar

2017-04-07

Stoppa bygget av höga hus vid Nora torg

Läs och sprid flygbladet om Danderyd kommuns planer på byggen vid Nora torg som river sönder trädgårdsstaden.

Hjälp oss att stoppa bygget av höga hus vid Nora torg

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.