Nora torgs framtid

2017-04-08

Föreningen svarar på kommunens artikel

Föreningen Nora torgs framtid svarar på kommunens uttalanden i Danderyds Nyheter.

Förslagen har duggat tätt kring Nora Torg – centrum för Nora trädgårdsstad i Danderyd från 1930-talet.

Att liva upp och skapa småstadskänsla med fyra stycken 4 våningar höga massiva huskroppar är ett nytt koncept - eller floskel om man så vill. Den småstad som planeras ska ligga i Nora Trädgårdsstad dominerad av villabebyggelse dominerad av tvåvåningshus. Vad menas med småstadskänsla i villastaden! Det befintliga 2-vånings flerfamiljshuset på Nora torg 2 byggs helt o hållet in, vilket är fullständigt oacceptabelt. Jfr att lägga en Finlandsfärja 25 m från ett bostadshus!

Att dessutom höja ett av de två Sixten Magnusson-hus, som idag är den kvarvarande signaturen för Nora Torg i den ursprungliga villastaden, är ett arkitektoniskt skamgrepp. För att få fyra stycken 35kvmlägenheter!

Kommunens skisser vilseleder: Hur det skulle se ut i verkligheten om planerna fullföljs framgår av följande med en människa inritad för proportionernas skull! 

Isabella Hökmark, Byggnadsnämndens ordf. menar att de 70 lägenheterna skulle ge underlag för bättre service vid Nora Torg. Att argumentera för detta när det fördubblade Mörby centrum 10 min gångväg från torget samtidigt blir klart visar hur förvirrat och desperat planeringen i Danderyd bedrivs.

Ytterligare exempel på kommunens bristande helhetssyn och nonchalans är det förra förslaget med radhus i planområdets västra del (mot Danderydsgården och Kulturskolan). Den mark som skulle användas utgör gemensamma ytor för Nora Torgs Samfällighetsförening med befintliga radhus och flerfamiljhus. Att kommunen går ut med förslag där markägoförhållandena inte är klargjorda skapar oro och minskar förtroendet för den demokratiska processen.

I samband med det föregående plansamrådet vid årsskiftet 2015 - 2016 skapades Föreningen Nora Torgs Framtid med idag ett 80-tal engagerade Nora-bor som gärna vill se ett bostadsbyggande på den aktuella tomten. Med förnuft och hänsyn till de kvaliteter som finns idag i Nora Trädgårds- och villastad.

Föreningen arbetar för att förbättra boendekvaliteterna Nora-området och söker dialog med de politiker som har att besluta. En del tas upp och annat faller på hälleberget.

Den föreslagna tidplanen för storprojekt faller väl samman med kommande val. Det är välkommet och nödvändigt att kommunens bebyggelsepolitik blir en fråga i valet 2018.

För en närmare presentation av Föreningen Nora Torgs Framtid se www.noratorg.se

Föreningen Nora torgs Framtid

Torgny Svenberg, Nora torg 57, 070-695 55 59, Torgny.Svenberg@ki.se
Myrna Smitt, Nora torg 33, +46 8 7559180, +46 0709 548 779, myrna.smitt@telia.com
Hans Iwan Bratt, Hästhagsvägen 2, 070-7797796, hibratt@gmail.com

---------------------

Danderyds Nyheter: Se kommande storprojektet i Danderyd – "Inte så fin plats idag"

Till Alla

2017-04-08

Föreningen svarar på kommunens artikel

Föreningen Nora torgs framtid svarar på kommunens uttalanden i Danderyds Nyheter.

Förslagen har duggat tätt kring Nora Torg – centrum för Nora trädgårdsstad i Danderyd från 1930-talet.

Att liva upp och skapa småstadskänsla med fyra stycken 4 våningar höga massiva huskroppar är ett nytt koncept - eller floskel om man så vill. Den småstad som planeras ska ligga i Nora Trädgårdsstad dominerad av villabebyggelse dominerad av tvåvåningshus. Vad menas med småstadskänsla i villastaden! Det befintliga 2-vånings flerfamiljshuset på Nora torg 2 byggs helt o hållet in, vilket är fullständigt oacceptabelt. Jfr att lägga en Finlandsfärja 25 m från ett bostadshus!

Att dessutom höja ett av de två Sixten Magnusson-hus, som idag är den kvarvarande signaturen för Nora Torg i den ursprungliga villastaden, är ett arkitektoniskt skamgrepp. För att få fyra stycken 35kvmlägenheter!

Kommunens skisser vilseleder: Hur det skulle se ut i verkligheten om planerna fullföljs framgår av följande med en människa inritad för proportionernas skull! 

Isabella Hökmark, Byggnadsnämndens ordf. menar att de 70 lägenheterna skulle ge underlag för bättre service vid Nora Torg. Att argumentera för detta när det fördubblade Mörby centrum 10 min gångväg från torget samtidigt blir klart visar hur förvirrat och desperat planeringen i Danderyd bedrivs.

Ytterligare exempel på kommunens bristande helhetssyn och nonchalans är det förra förslaget med radhus i planområdets västra del (mot Danderydsgården och Kulturskolan). Den mark som skulle användas utgör gemensamma ytor för Nora Torgs Samfällighetsförening med befintliga radhus och flerfamiljhus. Att kommunen går ut med förslag där markägoförhållandena inte är klargjorda skapar oro och minskar förtroendet för den demokratiska processen.

I samband med det föregående plansamrådet vid årsskiftet 2015 - 2016 skapades Föreningen Nora Torgs Framtid med idag ett 80-tal engagerade Nora-bor som gärna vill se ett bostadsbyggande på den aktuella tomten. Med förnuft och hänsyn till de kvaliteter som finns idag i Nora Trädgårds- och villastad.

Föreningen arbetar för att förbättra boendekvaliteterna Nora-området och söker dialog med de politiker som har att besluta. En del tas upp och annat faller på hälleberget.

Den föreslagna tidplanen för storprojekt faller väl samman med kommande val. Det är välkommet och nödvändigt att kommunens bebyggelsepolitik blir en fråga i valet 2018.

För en närmare presentation av Föreningen Nora Torgs Framtid se www.noratorg.se

Föreningen Nora torgs Framtid

Torgny Svenberg, Nora torg 57, 070-695 55 59, Torgny.Svenberg@ki.se
Myrna Smitt, Nora torg 33, +46 8 7559180, +46 0709 548 779, myrna.smitt@telia.com
Hans Iwan Bratt, Hästhagsvägen 2, 070-7797796, hibratt@gmail.com

---------------------

Danderyds Nyheter: Se kommande storprojektet i Danderyd – "Inte så fin plats idag"

Till Alla
Inga taggar

2017-04-08

Föreningen svarar på kommunens artikel

Föreningen Nora torgs framtid svarar på kommunens uttalanden i Danderyds Nyheter.

Förslagen har duggat tätt kring Nora Torg – centrum för Nora trädgårdsstad i Danderyd från 1930-talet.

Att liva upp och skapa småstadskänsla med fyra stycken 4 våningar höga massiva huskroppar är ett nytt koncept - eller floskel om man så vill. Den småstad som planeras ska ligga i Nora Trädgårdsstad dominerad av villabebyggelse dominerad av tvåvåningshus. Vad menas med småstadskänsla i villastaden! Det befintliga 2-vånings flerfamiljshuset på Nora torg 2 byggs helt o hållet in, vilket är fullständigt oacceptabelt. Jfr att lägga en Finlandsfärja 25 m från ett bostadshus!

Att dessutom höja ett av de två Sixten Magnusson-hus, som idag är den kvarvarande signaturen för Nora Torg i den ursprungliga villastaden, är ett arkitektoniskt skamgrepp. För att få fyra stycken 35kvmlägenheter!

Kommunens skisser vilseleder: Hur det skulle se ut i verkligheten om planerna fullföljs framgår av följande med en människa inritad för proportionernas skull! 

Isabella Hökmark, Byggnadsnämndens ordf. menar att de 70 lägenheterna skulle ge underlag för bättre service vid Nora Torg. Att argumentera för detta när det fördubblade Mörby centrum 10 min gångväg från torget samtidigt blir klart visar hur förvirrat och desperat planeringen i Danderyd bedrivs.

Ytterligare exempel på kommunens bristande helhetssyn och nonchalans är det förra förslaget med radhus i planområdets västra del (mot Danderydsgården och Kulturskolan). Den mark som skulle användas utgör gemensamma ytor för Nora Torgs Samfällighetsförening med befintliga radhus och flerfamiljhus. Att kommunen går ut med förslag där markägoförhållandena inte är klargjorda skapar oro och minskar förtroendet för den demokratiska processen.

I samband med det föregående plansamrådet vid årsskiftet 2015 - 2016 skapades Föreningen Nora Torgs Framtid med idag ett 80-tal engagerade Nora-bor som gärna vill se ett bostadsbyggande på den aktuella tomten. Med förnuft och hänsyn till de kvaliteter som finns idag i Nora Trädgårds- och villastad.

Föreningen arbetar för att förbättra boendekvaliteterna Nora-området och söker dialog med de politiker som har att besluta. En del tas upp och annat faller på hälleberget.

Den föreslagna tidplanen för storprojekt faller väl samman med kommande val. Det är välkommet och nödvändigt att kommunens bebyggelsepolitik blir en fråga i valet 2018.

För en närmare presentation av Föreningen Nora Torgs Framtid se www.noratorg.se

Föreningen Nora torgs Framtid

Torgny Svenberg, Nora torg 57, 070-695 55 59, Torgny.Svenberg@ki.se
Myrna Smitt, Nora torg 33, +46 8 7559180, +46 0709 548 779, myrna.smitt@telia.com
Hans Iwan Bratt, Hästhagsvägen 2, 070-7797796, hibratt@gmail.com

---------------------

Danderyds Nyheter: Se kommande storprojektet i Danderyd – "Inte så fin plats idag"

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.