Nora torgs framtid

2017-05-10

Reviderad modell av kommunens planremiss

I planremissen är maximala höjer angivna. Höjden på husen efter Noragårdsvägen är sänkt från 16 till 15 meter. Köpmannen får byggas 16 meter hög. Dessutom har en våning tillkommit på Danarö 6. Det har föranlett en reviderad modell.


 • Ytan på befintliga hus är uppmätta med Hittas mätverktyg.
 • Höjden på Hornet är beräknat 1 m för källare, 3 meter/ våning och 1 meter för tak.
 • Höjden på Danarö 6 är 11 meter  enligt föreslagna planbestämmelser
 • Höjden på Köpmannen är 16 meter enligt föreslagna planbestämmelser. Bredden är 22 meter och längden 30 meter.
 • De fyra stora vita husen har längden 28 meter och bredden 12 meter. Höjden är 15 meter  enligt föreslagna planbestämmelser. De är utplacerade enligt kommunens första samrådsremiss.
 • Modellen är byggd med Sketchup.
Till Alla

2017-05-10

Reviderad modell av kommunens planremiss

I planremissen är maximala höjer angivna. Höjden på husen efter Noragårdsvägen är sänkt från 16 till 15 meter. Köpmannen får byggas 16 meter hög. Dessutom har en våning tillkommit på Danarö 6. Det har föranlett en reviderad modell.


 • Ytan på befintliga hus är uppmätta med Hittas mätverktyg.
 • Höjden på Hornet är beräknat 1 m för källare, 3 meter/ våning och 1 meter för tak.
 • Höjden på Danarö 6 är 11 meter  enligt föreslagna planbestämmelser
 • Höjden på Köpmannen är 16 meter enligt föreslagna planbestämmelser. Bredden är 22 meter och längden 30 meter.
 • De fyra stora vita husen har längden 28 meter och bredden 12 meter. Höjden är 15 meter  enligt föreslagna planbestämmelser. De är utplacerade enligt kommunens första samrådsremiss.
 • Modellen är byggd med Sketchup.
Till Alla
Inga taggar

2017-05-10

Reviderad modell av kommunens planremiss

I planremissen är maximala höjer angivna. Höjden på husen efter Noragårdsvägen är sänkt från 16 till 15 meter. Köpmannen får byggas 16 meter hög. Dessutom har en våning tillkommit på Danarö 6. Det har föranlett en reviderad modell.


 • Ytan på befintliga hus är uppmätta med Hittas mätverktyg.
 • Höjden på Hornet är beräknat 1 m för källare, 3 meter/ våning och 1 meter för tak.
 • Höjden på Danarö 6 är 11 meter  enligt föreslagna planbestämmelser
 • Höjden på Köpmannen är 16 meter enligt föreslagna planbestämmelser. Bredden är 22 meter och längden 30 meter.
 • De fyra stora vita husen har längden 28 meter och bredden 12 meter. Höjden är 15 meter  enligt föreslagna planbestämmelser. De är utplacerade enligt kommunens första samrådsremiss.
 • Modellen är byggd med Sketchup.
Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.