Nora torgs framtid

2017-05-10

Informationsblad till Noraborna om mötet den 15 maj

Inför mötet på kommunen den 15 maj delar vi nu ut information om mötet.  Genom att klicka på Hjälp oss att stoppa höga hus vid Nora torg så visas informationsbladet så att det kan skrivas ut i flera exemplar. Gör gärna det och sprid det till vänner och bekanta. 

Hjälp oss att stoppa

höga hus vid Nora torg

Kommunen tänker bygga flera stora hus på

Noragårdsvägen och Nora torg.

Kom till kommunens öppna möte den

15 maj klockan 17-19 i Mörby centrum.

Klockan 17.15 presenterar kommunen planförslaget. Därefter blir det diskussion.

Gå in via Information Danderyd på plan 4, butiksplanet.


 • Vårt villasamhälle / trädgårdsstaden förstörs

 • Många hus skuggas

 • Usel trafiklösning

 • Problem med dag-­ och spillvatten, sänkt grundvattennivå

 • Dålig framkomlighet för blåljusbilar liksom sopbil och andra transporter

 • 1.000 kvm grönyta försvinner

 • Varför har kommunen inte utrett förslag anpassade till området?


Bli medlem i föreningen Nora torgs framtid

Vi är många Nora­bor som vill stoppa planerna och har bildat föreningen Nora torgs Framtid. Nu är vi drygt 90 medlemmar. Och vi växer. Läs gärna vår webb: http://www.noratorg.se. Sänd ett mail till hibratt@gmail.com om du vill bli medlem.

Till Alla

2017-05-10

Informationsblad till Noraborna om mötet den 15 maj

Inför mötet på kommunen den 15 maj delar vi nu ut information om mötet.  Genom att klicka på Hjälp oss att stoppa höga hus vid Nora torg så visas informationsbladet så att det kan skrivas ut i flera exemplar. Gör gärna det och sprid det till vänner och bekanta. 

Hjälp oss att stoppa

höga hus vid Nora torg

Kommunen tänker bygga flera stora hus på

Noragårdsvägen och Nora torg.

Kom till kommunens öppna möte den

15 maj klockan 17-19 i Mörby centrum.

Klockan 17.15 presenterar kommunen planförslaget. Därefter blir det diskussion.

Gå in via Information Danderyd på plan 4, butiksplanet.


 • Vårt villasamhälle / trädgårdsstaden förstörs

 • Många hus skuggas

 • Usel trafiklösning

 • Problem med dag-­ och spillvatten, sänkt grundvattennivå

 • Dålig framkomlighet för blåljusbilar liksom sopbil och andra transporter

 • 1.000 kvm grönyta försvinner

 • Varför har kommunen inte utrett förslag anpassade till området?


Bli medlem i föreningen Nora torgs framtid

Vi är många Nora­bor som vill stoppa planerna och har bildat föreningen Nora torgs Framtid. Nu är vi drygt 90 medlemmar. Och vi växer. Läs gärna vår webb: http://www.noratorg.se. Sänd ett mail till hibratt@gmail.com om du vill bli medlem.

Till Alla
Inga taggar

2017-05-10

Informationsblad till Noraborna om mötet den 15 maj

Inför mötet på kommunen den 15 maj delar vi nu ut information om mötet.  Genom att klicka på Hjälp oss att stoppa höga hus vid Nora torg så visas informationsbladet så att det kan skrivas ut i flera exemplar. Gör gärna det och sprid det till vänner och bekanta. 

Hjälp oss att stoppa

höga hus vid Nora torg

Kommunen tänker bygga flera stora hus på

Noragårdsvägen och Nora torg.

Kom till kommunens öppna möte den

15 maj klockan 17-19 i Mörby centrum.

Klockan 17.15 presenterar kommunen planförslaget. Därefter blir det diskussion.

Gå in via Information Danderyd på plan 4, butiksplanet.


 • Vårt villasamhälle / trädgårdsstaden förstörs

 • Många hus skuggas

 • Usel trafiklösning

 • Problem med dag-­ och spillvatten, sänkt grundvattennivå

 • Dålig framkomlighet för blåljusbilar liksom sopbil och andra transporter

 • 1.000 kvm grönyta försvinner

 • Varför har kommunen inte utrett förslag anpassade till området?


Bli medlem i föreningen Nora torgs framtid

Vi är många Nora­bor som vill stoppa planerna och har bildat föreningen Nora torgs Framtid. Nu är vi drygt 90 medlemmar. Och vi växer. Läs gärna vår webb: http://www.noratorg.se. Sänd ett mail till hibratt@gmail.com om du vill bli medlem.

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.