Nora torgs framtid

2017-05-14

Danderyd fällande dom ledamöter inte fått del av värdering o

Page 1 - - Sida 1 (11) FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr - I STOCKHOLM 2016-05-03 14350–15 Meddelad i Avdelning 33 Stockholm KLAGANDE KS aevºle== 1. Christer Lidgard ...

Upphävt beslut på grund av att ärendet inte förberetts på rätt sätt

23 maj 2016 - Kommunfullmäktige fattade beslut om försäljning utan att ledamöter och ersättare fått del av värderingen. .... Danderyd har för önskemål och behov av mark, utan en intresseavvägning mellan olika breddidrotter och utan  ...

Till Alla

2017-05-14

Danderyd fällande dom ledamöter inte fått del av värdering o

Page 1 - - Sida 1 (11) FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr - I STOCKHOLM 2016-05-03 14350–15 Meddelad i Avdelning 33 Stockholm KLAGANDE KS aevºle== 1. Christer Lidgard ...

Upphävt beslut på grund av att ärendet inte förberetts på rätt sätt

23 maj 2016 - Kommunfullmäktige fattade beslut om försäljning utan att ledamöter och ersättare fått del av värderingen. .... Danderyd har för önskemål och behov av mark, utan en intresseavvägning mellan olika breddidrotter och utan  ...

Till Alla
Inga taggar

2017-05-14

Danderyd fällande dom ledamöter inte fått del av värdering o

Page 1 - - Sida 1 (11) FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr - I STOCKHOLM 2016-05-03 14350–15 Meddelad i Avdelning 33 Stockholm KLAGANDE KS aevºle== 1. Christer Lidgard ...

Upphävt beslut på grund av att ärendet inte förberetts på rätt sätt

23 maj 2016 - Kommunfullmäktige fattade beslut om försäljning utan att ledamöter och ersättare fått del av värderingen. .... Danderyd har för önskemål och behov av mark, utan en intresseavvägning mellan olika breddidrotter och utan  ...

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.