Nora torgs framtid

2017-05-16

Innehåll i webben med relevanta länkar

Information från kommunen

2017-05-04 Nya bostäder vid Nora torgDetaljplan för nya bostäder och handel vid Nora torg. Samrådshandlingar 28 april -  20 juni 2017. 

Underliggande utredningar

2017-02-15 Samrådsredogörelse Detaljplan för Nora torg. Kommunledningskontoret

2016-01-07 Tekniska kontoret: Svar på remiss - programsamråd - detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora torg

2015-12-16 Kommunens förslag 2015 till nya bostäder vid Nora torg

2015-09-15 Avtal om upprättande av detaljplan mellan Danderyds kommun och NORA BO AB, 20161102145923349.pdf

Odaterad       Förslag: Översiktsplan för Danderyds kommun 2013 - 2030

2006-04-03 Översiktsplan för Danderyds kommun 2006 


Information från föreningen

2017-05-10 Informationsblad till Noraborna om mötet den 15 maj

2017-05-10 Reviderad modell av kommunens planremiss

2017-04-29 Planrådsremissen har kommit!!!

2017-04-08 Föreningen svarar på kommunens artikel

2017-04-07 Stoppa bygget av höga hus vid Nora torg

2017-04-05 Danderyds nyheter: Kommunens planer för Nora torg

2017-03-23 Kom med! Hjälp oss att stoppa bygget av höga hus vid Nora torg 

2017-03-16 Byggnadsnämndens beslut om Nora torg 2017-02-22

2017-02-05 Jim Forsbergs remissvar

2017-02-03 Översiktsplan för Danderyds kommun 2013 - 2030

2017-02-02 Måste Danderyd förtätas?

2017-02-01 Danderyds översiktsplan 2006

2016-05-06 Tekniska utredningar gällande nybyggnation vid Nora torg

2016-02-08 Synpunkter på Program för Nora Torg


Lagstiftning

2010-07-01 Plan- och bygglag (2010:900)

2014-07-07 Detaljplan, Boverket

2015-05-16 Övergångsbestämmelser för detaljplaneprocessen från 1 januari 2015, Boverket

2015-10-05 SKL: Försäljning och köp av fastigheter

Boverket


Till Alla

2017-05-16

Innehåll i webben med relevanta länkar

Information från kommunen

2017-05-04 Nya bostäder vid Nora torgDetaljplan för nya bostäder och handel vid Nora torg. Samrådshandlingar 28 april -  20 juni 2017. 

Underliggande utredningar

2017-02-15 Samrådsredogörelse Detaljplan för Nora torg. Kommunledningskontoret

2016-01-07 Tekniska kontoret: Svar på remiss - programsamråd - detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora torg

2015-12-16 Kommunens förslag 2015 till nya bostäder vid Nora torg

2015-09-15 Avtal om upprättande av detaljplan mellan Danderyds kommun och NORA BO AB, 20161102145923349.pdf

Odaterad       Förslag: Översiktsplan för Danderyds kommun 2013 - 2030

2006-04-03 Översiktsplan för Danderyds kommun 2006 


Information från föreningen

2017-05-10 Informationsblad till Noraborna om mötet den 15 maj

2017-05-10 Reviderad modell av kommunens planremiss

2017-04-29 Planrådsremissen har kommit!!!

2017-04-08 Föreningen svarar på kommunens artikel

2017-04-07 Stoppa bygget av höga hus vid Nora torg

2017-04-05 Danderyds nyheter: Kommunens planer för Nora torg

2017-03-23 Kom med! Hjälp oss att stoppa bygget av höga hus vid Nora torg 

2017-03-16 Byggnadsnämndens beslut om Nora torg 2017-02-22

2017-02-05 Jim Forsbergs remissvar

2017-02-03 Översiktsplan för Danderyds kommun 2013 - 2030

2017-02-02 Måste Danderyd förtätas?

2017-02-01 Danderyds översiktsplan 2006

2016-05-06 Tekniska utredningar gällande nybyggnation vid Nora torg

2016-02-08 Synpunkter på Program för Nora Torg


Lagstiftning

2010-07-01 Plan- och bygglag (2010:900)

2014-07-07 Detaljplan, Boverket

2015-05-16 Övergångsbestämmelser för detaljplaneprocessen från 1 januari 2015, Boverket

2015-10-05 SKL: Försäljning och köp av fastigheter

Boverket


Till Alla
Inga taggar

2017-05-16

Innehåll i webben med relevanta länkar

Information från kommunen

2017-05-04 Nya bostäder vid Nora torgDetaljplan för nya bostäder och handel vid Nora torg. Samrådshandlingar 28 april -  20 juni 2017. 

Underliggande utredningar

2017-02-15 Samrådsredogörelse Detaljplan för Nora torg. Kommunledningskontoret

2016-01-07 Tekniska kontoret: Svar på remiss - programsamråd - detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora torg

2015-12-16 Kommunens förslag 2015 till nya bostäder vid Nora torg

2015-09-15 Avtal om upprättande av detaljplan mellan Danderyds kommun och NORA BO AB, 20161102145923349.pdf

Odaterad       Förslag: Översiktsplan för Danderyds kommun 2013 - 2030

2006-04-03 Översiktsplan för Danderyds kommun 2006 


Information från föreningen

2017-05-10 Informationsblad till Noraborna om mötet den 15 maj

2017-05-10 Reviderad modell av kommunens planremiss

2017-04-29 Planrådsremissen har kommit!!!

2017-04-08 Föreningen svarar på kommunens artikel

2017-04-07 Stoppa bygget av höga hus vid Nora torg

2017-04-05 Danderyds nyheter: Kommunens planer för Nora torg

2017-03-23 Kom med! Hjälp oss att stoppa bygget av höga hus vid Nora torg 

2017-03-16 Byggnadsnämndens beslut om Nora torg 2017-02-22

2017-02-05 Jim Forsbergs remissvar

2017-02-03 Översiktsplan för Danderyds kommun 2013 - 2030

2017-02-02 Måste Danderyd förtätas?

2017-02-01 Danderyds översiktsplan 2006

2016-05-06 Tekniska utredningar gällande nybyggnation vid Nora torg

2016-02-08 Synpunkter på Program för Nora Torg


Lagstiftning

2010-07-01 Plan- och bygglag (2010:900)

2014-07-07 Detaljplan, Boverket

2015-05-16 Övergångsbestämmelser för detaljplaneprocessen från 1 januari 2015, Boverket

2015-10-05 SKL: Försäljning och köp av fastigheter

Boverket


Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.