Nora torgs framtid

2017-05-15

Hjälp oss att stoppa höga hus vid Nora torg

Nora torg 2 brf Hornet är ca 7-8 meter högt. De nya husen får vara ända upp till 15 meter! Hjälp oss att stoppa dessa skadliga planer.

Kommunen tänker bygga flera stora hus på Noragårdsvägen och Nora torg.

Observera personen i mitten vars storlek är skalenlig.

De stora nya husens höjd får maximalt vara 15 meter. I modellen ovan har de 16 meter. Det instängda huset

i mitten är Hornet. Observera människan som har skalenlig storlek.

 • Vårt villasamhälle / trädgårdsstaden förstörs
 • Många hus skuggas
 • Usel trafiklösning
 • Problem med dag­ och spillvatten, sänkt grundvattennivå
 • Dålig framkomlighet för blåljusbilar liksom sopbil och andra transporter
 • 1000 kvm grönyta försvinner
 • Varför har kommunen inte utrett mindre mastodontliknande förslag?

Många Nora­bor vill stoppa planerna och har bildat Föreningen Nora torgs Framtid. Nu är vi drygt 70 medlemmar.

Kom med och hjälp till att få stopp på planerna.

Finns det alternativ till kommunens förslag? Ja, flera

 • Gör området till en vacker park som pryder trädgårdsstaden.
 • Bygg samma slags radhus som på andra sidan vägen, dvs på Näckrosvägen.
 • Bygga två mindre tvåvånings flerfamiljshus på den östra delen av planområdet.

Innehåll

Mötet är VIKTIGT. Kom och säg din mening.

Årsmötet: Ny styrelse. Myrna Smitt ordförande.

Till Alla

2017-05-15

Hjälp oss att stoppa höga hus vid Nora torg

Nora torg 2 brf Hornet är ca 7-8 meter högt. De nya husen får vara ända upp till 15 meter! Hjälp oss att stoppa dessa skadliga planer.

Kommunen tänker bygga flera stora hus på Noragårdsvägen och Nora torg.

Observera personen i mitten vars storlek är skalenlig.

De stora nya husens höjd får maximalt vara 15 meter. I modellen ovan har de 16 meter. Det instängda huset

i mitten är Hornet. Observera människan som har skalenlig storlek.

 • Vårt villasamhälle / trädgårdsstaden förstörs
 • Många hus skuggas
 • Usel trafiklösning
 • Problem med dag­ och spillvatten, sänkt grundvattennivå
 • Dålig framkomlighet för blåljusbilar liksom sopbil och andra transporter
 • 1000 kvm grönyta försvinner
 • Varför har kommunen inte utrett mindre mastodontliknande förslag?

Många Nora­bor vill stoppa planerna och har bildat Föreningen Nora torgs Framtid. Nu är vi drygt 70 medlemmar.

Kom med och hjälp till att få stopp på planerna.

Finns det alternativ till kommunens förslag? Ja, flera

 • Gör området till en vacker park som pryder trädgårdsstaden.
 • Bygg samma slags radhus som på andra sidan vägen, dvs på Näckrosvägen.
 • Bygga två mindre tvåvånings flerfamiljshus på den östra delen av planområdet.

Innehåll

Mötet är VIKTIGT. Kom och säg din mening.

Årsmötet: Ny styrelse. Myrna Smitt ordförande.

Till Alla
Inga taggar

2017-05-15

Hjälp oss att stoppa höga hus vid Nora torg

Nora torg 2 brf Hornet är ca 7-8 meter högt. De nya husen får vara ända upp till 15 meter! Hjälp oss att stoppa dessa skadliga planer.

Kommunen tänker bygga flera stora hus på Noragårdsvägen och Nora torg.

Observera personen i mitten vars storlek är skalenlig.

De stora nya husens höjd får maximalt vara 15 meter. I modellen ovan har de 16 meter. Det instängda huset

i mitten är Hornet. Observera människan som har skalenlig storlek.

 • Vårt villasamhälle / trädgårdsstaden förstörs
 • Många hus skuggas
 • Usel trafiklösning
 • Problem med dag­ och spillvatten, sänkt grundvattennivå
 • Dålig framkomlighet för blåljusbilar liksom sopbil och andra transporter
 • 1000 kvm grönyta försvinner
 • Varför har kommunen inte utrett mindre mastodontliknande förslag?

Många Nora­bor vill stoppa planerna och har bildat Föreningen Nora torgs Framtid. Nu är vi drygt 70 medlemmar.

Kom med och hjälp till att få stopp på planerna.

Finns det alternativ till kommunens förslag? Ja, flera

 • Gör området till en vacker park som pryder trädgårdsstaden.
 • Bygg samma slags radhus som på andra sidan vägen, dvs på Näckrosvägen.
 • Bygga två mindre tvåvånings flerfamiljshus på den östra delen av planområdet.

Innehåll

Mötet är VIKTIGT. Kom och säg din mening.

Årsmötet: Ny styrelse. Myrna Smitt ordförande.

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.