Nora torgs framtid

2017-05-17

Kallelse till medlemsmöte den 30 maj

Beslut om kommunens samrådsremiss om Nora torg

Styrelsen arbetar med utformningen av svar på kommunens samrådsremiss om Nora torg. Medlemmarna kan ta ställning till förslaget på medlemsmöte den 30 maj i Kvarnstugan kl 19:00. Förslaget sänds till medlemmarna några dagar före mötet. Observera att remissvaren ska vara hos kommunen senast den 20 juni.

 

I måndags (2017-05-15) höll kommunen ett samrådsmöte om ny detaljplan för Nora torgs-området. Ett 80-tal berörda grannar, ett 10-tal politiker, en rad tjänstemän och representanter för byggföretaget närvarade. Den ansvarige planarkitekten Anna-Britta Järliden redogjorde för planprocessen och planbeskrivningen.

 

Den resterande tiden ägnades åt frågor och kritik från grannarna. Frågor och synpunkter på planbeskrivningen besvarades främst med kommande utredning och att grannarna är välkomna med synpunkter.

 

Fyra synpunkter som framfördes av moderata och liberala politiker:

 1. Om kommunerna inte bygger så kan de förlora planmonopolet.

 2. Nora torg är ett utvecklingsområde.

 3. Stockholmsområdet behöver fler bostäder.

 4. Danderyd har alltid utvecklats och så måste det vara

   

Men vi grannar hävdar ju inte att kommunen inte ska bygga nytt, tvärtom. Det vi säger att man ska bygga så att det passar in i området och inte får allvarliga konsekvenser för oss som bor i området.

 

Om kommunen inte drar tillbaka sitt förslag och presenterar ett nytt som passar in miljön kommer dess beslut att överklagas till Mark- och miljödomstolen. Observera att det endast är sakägare som framfört synpunkter till kommunen under planprocessen som har rätt att överklaga. Kommunen ska klara ut vilka som är sakägare och vi kommer att göra en egen bedömning. Det är mycket viktigt att alla medlemmar, även de som inte anses vara sakägare, skriver egna yttranden i det nu pågående samrådet.

 

Samråd är en rättighet vi grannar har och det måste baseras på ett underlag som ger en rimligt god uppfattning av kommunens förslag. Vi i styrelsen har gått igenom erfarenheterna från samrådsmötet och konstaterar att underlaget har alltför stora brister och i väsentliga delar är direkt vilseledande: Husens läge är inte fastlagt och bildmaterialet är vilseledande. Noragårdsvägens dragning är inte fastlagd. Ingen fungerande trafiklösning. Geotekniska undersökningar och miljökonsekvenser av lednings- och vägflytt och sänkningen av grundvattnet är inte redovisade. På vår webb finns en beskrivning av samråd.

 

Mot bakgrund av detta kommer vi begära ett nytt plansamråd baserat på ett genomarbetat underlag som tar hänsyn till remissinstansernas synpunkter och ger en god uppfattning om vad som kan komma att bli byggt.

 

Välkommen till det mycket viktiga medlemsmötet

 

Styrelsen för Nora torgs framtid

Till Alla

2017-05-17

Kallelse till medlemsmöte den 30 maj

Beslut om kommunens samrådsremiss om Nora torg

Styrelsen arbetar med utformningen av svar på kommunens samrådsremiss om Nora torg. Medlemmarna kan ta ställning till förslaget på medlemsmöte den 30 maj i Kvarnstugan kl 19:00. Förslaget sänds till medlemmarna några dagar före mötet. Observera att remissvaren ska vara hos kommunen senast den 20 juni.

 

I måndags (2017-05-15) höll kommunen ett samrådsmöte om ny detaljplan för Nora torgs-området. Ett 80-tal berörda grannar, ett 10-tal politiker, en rad tjänstemän och representanter för byggföretaget närvarade. Den ansvarige planarkitekten Anna-Britta Järliden redogjorde för planprocessen och planbeskrivningen.

 

Den resterande tiden ägnades åt frågor och kritik från grannarna. Frågor och synpunkter på planbeskrivningen besvarades främst med kommande utredning och att grannarna är välkomna med synpunkter.

 

Fyra synpunkter som framfördes av moderata och liberala politiker:

 1. Om kommunerna inte bygger så kan de förlora planmonopolet.

 2. Nora torg är ett utvecklingsområde.

 3. Stockholmsområdet behöver fler bostäder.

 4. Danderyd har alltid utvecklats och så måste det vara

   

Men vi grannar hävdar ju inte att kommunen inte ska bygga nytt, tvärtom. Det vi säger att man ska bygga så att det passar in i området och inte får allvarliga konsekvenser för oss som bor i området.

 

Om kommunen inte drar tillbaka sitt förslag och presenterar ett nytt som passar in miljön kommer dess beslut att överklagas till Mark- och miljödomstolen. Observera att det endast är sakägare som framfört synpunkter till kommunen under planprocessen som har rätt att överklaga. Kommunen ska klara ut vilka som är sakägare och vi kommer att göra en egen bedömning. Det är mycket viktigt att alla medlemmar, även de som inte anses vara sakägare, skriver egna yttranden i det nu pågående samrådet.

 

Samråd är en rättighet vi grannar har och det måste baseras på ett underlag som ger en rimligt god uppfattning av kommunens förslag. Vi i styrelsen har gått igenom erfarenheterna från samrådsmötet och konstaterar att underlaget har alltför stora brister och i väsentliga delar är direkt vilseledande: Husens läge är inte fastlagt och bildmaterialet är vilseledande. Noragårdsvägens dragning är inte fastlagd. Ingen fungerande trafiklösning. Geotekniska undersökningar och miljökonsekvenser av lednings- och vägflytt och sänkningen av grundvattnet är inte redovisade. På vår webb finns en beskrivning av samråd.

 

Mot bakgrund av detta kommer vi begära ett nytt plansamråd baserat på ett genomarbetat underlag som tar hänsyn till remissinstansernas synpunkter och ger en god uppfattning om vad som kan komma att bli byggt.

 

Välkommen till det mycket viktiga medlemsmötet

 

Styrelsen för Nora torgs framtid

Till Alla
Taggar: Föreningen Nora Torgs framtid Medlemsmöte

2017-05-17

Kallelse till medlemsmöte den 30 maj

Beslut om kommunens samrådsremiss om Nora torg

Styrelsen arbetar med utformningen av svar på kommunens samrådsremiss om Nora torg. Medlemmarna kan ta ställning till förslaget på medlemsmöte den 30 maj i Kvarnstugan kl 19:00. Förslaget sänds till medlemmarna några dagar före mötet. Observera att remissvaren ska vara hos kommunen senast den 20 juni.

 

I måndags (2017-05-15) höll kommunen ett samrådsmöte om ny detaljplan för Nora torgs-området. Ett 80-tal berörda grannar, ett 10-tal politiker, en rad tjänstemän och representanter för byggföretaget närvarade. Den ansvarige planarkitekten Anna-Britta Järliden redogjorde för planprocessen och planbeskrivningen.

 

Den resterande tiden ägnades åt frågor och kritik från grannarna. Frågor och synpunkter på planbeskrivningen besvarades främst med kommande utredning och att grannarna är välkomna med synpunkter.

 

Fyra synpunkter som framfördes av moderata och liberala politiker:

 1. Om kommunerna inte bygger så kan de förlora planmonopolet.

 2. Nora torg är ett utvecklingsområde.

 3. Stockholmsområdet behöver fler bostäder.

 4. Danderyd har alltid utvecklats och så måste det vara

   

Men vi grannar hävdar ju inte att kommunen inte ska bygga nytt, tvärtom. Det vi säger att man ska bygga så att det passar in i området och inte får allvarliga konsekvenser för oss som bor i området.

 

Om kommunen inte drar tillbaka sitt förslag och presenterar ett nytt som passar in miljön kommer dess beslut att överklagas till Mark- och miljödomstolen. Observera att det endast är sakägare som framfört synpunkter till kommunen under planprocessen som har rätt att överklaga. Kommunen ska klara ut vilka som är sakägare och vi kommer att göra en egen bedömning. Det är mycket viktigt att alla medlemmar, även de som inte anses vara sakägare, skriver egna yttranden i det nu pågående samrådet.

 

Samråd är en rättighet vi grannar har och det måste baseras på ett underlag som ger en rimligt god uppfattning av kommunens förslag. Vi i styrelsen har gått igenom erfarenheterna från samrådsmötet och konstaterar att underlaget har alltför stora brister och i väsentliga delar är direkt vilseledande: Husens läge är inte fastlagt och bildmaterialet är vilseledande. Noragårdsvägens dragning är inte fastlagd. Ingen fungerande trafiklösning. Geotekniska undersökningar och miljökonsekvenser av lednings- och vägflytt och sänkningen av grundvattnet är inte redovisade. På vår webb finns en beskrivning av samråd.

 

Mot bakgrund av detta kommer vi begära ett nytt plansamråd baserat på ett genomarbetat underlag som tar hänsyn till remissinstansernas synpunkter och ger en god uppfattning om vad som kan komma att bli byggt.

 

Välkommen till det mycket viktiga medlemsmötet

 

Styrelsen för Nora torgs framtid

Till Alla
Taggar: Föreningen Nora Torgs framtid Medlemsmöte

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.