Nora torgs framtid

2016-06-28

KD: Trädgårdsstaden lösning på bostadskrisen

Hopp om bred överenskommelse grusades av regeringen.

"Trädgårdsstaden är en del av lösningen på bostadskrisen"

”Vi hoppades när vi gick in i samtalen på en bred överenskommelse som kunnat ändra förutsättningarna för bostadsbyggandet. Tyvärr var regeringens ambition i dessa samtal alldeles för begränsad för att samtalen skulle bli meningsfulla. Kristdemokraterna beklagar detta.”, skriver Caroline Szyber, Civilutskottets ordförande (KD).

Till Alla

2016-06-28

KD: Trädgårdsstaden lösning på bostadskrisen

Hopp om bred överenskommelse grusades av regeringen.

"Trädgårdsstaden är en del av lösningen på bostadskrisen"

”Vi hoppades när vi gick in i samtalen på en bred överenskommelse som kunnat ändra förutsättningarna för bostadsbyggandet. Tyvärr var regeringens ambition i dessa samtal alldeles för begränsad för att samtalen skulle bli meningsfulla. Kristdemokraterna beklagar detta.”, skriver Caroline Szyber, Civilutskottets ordförande (KD).

Till Alla
Taggar: Kristdemokraterna Trädgårdsstaden Caroline Szyber

2016-06-28

KD: Trädgårdsstaden lösning på bostadskrisen

Hopp om bred överenskommelse grusades av regeringen.

"Trädgårdsstaden är en del av lösningen på bostadskrisen"

”Vi hoppades när vi gick in i samtalen på en bred överenskommelse som kunnat ändra förutsättningarna för bostadsbyggandet. Tyvärr var regeringens ambition i dessa samtal alldeles för begränsad för att samtalen skulle bli meningsfulla. Kristdemokraterna beklagar detta.”, skriver Caroline Szyber, Civilutskottets ordförande (KD).

Till Alla
Taggar: Kristdemokraterna Trädgårdsstaden Caroline Szyber

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.