Nora torgs framtid

2017-05-25

Utkast till remissvar om Nora torg

Till medlem i Nora torgs framtid

Med detta brev översänder vi ett utkast till svar till kommunen med anledning av planremissen gällande Nora torg. Utkastet behandlas vid medlemsmötet den 30 maj i Kvarnstugan kl 19:00.

Utkastet är främst utformat av Myrna Smitt och mig och har av tidsskäl inte kunnat fastställas av styrelsen. Styrelsen kommer utforma föreningens svar baserat på utkastet och synpunkter som framförs under medlemsmötet. 

Om du inte har möjlighet att delta i mötet kan du sända dina synpunkter till mig, så kommer jag att redovisa dem vid mötet.

Det bifogade utkastet har namnet “Till medlemmarna Utkast plansamråd.rtf”, vilket innebär att det kan öppnas med Microsoft Word. “rtf” innebär att dokumentet inte kan innehålla virus. Det underlättar om dina synpunkter infogas i dokumentet som sedan sänds till mig..

Vi tycker vi har mycket starka skäl för att planeringen att bygga mycket stora hus avbryts. Det skulle innebära allvarliga konsekvenser för i första hand de boende i Hornet och Näckrosvägen, men som också skada den miljö vi värnar om. Därefter bör kommunen starta ett nytt projekt i syfte av att utveckla vårt område med hus som smälter väl in i vår trädgårdsstad.

Vi uppmanar alla medlemmar att sända in egna remissvar till kommunen. Det räcker inte att föreningen säger ifrån. Utan ett massivt stöd från medlemmar minskar våra möjligheter avsevärt.

Mötet den 30 maj är mycket viktigt. Vi hoppas att vi med vårt remissvar och andra aktiviteter ska lyckas förmå kommunen att tänka om. 

Du är varmt välkommen till vårt möte

Hans Iwan Bratt, ledamot av styrelsen

PS På vår just omarbetade webb finns gott om information om den aktuella remissen. 

Till medlemmar Utkast plansamråd

Till Alla

2017-05-25

Utkast till remissvar om Nora torg

Till medlem i Nora torgs framtid

Med detta brev översänder vi ett utkast till svar till kommunen med anledning av planremissen gällande Nora torg. Utkastet behandlas vid medlemsmötet den 30 maj i Kvarnstugan kl 19:00.

Utkastet är främst utformat av Myrna Smitt och mig och har av tidsskäl inte kunnat fastställas av styrelsen. Styrelsen kommer utforma föreningens svar baserat på utkastet och synpunkter som framförs under medlemsmötet. 

Om du inte har möjlighet att delta i mötet kan du sända dina synpunkter till mig, så kommer jag att redovisa dem vid mötet.

Det bifogade utkastet har namnet “Till medlemmarna Utkast plansamråd.rtf”, vilket innebär att det kan öppnas med Microsoft Word. “rtf” innebär att dokumentet inte kan innehålla virus. Det underlättar om dina synpunkter infogas i dokumentet som sedan sänds till mig..

Vi tycker vi har mycket starka skäl för att planeringen att bygga mycket stora hus avbryts. Det skulle innebära allvarliga konsekvenser för i första hand de boende i Hornet och Näckrosvägen, men som också skada den miljö vi värnar om. Därefter bör kommunen starta ett nytt projekt i syfte av att utveckla vårt område med hus som smälter väl in i vår trädgårdsstad.

Vi uppmanar alla medlemmar att sända in egna remissvar till kommunen. Det räcker inte att föreningen säger ifrån. Utan ett massivt stöd från medlemmar minskar våra möjligheter avsevärt.

Mötet den 30 maj är mycket viktigt. Vi hoppas att vi med vårt remissvar och andra aktiviteter ska lyckas förmå kommunen att tänka om. 

Du är varmt välkommen till vårt möte

Hans Iwan Bratt, ledamot av styrelsen

PS På vår just omarbetade webb finns gott om information om den aktuella remissen. 

Till medlemmar Utkast plansamråd

Till Alla
Inga taggar

2017-05-25

Utkast till remissvar om Nora torg

Till medlem i Nora torgs framtid

Med detta brev översänder vi ett utkast till svar till kommunen med anledning av planremissen gällande Nora torg. Utkastet behandlas vid medlemsmötet den 30 maj i Kvarnstugan kl 19:00.

Utkastet är främst utformat av Myrna Smitt och mig och har av tidsskäl inte kunnat fastställas av styrelsen. Styrelsen kommer utforma föreningens svar baserat på utkastet och synpunkter som framförs under medlemsmötet. 

Om du inte har möjlighet att delta i mötet kan du sända dina synpunkter till mig, så kommer jag att redovisa dem vid mötet.

Det bifogade utkastet har namnet “Till medlemmarna Utkast plansamråd.rtf”, vilket innebär att det kan öppnas med Microsoft Word. “rtf” innebär att dokumentet inte kan innehålla virus. Det underlättar om dina synpunkter infogas i dokumentet som sedan sänds till mig..

Vi tycker vi har mycket starka skäl för att planeringen att bygga mycket stora hus avbryts. Det skulle innebära allvarliga konsekvenser för i första hand de boende i Hornet och Näckrosvägen, men som också skada den miljö vi värnar om. Därefter bör kommunen starta ett nytt projekt i syfte av att utveckla vårt område med hus som smälter väl in i vår trädgårdsstad.

Vi uppmanar alla medlemmar att sända in egna remissvar till kommunen. Det räcker inte att föreningen säger ifrån. Utan ett massivt stöd från medlemmar minskar våra möjligheter avsevärt.

Mötet den 30 maj är mycket viktigt. Vi hoppas att vi med vårt remissvar och andra aktiviteter ska lyckas förmå kommunen att tänka om. 

Du är varmt välkommen till vårt möte

Hans Iwan Bratt, ledamot av styrelsen

PS På vår just omarbetade webb finns gott om information om den aktuella remissen. 

Till medlemmar Utkast plansamråd

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.