Nora torgs framtid

2017-01-28

Medlemsbrev: Möte med kommunledningen

Planerat möte med Olle Reichenberg och Isabella Hökmark.

Vill med detta bara berätta att flera ur styrelsen skall träffa Olle Reichenberg och Isabella Hökmark (ordf i byggnadsnämnden) på eftermiddagen 7/2. Vi kommer då att framföra våra funderingar och önskemål gällande den planerade "förtätningen" av Nora Torg. Om någon har synpunkter på vad vi ska framföra, återkom till undertecknad!
 
Vi kommer att kalla till medlemsmöte i februari. Under kommande vecka skall vi skriva ner ett antal punkter som vi anser att kommunledningen bör ta hänsyn till i den fortsatta planeringen, skickar ut detta så snart det är klart.
Torgny Svenberg, ordförande
Till Alla

2017-01-28

Medlemsbrev: Möte med kommunledningen

Planerat möte med Olle Reichenberg och Isabella Hökmark.

Vill med detta bara berätta att flera ur styrelsen skall träffa Olle Reichenberg och Isabella Hökmark (ordf i byggnadsnämnden) på eftermiddagen 7/2. Vi kommer då att framföra våra funderingar och önskemål gällande den planerade "förtätningen" av Nora Torg. Om någon har synpunkter på vad vi ska framföra, återkom till undertecknad!
 
Vi kommer att kalla till medlemsmöte i februari. Under kommande vecka skall vi skriva ner ett antal punkter som vi anser att kommunledningen bör ta hänsyn till i den fortsatta planeringen, skickar ut detta så snart det är klart.
Torgny Svenberg, ordförande
Till Alla
Taggar: Torgny Svenberg Olle Reichenberg Isabella Hökmark

2017-01-28

Medlemsbrev: Möte med kommunledningen

Planerat möte med Olle Reichenberg och Isabella Hökmark.

Vill med detta bara berätta att flera ur styrelsen skall träffa Olle Reichenberg och Isabella Hökmark (ordf i byggnadsnämnden) på eftermiddagen 7/2. Vi kommer då att framföra våra funderingar och önskemål gällande den planerade "förtätningen" av Nora Torg. Om någon har synpunkter på vad vi ska framföra, återkom till undertecknad!
 
Vi kommer att kalla till medlemsmöte i februari. Under kommande vecka skall vi skriva ner ett antal punkter som vi anser att kommunledningen bör ta hänsyn till i den fortsatta planeringen, skickar ut detta så snart det är klart.
Torgny Svenberg, ordförande
Till Alla
Taggar: Torgny Svenberg Olle Reichenberg Isabella Hökmark

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.