Nora torgs framtid

2017-05-29

Mindre solsken, mer skugga och mindre dagsljus

Kommunens förslag med fyra nya stora hus och fler våningar på två befintliga hus skuggar.  Hornet som får höga hus på tre sidor, söder, väster och norr, drabbas extra hårt. Men även husen på Näckrosvägen kommer att skuggas under en stor del av året, från oktober till mars.

Efter som kommunen vill ha mycket stora hus så ryms de inte söder om Noragårdsvägen. Till stor kostnad vill man därför flytta Noragårdsvägen norrut. Det gör att de stora husen kommer närmre de som bor på Näckrosvägen och de blir än mer skuggade i det nya förslaget.

Kommunen har låtit ett företag göra en skuggningsstudie. Skuggningen visas dock bara kl 9, kl 12,  kl 15 samt  kl 18 den 20 mars, 21 juni och  22 september. Därför har vi själva gjort en studie som omfattar samtliga årets dagar och så länge solen är uppe. Resultatet redovisas i rapporten "Skuggning" .

En svårighet vid mätning av skuggor är att höjder och skog utanför det aktuella området också skuggar men det har ingen av analyserna kunnat ta hänsyn till. Det inverkar speciellt då solen står lågt, dvs morgon och kväll. Samtidigt är det fördelaktigt att mäta skuggningen vid samma tidpunkt varje månad.

Till Alla

2017-05-29

Mindre solsken, mer skugga och mindre dagsljus

Kommunens förslag med fyra nya stora hus och fler våningar på två befintliga hus skuggar.  Hornet som får höga hus på tre sidor, söder, väster och norr, drabbas extra hårt. Men även husen på Näckrosvägen kommer att skuggas under en stor del av året, från oktober till mars.

Efter som kommunen vill ha mycket stora hus så ryms de inte söder om Noragårdsvägen. Till stor kostnad vill man därför flytta Noragårdsvägen norrut. Det gör att de stora husen kommer närmre de som bor på Näckrosvägen och de blir än mer skuggade i det nya förslaget.

Kommunen har låtit ett företag göra en skuggningsstudie. Skuggningen visas dock bara kl 9, kl 12,  kl 15 samt  kl 18 den 20 mars, 21 juni och  22 september. Därför har vi själva gjort en studie som omfattar samtliga årets dagar och så länge solen är uppe. Resultatet redovisas i rapporten "Skuggning" .

En svårighet vid mätning av skuggor är att höjder och skog utanför det aktuella området också skuggar men det har ingen av analyserna kunnat ta hänsyn till. Det inverkar speciellt då solen står lågt, dvs morgon och kväll. Samtidigt är det fördelaktigt att mäta skuggningen vid samma tidpunkt varje månad.

Till Alla
Inga taggar

2017-05-29

Mindre solsken, mer skugga och mindre dagsljus

Kommunens förslag med fyra nya stora hus och fler våningar på två befintliga hus skuggar.  Hornet som får höga hus på tre sidor, söder, väster och norr, drabbas extra hårt. Men även husen på Näckrosvägen kommer att skuggas under en stor del av året, från oktober till mars.

Efter som kommunen vill ha mycket stora hus så ryms de inte söder om Noragårdsvägen. Till stor kostnad vill man därför flytta Noragårdsvägen norrut. Det gör att de stora husen kommer närmre de som bor på Näckrosvägen och de blir än mer skuggade i det nya förslaget.

Kommunen har låtit ett företag göra en skuggningsstudie. Skuggningen visas dock bara kl 9, kl 12,  kl 15 samt  kl 18 den 20 mars, 21 juni och  22 september. Därför har vi själva gjort en studie som omfattar samtliga årets dagar och så länge solen är uppe. Resultatet redovisas i rapporten "Skuggning" .

En svårighet vid mätning av skuggor är att höjder och skog utanför det aktuella området också skuggar men det har ingen av analyserna kunnat ta hänsyn till. Det inverkar speciellt då solen står lågt, dvs morgon och kväll. Samtidigt är det fördelaktigt att mäta skuggningen vid samma tidpunkt varje månad.

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.