Nora torgs framtid

2017-05-29

Det finns bättre förslag

Två tvåvåningshus i den östra delen av planområdet, där det inte skymmer eller skuggar någon. Ingen vägflytt. Inget nedsprängt garage. Billigare, men ändå lönsamt.

Kommunens förslag

Kommunens förslag innebär att fyra 15 meter höga hus med fyra våningar byggs vid Noragårdsvägen och infarten till Nora torg. Dessutom tillkommer extra våningar på  Danarö 6 (det gula huset i förgrunden) och Köpmannen 1 (huset med brunt tak).

De fyra nya husen är tänkta att bli så stora att de inte ryms söder om Noragårdsvägen. Därför föreslår kommunen att vägen ska flyttas norrut och kommer mycket nära husen på Näckrosvägen (kedjehusen till vänster). Det gör att dessa hus skuggas okt-mars.  Under de nya stora husen tänker man spränga ned ett garage, som dock blir så litet att många inte kommer att få plats.

Huset Hornet som skyms av de nya husen drabbas extra hårt av förslaget. Det skulle omges av höga hus i söder, väster och norr. Hornets trädgård kommer nästan jämt vara i skugga.

Ett bättre förslag

Ett mycket bättre förslag är att bygga två tvåvåningshus i den östra delen av planområdet, där det inte skymmer eller skuggar någon. Med mindre yta behöver inte vägen flyttas och de Näckrosboende slipper att få vägen helt inpå och slipper buller som studsar mot de stora husen. De får inte heller höga hus som minskar dagsljuset. Och de har inte personer som från ca 10 meters höjd har fri sikt in i trädgårdarna. 

Något nedsprängt garage behövs inte. Det blir gott om utrymme för bilar ovan jord.  Och så blir det väldigt mycket billigare. Kanske tjänar inte entreprenören storkovan med detta förslag, men lönsamheten bör kunna bli synnerligen god med tanke på det stora antal tomter med tätt byggda hus som säljs i kommunen till höga priser.

Till Alla

2017-05-29

Det finns bättre förslag

Två tvåvåningshus i den östra delen av planområdet, där det inte skymmer eller skuggar någon. Ingen vägflytt. Inget nedsprängt garage. Billigare, men ändå lönsamt.

Kommunens förslag

Kommunens förslag innebär att fyra 15 meter höga hus med fyra våningar byggs vid Noragårdsvägen och infarten till Nora torg. Dessutom tillkommer extra våningar på  Danarö 6 (det gula huset i förgrunden) och Köpmannen 1 (huset med brunt tak).

De fyra nya husen är tänkta att bli så stora att de inte ryms söder om Noragårdsvägen. Därför föreslår kommunen att vägen ska flyttas norrut och kommer mycket nära husen på Näckrosvägen (kedjehusen till vänster). Det gör att dessa hus skuggas okt-mars.  Under de nya stora husen tänker man spränga ned ett garage, som dock blir så litet att många inte kommer att få plats.

Huset Hornet som skyms av de nya husen drabbas extra hårt av förslaget. Det skulle omges av höga hus i söder, väster och norr. Hornets trädgård kommer nästan jämt vara i skugga.

Ett bättre förslag

Ett mycket bättre förslag är att bygga två tvåvåningshus i den östra delen av planområdet, där det inte skymmer eller skuggar någon. Med mindre yta behöver inte vägen flyttas och de Näckrosboende slipper att få vägen helt inpå och slipper buller som studsar mot de stora husen. De får inte heller höga hus som minskar dagsljuset. Och de har inte personer som från ca 10 meters höjd har fri sikt in i trädgårdarna. 

Något nedsprängt garage behövs inte. Det blir gott om utrymme för bilar ovan jord.  Och så blir det väldigt mycket billigare. Kanske tjänar inte entreprenören storkovan med detta förslag, men lönsamheten bör kunna bli synnerligen god med tanke på det stora antal tomter med tätt byggda hus som säljs i kommunen till höga priser.

Till Alla
Taggar: Garage Tvåvåningshus

2017-05-29

Det finns bättre förslag

Två tvåvåningshus i den östra delen av planområdet, där det inte skymmer eller skuggar någon. Ingen vägflytt. Inget nedsprängt garage. Billigare, men ändå lönsamt.

Kommunens förslag

Kommunens förslag innebär att fyra 15 meter höga hus med fyra våningar byggs vid Noragårdsvägen och infarten till Nora torg. Dessutom tillkommer extra våningar på  Danarö 6 (det gula huset i förgrunden) och Köpmannen 1 (huset med brunt tak).

De fyra nya husen är tänkta att bli så stora att de inte ryms söder om Noragårdsvägen. Därför föreslår kommunen att vägen ska flyttas norrut och kommer mycket nära husen på Näckrosvägen (kedjehusen till vänster). Det gör att dessa hus skuggas okt-mars.  Under de nya stora husen tänker man spränga ned ett garage, som dock blir så litet att många inte kommer att få plats.

Huset Hornet som skyms av de nya husen drabbas extra hårt av förslaget. Det skulle omges av höga hus i söder, väster och norr. Hornets trädgård kommer nästan jämt vara i skugga.

Ett bättre förslag

Ett mycket bättre förslag är att bygga två tvåvåningshus i den östra delen av planområdet, där det inte skymmer eller skuggar någon. Med mindre yta behöver inte vägen flyttas och de Näckrosboende slipper att få vägen helt inpå och slipper buller som studsar mot de stora husen. De får inte heller höga hus som minskar dagsljuset. Och de har inte personer som från ca 10 meters höjd har fri sikt in i trädgårdarna. 

Något nedsprängt garage behövs inte. Det blir gott om utrymme för bilar ovan jord.  Och så blir det väldigt mycket billigare. Kanske tjänar inte entreprenören storkovan med detta förslag, men lönsamheten bör kunna bli synnerligen god med tanke på det stora antal tomter med tätt byggda hus som säljs i kommunen till höga priser.

Till Alla
Taggar: Garage Tvåvåningshus

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.