Nora torgs framtid

2017-05-30

Underlag till ditt remissvar

Remissvar på planförslaget gällande Nora torg ska vara hos kommunen senaste den 20 juni. Ett inlämnat svar är en förutsättning för rätt att senare överklaga till Mark- och miljödomstolen.

Vilka får svara

Alla närboende är inbjudna av kommunen att svara på remissen. Vi förutsätter att "närboende" omfattar ett område större än Nora. I förslaget ingår en kraftig begränsning av trafiken på Noragårdsvägen och alla som berörs av den måste anses bo nära planområdet.

Svarsdatum

Av remissen framgår det att svaret ska vars hos Byggnadsnämnden senast den 20 juni under adress: Byggnadsnämnden, Box 74, 182 11 Danderyd. Synpunkter kan också skickas med e-post till plan@danderyd.se. 

Innehållet

Det finns inga formella krav på remissvarets utformning. Det är mycket bättre att sända in något kort "Vi motsätter oss bestämt att kommunens planförslag genomförs", eller liknande än inget alls. Det är givetvis bra om det tydligt framgår

  • Hur ni drabbas direkt om förslaget genomförs, både där ni bor och i trafiken.
  • Vad ni tycker om förändringen av Nora, vår miljö.
  • Vad du vill att kommunen ska besluta.
Underlag

För den som vill skriva mer utförligt remissvar finns det bra underlag här på webben:

(Vi publicerar mycket gärna remissvar på planförslaget!)

Vad händer sedan?

Enligt kommunen kommer planförslaget att omarbetas till ett förslag till detaljplan under hösten. Kanske kommer det först presenteras efter årsskiftet. Då får de som berörs av förslaget att återigen ge sina synpunkter.

Under hösten kommer föreningen att ställa samman de yttranden som lämnats. Det blir nödvändigt då kommunens sammanställning lär dröja. Föreningen kommer också följa kommunens arbete under hösten och löpande utvärde de dokument som produceras.

Om det blir klart att kommunen inte tänker om, så blir det föreningens uppgift att förbereda aktiviteter under valåret 2018.

Till Alla

2017-05-30

Underlag till ditt remissvar

Remissvar på planförslaget gällande Nora torg ska vara hos kommunen senaste den 20 juni. Ett inlämnat svar är en förutsättning för rätt att senare överklaga till Mark- och miljödomstolen.

Vilka får svara

Alla närboende är inbjudna av kommunen att svara på remissen. Vi förutsätter att "närboende" omfattar ett område större än Nora. I förslaget ingår en kraftig begränsning av trafiken på Noragårdsvägen och alla som berörs av den måste anses bo nära planområdet.

Svarsdatum

Av remissen framgår det att svaret ska vars hos Byggnadsnämnden senast den 20 juni under adress: Byggnadsnämnden, Box 74, 182 11 Danderyd. Synpunkter kan också skickas med e-post till plan@danderyd.se. 

Innehållet

Det finns inga formella krav på remissvarets utformning. Det är mycket bättre att sända in något kort "Vi motsätter oss bestämt att kommunens planförslag genomförs", eller liknande än inget alls. Det är givetvis bra om det tydligt framgår

  • Hur ni drabbas direkt om förslaget genomförs, både där ni bor och i trafiken.
  • Vad ni tycker om förändringen av Nora, vår miljö.
  • Vad du vill att kommunen ska besluta.
Underlag

För den som vill skriva mer utförligt remissvar finns det bra underlag här på webben:

(Vi publicerar mycket gärna remissvar på planförslaget!)

Vad händer sedan?

Enligt kommunen kommer planförslaget att omarbetas till ett förslag till detaljplan under hösten. Kanske kommer det först presenteras efter årsskiftet. Då får de som berörs av förslaget att återigen ge sina synpunkter.

Under hösten kommer föreningen att ställa samman de yttranden som lämnats. Det blir nödvändigt då kommunens sammanställning lär dröja. Föreningen kommer också följa kommunens arbete under hösten och löpande utvärde de dokument som produceras.

Om det blir klart att kommunen inte tänker om, så blir det föreningens uppgift att förbereda aktiviteter under valåret 2018.

Till Alla
Inga taggar

2017-05-30

Underlag till ditt remissvar

Remissvar på planförslaget gällande Nora torg ska vara hos kommunen senaste den 20 juni. Ett inlämnat svar är en förutsättning för rätt att senare överklaga till Mark- och miljödomstolen.

Vilka får svara

Alla närboende är inbjudna av kommunen att svara på remissen. Vi förutsätter att "närboende" omfattar ett område större än Nora. I förslaget ingår en kraftig begränsning av trafiken på Noragårdsvägen och alla som berörs av den måste anses bo nära planområdet.

Svarsdatum

Av remissen framgår det att svaret ska vars hos Byggnadsnämnden senast den 20 juni under adress: Byggnadsnämnden, Box 74, 182 11 Danderyd. Synpunkter kan också skickas med e-post till plan@danderyd.se. 

Innehållet

Det finns inga formella krav på remissvarets utformning. Det är mycket bättre att sända in något kort "Vi motsätter oss bestämt att kommunens planförslag genomförs", eller liknande än inget alls. Det är givetvis bra om det tydligt framgår

  • Hur ni drabbas direkt om förslaget genomförs, både där ni bor och i trafiken.
  • Vad ni tycker om förändringen av Nora, vår miljö.
  • Vad du vill att kommunen ska besluta.
Underlag

För den som vill skriva mer utförligt remissvar finns det bra underlag här på webben:

(Vi publicerar mycket gärna remissvar på planförslaget!)

Vad händer sedan?

Enligt kommunen kommer planförslaget att omarbetas till ett förslag till detaljplan under hösten. Kanske kommer det först presenteras efter årsskiftet. Då får de som berörs av förslaget att återigen ge sina synpunkter.

Under hösten kommer föreningen att ställa samman de yttranden som lämnats. Det blir nödvändigt då kommunens sammanställning lär dröja. Föreningen kommer också följa kommunens arbete under hösten och löpande utvärde de dokument som produceras.

Om det blir klart att kommunen inte tänker om, så blir det föreningens uppgift att förbereda aktiviteter under valåret 2018.

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.