Nora torgs framtid

2017-06-05

I Enebyberg bygger kommunen STORT

Förslaget avser hus med 425 lägenheter i 5- och 7-våningshus. Högsta hushöjd 30 meter. Trafiken på Enebybergsvägen skulle öka kraftigt.

I östra Enebyberg bygger kommunen stort. Det ska bli cirka 425 nya bostäder och en ny förskola.

Det finns några intressanta skillnader i hur kommunen har arbetat med detaljplanerna i Enebyberg och vid Nora torg.

  • Två arkitektförslag. Det visar att kommunen tar större ansvar än vid Nora torg, där det är byggaren som inom vid ram får besluta vad han vill.
  • Kommunen har använt en relativt utförlig checklista vid miljöbedömningen. Det har bara slarvats bort i Nora torg-förslaget. Resultatet är dock detsamma - hur mycket man än bygger så påverkar det miljön.

Planarkitekten Claes Johansson har kommunen hyrt in från Case Studios


Starkt motstånd


Det nya förslaget rörande bostadsbyggande vid Eneby torg möter starkt motstånd. Vid ett informationsmöte 31 maj kom så många att mötet fick genomföras två gånger samma kväll. Så var det även när Nora torg-planerna presenterades.

 

Mitti Danderyd skriver

Det nya förslaget avser en byggnation av 425 lägenheter i 5- och 7-våningshus med en högsta hushöjd på 30 meter. Motståndet rörde bland annat att trafiken på Enebybergsvägen skulle öka kraftigt. Men framförallt motsatte sig deltagarna på mötet de höga husen och hur ärendet har hanterats av kommunen. Bland annat att markägare ska ha haft stor påverkan av utbyggnaderna.

 

– Isabella Hökmark verkade inte vilja svara på de frågor som ställdes, vi fick dra ur henne svaren. Det var stundtals upprorsstämning på mötet och såväl ärendet som mötet var dåligt förberett. Så ska det inte gå till i ett civiliserat samhälle. Jag tycker att det är sorgligt att närvarande politiker inte stod upp och stöttade den hårt ansatta Isabella Hökmark och att vi inte har mer lyhörda politiker, säger Rolf Nilsson som deltog på samrådsmötet.

 

Läs mer:

Till Alla

2017-06-05

I Enebyberg bygger kommunen STORT

Förslaget avser hus med 425 lägenheter i 5- och 7-våningshus. Högsta hushöjd 30 meter. Trafiken på Enebybergsvägen skulle öka kraftigt.

I östra Enebyberg bygger kommunen stort. Det ska bli cirka 425 nya bostäder och en ny förskola.

Det finns några intressanta skillnader i hur kommunen har arbetat med detaljplanerna i Enebyberg och vid Nora torg.

  • Två arkitektförslag. Det visar att kommunen tar större ansvar än vid Nora torg, där det är byggaren som inom vid ram får besluta vad han vill.
  • Kommunen har använt en relativt utförlig checklista vid miljöbedömningen. Det har bara slarvats bort i Nora torg-förslaget. Resultatet är dock detsamma - hur mycket man än bygger så påverkar det miljön.

Planarkitekten Claes Johansson har kommunen hyrt in från Case Studios


Starkt motstånd


Det nya förslaget rörande bostadsbyggande vid Eneby torg möter starkt motstånd. Vid ett informationsmöte 31 maj kom så många att mötet fick genomföras två gånger samma kväll. Så var det även när Nora torg-planerna presenterades.

 

Mitti Danderyd skriver

Det nya förslaget avser en byggnation av 425 lägenheter i 5- och 7-våningshus med en högsta hushöjd på 30 meter. Motståndet rörde bland annat att trafiken på Enebybergsvägen skulle öka kraftigt. Men framförallt motsatte sig deltagarna på mötet de höga husen och hur ärendet har hanterats av kommunen. Bland annat att markägare ska ha haft stor påverkan av utbyggnaderna.

 

– Isabella Hökmark verkade inte vilja svara på de frågor som ställdes, vi fick dra ur henne svaren. Det var stundtals upprorsstämning på mötet och såväl ärendet som mötet var dåligt förberett. Så ska det inte gå till i ett civiliserat samhälle. Jag tycker att det är sorgligt att närvarande politiker inte stod upp och stöttade den hårt ansatta Isabella Hökmark och att vi inte har mer lyhörda politiker, säger Rolf Nilsson som deltog på samrådsmötet.

 

Läs mer:

Till Alla
Taggar: Enebyberg Isabella Hökmark Mitti Danderyd Eneby torg

2017-06-05

I Enebyberg bygger kommunen STORT

Förslaget avser hus med 425 lägenheter i 5- och 7-våningshus. Högsta hushöjd 30 meter. Trafiken på Enebybergsvägen skulle öka kraftigt.

I östra Enebyberg bygger kommunen stort. Det ska bli cirka 425 nya bostäder och en ny förskola.

Det finns några intressanta skillnader i hur kommunen har arbetat med detaljplanerna i Enebyberg och vid Nora torg.

  • Två arkitektförslag. Det visar att kommunen tar större ansvar än vid Nora torg, där det är byggaren som inom vid ram får besluta vad han vill.
  • Kommunen har använt en relativt utförlig checklista vid miljöbedömningen. Det har bara slarvats bort i Nora torg-förslaget. Resultatet är dock detsamma - hur mycket man än bygger så påverkar det miljön.

Planarkitekten Claes Johansson har kommunen hyrt in från Case Studios


Starkt motstånd


Det nya förslaget rörande bostadsbyggande vid Eneby torg möter starkt motstånd. Vid ett informationsmöte 31 maj kom så många att mötet fick genomföras två gånger samma kväll. Så var det även när Nora torg-planerna presenterades.

 

Mitti Danderyd skriver

Det nya förslaget avser en byggnation av 425 lägenheter i 5- och 7-våningshus med en högsta hushöjd på 30 meter. Motståndet rörde bland annat att trafiken på Enebybergsvägen skulle öka kraftigt. Men framförallt motsatte sig deltagarna på mötet de höga husen och hur ärendet har hanterats av kommunen. Bland annat att markägare ska ha haft stor påverkan av utbyggnaderna.

 

– Isabella Hökmark verkade inte vilja svara på de frågor som ställdes, vi fick dra ur henne svaren. Det var stundtals upprorsstämning på mötet och såväl ärendet som mötet var dåligt förberett. Så ska det inte gå till i ett civiliserat samhälle. Jag tycker att det är sorgligt att närvarande politiker inte stod upp och stöttade den hårt ansatta Isabella Hökmark och att vi inte har mer lyhörda politiker, säger Rolf Nilsson som deltog på samrådsmötet.

 

Läs mer:

Till Alla
Taggar: Enebyberg Isabella Hökmark Mitti Danderyd Eneby torg

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.