Nora torgs framtid

2017-06-06

Medlemsbrev: Mötet 31 maj. Remissvar senast 20 juni

Medlemmarna i Föreningen Nora Torgs Framtid


Vårt medlemsmöte 31 maj var välbesökt med nära 30 deltagare. Styrelsen fick efter en konstruktiv diskussion ett starkt stöd för att gå vidare med det utsända förslaget till skrivelse. Vi enades om att de som hade synpunkter skulle maila styrelsen senast 5 juni. 


Skulle någon ha glömt datum ger vi några dagar till – 9 juni. Vill bar påminna om att PENNAN – DATORN ÄR JUST NU VÅRT TYNGSTA VAPEN


Lika viktigt som att föreningen skriver är det att var och en hör av sig till kommunen med en egen skrivelse. För att ha rätt att återkomma i den fortsatta processen måste man ha lämnat in sina invändningar/synpunkter redan i detta stadium.

 

Med mötets diskussioner och webbsidan finns det underlag för många åsikter. Dessa måste också föras fram - rakt upp och ned!

Kraften ligger i att allas våra många synpunkter framförs gemensamt och understöds av var och en.

 

SKRIV före den 20 juni med referens till

 

Plansamråd Dnr KS 2016/0162(2012-0074)

 

till Byggnadsnämnden, Box 74, 182 11 Danderyd

eller maila till plan@danderyd.se

 

För senaste info om effekter av kommunens förslag se vår webbsida: www.noratorg.se

 

Styrelsen i Föreningen Nora Torgs Framtid


/ Myrna Smitt, ordf

 

Myrna Smitt

Nora Torg 33

SE 182 34 Danderyd

Sweden

ph+46 8 7559180

mob+46 709 548 779

Till Alla

2017-06-06

Medlemsbrev: Mötet 31 maj. Remissvar senast 20 juni

Medlemmarna i Föreningen Nora Torgs Framtid


Vårt medlemsmöte 31 maj var välbesökt med nära 30 deltagare. Styrelsen fick efter en konstruktiv diskussion ett starkt stöd för att gå vidare med det utsända förslaget till skrivelse. Vi enades om att de som hade synpunkter skulle maila styrelsen senast 5 juni. 


Skulle någon ha glömt datum ger vi några dagar till – 9 juni. Vill bar påminna om att PENNAN – DATORN ÄR JUST NU VÅRT TYNGSTA VAPEN


Lika viktigt som att föreningen skriver är det att var och en hör av sig till kommunen med en egen skrivelse. För att ha rätt att återkomma i den fortsatta processen måste man ha lämnat in sina invändningar/synpunkter redan i detta stadium.

 

Med mötets diskussioner och webbsidan finns det underlag för många åsikter. Dessa måste också föras fram - rakt upp och ned!

Kraften ligger i att allas våra många synpunkter framförs gemensamt och understöds av var och en.

 

SKRIV före den 20 juni med referens till

 

Plansamråd Dnr KS 2016/0162(2012-0074)

 

till Byggnadsnämnden, Box 74, 182 11 Danderyd

eller maila till plan@danderyd.se

 

För senaste info om effekter av kommunens förslag se vår webbsida: www.noratorg.se

 

Styrelsen i Föreningen Nora Torgs Framtid


/ Myrna Smitt, ordf

 

Myrna Smitt

Nora Torg 33

SE 182 34 Danderyd

Sweden

ph+46 8 7559180

mob+46 709 548 779

Till Alla
Inga taggar

2017-06-06

Medlemsbrev: Mötet 31 maj. Remissvar senast 20 juni

Medlemmarna i Föreningen Nora Torgs Framtid


Vårt medlemsmöte 31 maj var välbesökt med nära 30 deltagare. Styrelsen fick efter en konstruktiv diskussion ett starkt stöd för att gå vidare med det utsända förslaget till skrivelse. Vi enades om att de som hade synpunkter skulle maila styrelsen senast 5 juni. 


Skulle någon ha glömt datum ger vi några dagar till – 9 juni. Vill bar påminna om att PENNAN – DATORN ÄR JUST NU VÅRT TYNGSTA VAPEN


Lika viktigt som att föreningen skriver är det att var och en hör av sig till kommunen med en egen skrivelse. För att ha rätt att återkomma i den fortsatta processen måste man ha lämnat in sina invändningar/synpunkter redan i detta stadium.

 

Med mötets diskussioner och webbsidan finns det underlag för många åsikter. Dessa måste också föras fram - rakt upp och ned!

Kraften ligger i att allas våra många synpunkter framförs gemensamt och understöds av var och en.

 

SKRIV före den 20 juni med referens till

 

Plansamråd Dnr KS 2016/0162(2012-0074)

 

till Byggnadsnämnden, Box 74, 182 11 Danderyd

eller maila till plan@danderyd.se

 

För senaste info om effekter av kommunens förslag se vår webbsida: www.noratorg.se

 

Styrelsen i Föreningen Nora Torgs Framtid


/ Myrna Smitt, ordf

 

Myrna Smitt

Nora Torg 33

SE 182 34 Danderyd

Sweden

ph+46 8 7559180

mob+46 709 548 779

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.