Nora torgs framtid

2017-06-14

Lisa och Johan Gröndal, Nora torg 1: Bygg hus som smälter in

Lisa och Johan Gröndal, Nora torg 1 skulle drabbas i högsta grad om kommunens byggplaner skulle förverkligas.

"Sammanfattning av våra synpunkter

 • Planförslaget vilar inte på en avvägning av jämlik frihet och integritet för de olika parterna.
 • Ingrepp i vårt kulturarv, Danderyd som trädgårdsstad.
 • Förslaget är i strid med gällande översiktsplan.
 • Utskickat material innehåller felaktigheter
 • Många negativa konsekvenser.
 • Risk för en ohållbar trafiksituation, framkomlighet och säkerhet.
 • Förslaget saknar utredning av olika konsekvenser

...

Vi är bekymrade över våra grannars situation. Hornet kommer att bli alldeles instängt av höga hus och de boende kommer att få minskat dagsljus och rymd runt sitt hus. Även de på Näckrosvägen kommer att få en väsentligt mycket sämre situation i form av integritetsintrång, minskat ljus på vintern och ökad trafik på vägen. Vi anser även att bullerstörningar behöver utredas.

Vi är för en bebyggelse på parkeringen men vill att ett nytt förslag tas fram som innehåller förslag på bostadshus
som mest som Hornet i storlek, höjd och form. Detta hus skulle då smälta in i miljön och man undviker i princip
alla negativa konsekvenser och utredningsbehov som uppstår med det befintliga förslag."

Lisa och Johan Gröndals remissvar

Till Alla

2017-06-14

Lisa och Johan Gröndal, Nora torg 1: Bygg hus som smälter in

Lisa och Johan Gröndal, Nora torg 1 skulle drabbas i högsta grad om kommunens byggplaner skulle förverkligas.

"Sammanfattning av våra synpunkter

 • Planförslaget vilar inte på en avvägning av jämlik frihet och integritet för de olika parterna.
 • Ingrepp i vårt kulturarv, Danderyd som trädgårdsstad.
 • Förslaget är i strid med gällande översiktsplan.
 • Utskickat material innehåller felaktigheter
 • Många negativa konsekvenser.
 • Risk för en ohållbar trafiksituation, framkomlighet och säkerhet.
 • Förslaget saknar utredning av olika konsekvenser

...

Vi är bekymrade över våra grannars situation. Hornet kommer att bli alldeles instängt av höga hus och de boende kommer att få minskat dagsljus och rymd runt sitt hus. Även de på Näckrosvägen kommer att få en väsentligt mycket sämre situation i form av integritetsintrång, minskat ljus på vintern och ökad trafik på vägen. Vi anser även att bullerstörningar behöver utredas.

Vi är för en bebyggelse på parkeringen men vill att ett nytt förslag tas fram som innehåller förslag på bostadshus
som mest som Hornet i storlek, höjd och form. Detta hus skulle då smälta in i miljön och man undviker i princip
alla negativa konsekvenser och utredningsbehov som uppstår med det befintliga förslag."

Lisa och Johan Gröndals remissvar

Till Alla
Inga taggar

2017-06-14

Lisa och Johan Gröndal, Nora torg 1: Bygg hus som smälter in

Lisa och Johan Gröndal, Nora torg 1 skulle drabbas i högsta grad om kommunens byggplaner skulle förverkligas.

"Sammanfattning av våra synpunkter

 • Planförslaget vilar inte på en avvägning av jämlik frihet och integritet för de olika parterna.
 • Ingrepp i vårt kulturarv, Danderyd som trädgårdsstad.
 • Förslaget är i strid med gällande översiktsplan.
 • Utskickat material innehåller felaktigheter
 • Många negativa konsekvenser.
 • Risk för en ohållbar trafiksituation, framkomlighet och säkerhet.
 • Förslaget saknar utredning av olika konsekvenser

...

Vi är bekymrade över våra grannars situation. Hornet kommer att bli alldeles instängt av höga hus och de boende kommer att få minskat dagsljus och rymd runt sitt hus. Även de på Näckrosvägen kommer att få en väsentligt mycket sämre situation i form av integritetsintrång, minskat ljus på vintern och ökad trafik på vägen. Vi anser även att bullerstörningar behöver utredas.

Vi är för en bebyggelse på parkeringen men vill att ett nytt förslag tas fram som innehåller förslag på bostadshus
som mest som Hornet i storlek, höjd och form. Detta hus skulle då smälta in i miljön och man undviker i princip
alla negativa konsekvenser och utredningsbehov som uppstår med det befintliga förslag."

Lisa och Johan Gröndals remissvar

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.