Nora torgs framtid

2017-06-14

Anne-Marie och Hans Iwan Bratt: Starta om

"Vi är mycket oroade över den planbeskrivning för Nora Torg som kommunen presenterat. Även om vi inte bor direkt vid torget utan ett kvarter eller ca 130 meter därifrån, anser vi att området kommer att påverkas starkt negativt. De synpunkter vi framförde på programförslaget har ej tillgodosetts.

Exploateringen alldeles för kraftig

Vi anser att exploateringen är alldeles för kraftig och kommer att skada områdets karaktär av trädgårdsstad vilket framhålls i gällande översiktsplan. De föreslagna husen är alldeles för höga och för många. De kommer i hög grad att på ett negativt sätt dominera området och i grunden förändra dess karaktär.

...

Vi anser det märkligt att planbeskrivningen i allt väsentligt överensstämmer med programförslaget trots den omfattande kritiken som framförts. Processen bör startas om och ett nytt programförslag tas fram. Vi hänvisar för övrigt till skrivelsen från föreningen Nora Torg med omgivning. Vi instämmer till fullo i vad som där framförs."

Remissvar från Anne-Marie och Hans Iwan Bratt

Till Alla

2017-06-14

Anne-Marie och Hans Iwan Bratt: Starta om

"Vi är mycket oroade över den planbeskrivning för Nora Torg som kommunen presenterat. Även om vi inte bor direkt vid torget utan ett kvarter eller ca 130 meter därifrån, anser vi att området kommer att påverkas starkt negativt. De synpunkter vi framförde på programförslaget har ej tillgodosetts.

Exploateringen alldeles för kraftig

Vi anser att exploateringen är alldeles för kraftig och kommer att skada områdets karaktär av trädgårdsstad vilket framhålls i gällande översiktsplan. De föreslagna husen är alldeles för höga och för många. De kommer i hög grad att på ett negativt sätt dominera området och i grunden förändra dess karaktär.

...

Vi anser det märkligt att planbeskrivningen i allt väsentligt överensstämmer med programförslaget trots den omfattande kritiken som framförts. Processen bör startas om och ett nytt programförslag tas fram. Vi hänvisar för övrigt till skrivelsen från föreningen Nora Torg med omgivning. Vi instämmer till fullo i vad som där framförs."

Remissvar från Anne-Marie och Hans Iwan Bratt

Till Alla
Inga taggar

2017-06-14

Anne-Marie och Hans Iwan Bratt: Starta om

"Vi är mycket oroade över den planbeskrivning för Nora Torg som kommunen presenterat. Även om vi inte bor direkt vid torget utan ett kvarter eller ca 130 meter därifrån, anser vi att området kommer att påverkas starkt negativt. De synpunkter vi framförde på programförslaget har ej tillgodosetts.

Exploateringen alldeles för kraftig

Vi anser att exploateringen är alldeles för kraftig och kommer att skada områdets karaktär av trädgårdsstad vilket framhålls i gällande översiktsplan. De föreslagna husen är alldeles för höga och för många. De kommer i hög grad att på ett negativt sätt dominera området och i grunden förändra dess karaktär.

...

Vi anser det märkligt att planbeskrivningen i allt väsentligt överensstämmer med programförslaget trots den omfattande kritiken som framförts. Processen bör startas om och ett nytt programförslag tas fram. Vi hänvisar för övrigt till skrivelsen från föreningen Nora Torg med omgivning. Vi instämmer till fullo i vad som där framförs."

Remissvar från Anne-Marie och Hans Iwan Bratt

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.