Nora torgs framtid

2017-06-15

Kommunen drar tillbaka programplanen för Östra Enebyberg

Byggplanerna vid östra Eneby torg har fått stark kritik från invånare varför kommunen nu väljer att helt slopa den tilltänkta detaljplanen. 

Detaljplanen innehöll 425 tilltänkta lägenheter och de boende har varit kritiska till byggnadshöjden. Under onsdagen den 15 juni beslutade byggnadsnämnden dock att detaljplanen slopas.

– Vi tog beslutet att kommunledningskontoret ska ta fram ett nytt förslag till detaljplan och då kommer vi kalla till ett nytt samråd senare, säger Isabella Hökmark (M), ordförande i byggnadsnämnden.

Nu räknar vi med att Byggnadsnämnden tar motsvarande beslut vid sitt nästkommande möte 30 auagusti, säger Myrna Smitt, ordförande för Föreningen Nora Torgs Framtid. 

Till Alla

2017-06-15

Kommunen drar tillbaka programplanen för Östra Enebyberg

Byggplanerna vid östra Eneby torg har fått stark kritik från invånare varför kommunen nu väljer att helt slopa den tilltänkta detaljplanen. 

Detaljplanen innehöll 425 tilltänkta lägenheter och de boende har varit kritiska till byggnadshöjden. Under onsdagen den 15 juni beslutade byggnadsnämnden dock att detaljplanen slopas.

– Vi tog beslutet att kommunledningskontoret ska ta fram ett nytt förslag till detaljplan och då kommer vi kalla till ett nytt samråd senare, säger Isabella Hökmark (M), ordförande i byggnadsnämnden.

Nu räknar vi med att Byggnadsnämnden tar motsvarande beslut vid sitt nästkommande möte 30 auagusti, säger Myrna Smitt, ordförande för Föreningen Nora Torgs Framtid. 

Till Alla
Inga taggar

2017-06-15

Kommunen drar tillbaka programplanen för Östra Enebyberg

Byggplanerna vid östra Eneby torg har fått stark kritik från invånare varför kommunen nu väljer att helt slopa den tilltänkta detaljplanen. 

Detaljplanen innehöll 425 tilltänkta lägenheter och de boende har varit kritiska till byggnadshöjden. Under onsdagen den 15 juni beslutade byggnadsnämnden dock att detaljplanen slopas.

– Vi tog beslutet att kommunledningskontoret ska ta fram ett nytt förslag till detaljplan och då kommer vi kalla till ett nytt samråd senare, säger Isabella Hökmark (M), ordförande i byggnadsnämnden.

Nu räknar vi med att Byggnadsnämnden tar motsvarande beslut vid sitt nästkommande möte 30 auagusti, säger Myrna Smitt, ordförande för Föreningen Nora Torgs Framtid. 

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.