Nora torgs framtid

2017-06-16

Skrivelsen till Byggnadsnämnden - slutlig version

Remissvar från Föreningen Nora torgs framtid på planförslag gällande detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora torg, Danderyd 3:3, m.fl.

Till Alla

2017-06-16

Skrivelsen till Byggnadsnämnden - slutlig version

Remissvar från Föreningen Nora torgs framtid på planförslag gällande detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora torg, Danderyd 3:3, m.fl.

Till Alla
Taggar: Remissvar Planförslag Byggnadsnämnden Till kommunen

2017-06-16

Skrivelsen till Byggnadsnämnden - slutlig version

Remissvar från Föreningen Nora torgs framtid på planförslag gällande detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora torg, Danderyd 3:3, m.fl.

Till Alla
Taggar: Remissvar Planförslag Byggnadsnämnden Till kommunen

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.