Nora torgs framtid

2017-06-16

Kommunen: Omstart av utvecklingen av Östra Eneby torg

Under det pågående samrådet om östra Eneby torgs utveckling har många boende i kommundelen framfört kritiska synpunkter på förslaget. Kritiken gäller bland annat antal bostäder, hushöjder och konsekvenserna av ökad trafik i området.

Byggnadsnämnden beslutade den 14 juni att ett omtag ska göras avseende detaljplanearbetet. Det innebär att kommunledningskontoret får i uppdrag att arbeta fram ett nytt förslag till detaljplan och att ett nytt samråd kommer att genomföras. Sakägare och andra intressenter kommer att återigen ges tillfälle att lämna synpunkter på det omarbetade förslaget.

Det här händer nu

Det pågående samrådet kommer att slutföras så att de synpunkter som inkommer under samrådsperioden ska kunna beaktas i arbetet med det nya förslaget. Byggnadsnämnden avser alltså inte att genomföra det nuvarande detaljplaneförslaget.

Till Alla

2017-06-16

Kommunen: Omstart av utvecklingen av Östra Eneby torg

Under det pågående samrådet om östra Eneby torgs utveckling har många boende i kommundelen framfört kritiska synpunkter på förslaget. Kritiken gäller bland annat antal bostäder, hushöjder och konsekvenserna av ökad trafik i området.

Byggnadsnämnden beslutade den 14 juni att ett omtag ska göras avseende detaljplanearbetet. Det innebär att kommunledningskontoret får i uppdrag att arbeta fram ett nytt förslag till detaljplan och att ett nytt samråd kommer att genomföras. Sakägare och andra intressenter kommer att återigen ges tillfälle att lämna synpunkter på det omarbetade förslaget.

Det här händer nu

Det pågående samrådet kommer att slutföras så att de synpunkter som inkommer under samrådsperioden ska kunna beaktas i arbetet med det nya förslaget. Byggnadsnämnden avser alltså inte att genomföra det nuvarande detaljplaneförslaget.

Till Alla
Taggar: Östra Eneby torg Byggnadsnämnden

2017-06-16

Kommunen: Omstart av utvecklingen av Östra Eneby torg

Under det pågående samrådet om östra Eneby torgs utveckling har många boende i kommundelen framfört kritiska synpunkter på förslaget. Kritiken gäller bland annat antal bostäder, hushöjder och konsekvenserna av ökad trafik i området.

Byggnadsnämnden beslutade den 14 juni att ett omtag ska göras avseende detaljplanearbetet. Det innebär att kommunledningskontoret får i uppdrag att arbeta fram ett nytt förslag till detaljplan och att ett nytt samråd kommer att genomföras. Sakägare och andra intressenter kommer att återigen ges tillfälle att lämna synpunkter på det omarbetade förslaget.

Det här händer nu

Det pågående samrådet kommer att slutföras så att de synpunkter som inkommer under samrådsperioden ska kunna beaktas i arbetet med det nya förslaget. Byggnadsnämnden avser alltså inte att genomföra det nuvarande detaljplaneförslaget.

Till Alla
Taggar: Östra Eneby torg Byggnadsnämnden

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.