Nora torgs framtid

2017-06-23

Väldigt många remissvar om Nora torg!

Vi har nu fått veta att så många som 76 yttranden har lämnats på kommunens byggplaner för Nora torg med omgivning. Det är väldigt glädjande. Tack alla medlemmar för ert stora engagemang och att ni använt pennan, tangentbordet!

Vi var lite oroliga för att antalet skulle vara avsevärt färre än de 70 remissvar som lämnades på programförslaget. Det skulle kunnat tolkas som att opinionen mot kommunens planer svalnat.

Men så är det inte. Allt fler har fått klart för sig vad förslaget faktiskt innebär och engagerar sig för att det ska stoppas.

Många ser gärna att det byggs några lägre hus längst åt öster i planområdet, men det ska i så fall ske i nära samarbete med oss som bor i området.

Centerpartiet satsar kraftfullt för trädgårdsstaden med stora annonser. Deras kritik mot planerna för Östra Eneby torg gäller i grunden även för Nora torg. Miljöpartiet ger i sitt remissvar på Nora torg-planerna är också ett värdefullt stöd för våra krav. 

Föreningen Nora Torgs Framtid är partipolitiskt neutralt men givetvis bör vi glädjas över stödet från dessa partier. 

Ha en riktigt skön sommar.

Styrelsen för Föreningen Nora Torgs Framtid

Myrna Smitt, ordf

Till Alla

2017-06-23

Väldigt många remissvar om Nora torg!

Vi har nu fått veta att så många som 76 yttranden har lämnats på kommunens byggplaner för Nora torg med omgivning. Det är väldigt glädjande. Tack alla medlemmar för ert stora engagemang och att ni använt pennan, tangentbordet!

Vi var lite oroliga för att antalet skulle vara avsevärt färre än de 70 remissvar som lämnades på programförslaget. Det skulle kunnat tolkas som att opinionen mot kommunens planer svalnat.

Men så är det inte. Allt fler har fått klart för sig vad förslaget faktiskt innebär och engagerar sig för att det ska stoppas.

Många ser gärna att det byggs några lägre hus längst åt öster i planområdet, men det ska i så fall ske i nära samarbete med oss som bor i området.

Centerpartiet satsar kraftfullt för trädgårdsstaden med stora annonser. Deras kritik mot planerna för Östra Eneby torg gäller i grunden även för Nora torg. Miljöpartiet ger i sitt remissvar på Nora torg-planerna är också ett värdefullt stöd för våra krav. 

Föreningen Nora Torgs Framtid är partipolitiskt neutralt men givetvis bör vi glädjas över stödet från dessa partier. 

Ha en riktigt skön sommar.

Styrelsen för Föreningen Nora Torgs Framtid

Myrna Smitt, ordf

Till Alla
Inga taggar

2017-06-23

Väldigt många remissvar om Nora torg!

Vi har nu fått veta att så många som 76 yttranden har lämnats på kommunens byggplaner för Nora torg med omgivning. Det är väldigt glädjande. Tack alla medlemmar för ert stora engagemang och att ni använt pennan, tangentbordet!

Vi var lite oroliga för att antalet skulle vara avsevärt färre än de 70 remissvar som lämnades på programförslaget. Det skulle kunnat tolkas som att opinionen mot kommunens planer svalnat.

Men så är det inte. Allt fler har fått klart för sig vad förslaget faktiskt innebär och engagerar sig för att det ska stoppas.

Många ser gärna att det byggs några lägre hus längst åt öster i planområdet, men det ska i så fall ske i nära samarbete med oss som bor i området.

Centerpartiet satsar kraftfullt för trädgårdsstaden med stora annonser. Deras kritik mot planerna för Östra Eneby torg gäller i grunden även för Nora torg. Miljöpartiet ger i sitt remissvar på Nora torg-planerna är också ett värdefullt stöd för våra krav. 

Föreningen Nora Torgs Framtid är partipolitiskt neutralt men givetvis bör vi glädjas över stödet från dessa partier. 

Ha en riktigt skön sommar.

Styrelsen för Föreningen Nora Torgs Framtid

Myrna Smitt, ordf

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.