Nora torgs framtid

2017-07-08

Ballongdemonstration mot nya bostadshus i Danderyd

{1;Myrna, ballongen och hib.JPG;V}

Nora torg kan få tre helt nya bostadshus med en maxhöjd på 15 meter - något som flera närboende inte är positiva till. I helgen genomförde grannföreningen en ballongdemonstration för att visa hur höga husen kan bli.

Till Alla

2017-07-08

Ballongdemonstration mot nya bostadshus i Danderyd

{1;Myrna, ballongen och hib.JPG;V}

Nora torg kan få tre helt nya bostadshus med en maxhöjd på 15 meter - något som flera närboende inte är positiva till. I helgen genomförde grannföreningen en ballongdemonstration för att visa hur höga husen kan bli.

Till Alla
Inga taggar

2017-07-08

Ballongdemonstration mot nya bostadshus i Danderyd

{1;Myrna, ballongen och hib.JPG;V}

Nora torg kan få tre helt nya bostadshus med en maxhöjd på 15 meter - något som flera närboende inte är positiva till. I helgen genomförde grannföreningen en ballongdemonstration för att visa hur höga husen kan bli.

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.