Nora torgs framtid

2018-01-02

Statlig utredning om detaljplaner

Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda en reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt

Regeringen uppdrar åt Boverket att, i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, utreda behovet av att genom föreskrifter reglera vilken standard som ska gälla för hur detaljplaner ska utformas tekniskt och därmed göra det enklare att utbyta information om detaljplaner digitalt. Boverket ska även redovisa hur en författningsreglering av sådana krav kan utformas. Uppdraget omfattar inte hur informationen i grundkartan ska utformas. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med Lantmäteriet. 

Uppdraget skulle redovisas i form av en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2017.

Några citat från Regeringsbeslutet:

Regeringen beslutade den 22 december 2016 (dnr Fi2016/04700/EF) om ett kompletterande uppdrag till Lantmäteriet. Uppdraget innebär att Lantmäteriet även, som en del av uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess, ska utreda behovet av att genom föreskrifter reglera vilken standard som ska gälla för informationen i grundkartan till en detaljplan och därmed göra det enklare att utbyta information digitalt. Om ett sådant behov bedöms föreligga ska Lantmäteriet lämna förslag på nödvändiga författningsändringar.

För att förverkliga en digital samhällsbyggnadsprocess är det inte tillräckligt att detaljplaner finns digitalt i form av exempelvis skannade plankartor. Det är inte heller tillräckligt att planinformation kan utbytas mellan berörda aktörer under tiden som planen växer fram. Informationen måste också kunna återanvändas när detaljplanen vunnit laga kraft, exempelvis i samband med plangenomförandet. Kommuner och andra aktörer kan genom att säkerställa att detaljplaner är tillgängliga digitalt bidra till att möjliggöra smarta tjänster för medborgare och företag och effektivisera informationsförsörjningen mellan offentliga aktörer.

Rapporten finns här.

Till Alla

2018-01-02

Statlig utredning om detaljplaner

Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda en reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt

Regeringen uppdrar åt Boverket att, i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, utreda behovet av att genom föreskrifter reglera vilken standard som ska gälla för hur detaljplaner ska utformas tekniskt och därmed göra det enklare att utbyta information om detaljplaner digitalt. Boverket ska även redovisa hur en författningsreglering av sådana krav kan utformas. Uppdraget omfattar inte hur informationen i grundkartan ska utformas. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med Lantmäteriet. 

Uppdraget skulle redovisas i form av en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2017.

Några citat från Regeringsbeslutet:

Regeringen beslutade den 22 december 2016 (dnr Fi2016/04700/EF) om ett kompletterande uppdrag till Lantmäteriet. Uppdraget innebär att Lantmäteriet även, som en del av uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess, ska utreda behovet av att genom föreskrifter reglera vilken standard som ska gälla för informationen i grundkartan till en detaljplan och därmed göra det enklare att utbyta information digitalt. Om ett sådant behov bedöms föreligga ska Lantmäteriet lämna förslag på nödvändiga författningsändringar.

För att förverkliga en digital samhällsbyggnadsprocess är det inte tillräckligt att detaljplaner finns digitalt i form av exempelvis skannade plankartor. Det är inte heller tillräckligt att planinformation kan utbytas mellan berörda aktörer under tiden som planen växer fram. Informationen måste också kunna återanvändas när detaljplanen vunnit laga kraft, exempelvis i samband med plangenomförandet. Kommuner och andra aktörer kan genom att säkerställa att detaljplaner är tillgängliga digitalt bidra till att möjliggöra smarta tjänster för medborgare och företag och effektivisera informationsförsörjningen mellan offentliga aktörer.

Rapporten finns här.

Till Alla
Inga taggar

2018-01-02

Statlig utredning om detaljplaner

Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda en reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt

Regeringen uppdrar åt Boverket att, i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, utreda behovet av att genom föreskrifter reglera vilken standard som ska gälla för hur detaljplaner ska utformas tekniskt och därmed göra det enklare att utbyta information om detaljplaner digitalt. Boverket ska även redovisa hur en författningsreglering av sådana krav kan utformas. Uppdraget omfattar inte hur informationen i grundkartan ska utformas. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med Lantmäteriet. 

Uppdraget skulle redovisas i form av en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2017.

Några citat från Regeringsbeslutet:

Regeringen beslutade den 22 december 2016 (dnr Fi2016/04700/EF) om ett kompletterande uppdrag till Lantmäteriet. Uppdraget innebär att Lantmäteriet även, som en del av uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess, ska utreda behovet av att genom föreskrifter reglera vilken standard som ska gälla för informationen i grundkartan till en detaljplan och därmed göra det enklare att utbyta information digitalt. Om ett sådant behov bedöms föreligga ska Lantmäteriet lämna förslag på nödvändiga författningsändringar.

För att förverkliga en digital samhällsbyggnadsprocess är det inte tillräckligt att detaljplaner finns digitalt i form av exempelvis skannade plankartor. Det är inte heller tillräckligt att planinformation kan utbytas mellan berörda aktörer under tiden som planen växer fram. Informationen måste också kunna återanvändas när detaljplanen vunnit laga kraft, exempelvis i samband med plangenomförandet. Kommuner och andra aktörer kan genom att säkerställa att detaljplaner är tillgängliga digitalt bidra till att möjliggöra smarta tjänster för medborgare och företag och effektivisera informationsförsörjningen mellan offentliga aktörer.

Rapporten finns här.

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.