Nora torgs framtid

2017-01-30

Det aktuella planområdet

Denna bild visar det aktuella planområdet. De fyra flerfamiljhus som kommunen föreslagit är markerade.

Till Alla

2017-01-30

Det aktuella planområdet

Denna bild visar det aktuella planområdet. De fyra flerfamiljhus som kommunen föreslagit är markerade.

Till Alla
Inga taggar

2017-01-30

Det aktuella planområdet

Denna bild visar det aktuella planområdet. De fyra flerfamiljhus som kommunen föreslagit är markerade.

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.