Nora torgs framtid

2017-01-31

Stadgar för föreningen Nora Torgs framtid

Uppgift att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Antagna 2016-02-01

 1. Ändamål

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

(Tidigare formulering: "Föreningen ändamål är att verka för en positiv utveckling av området kring Nora Torg.")

 

 1. Namn

Föreningens namn är Nora Torg med omgivning.

 

 1. Medlemskap

Som medlem godtas personer som delar föreningens ändamål efter styrelsens beslut. Medlem betalar inte medlemsavgift.

 

 1. Föreningsstämma

Föreningsstämman utser 3-10 personer till ledamöter av styrelsen samt en revisor. Styrelsen utser ordförande och firmatecknare inom sig.

 

 1. Verksamhetsår

Föreningen verksamhetsår löper från 1 januari till 31 december.

 

 1. Stadgeändring

Stadgar ändras vid ordinarie eller extra föreningsstämma efter godkännande av minst hälften av närvarande medlemmar.

Till Alla

2017-01-31

Stadgar för föreningen Nora Torgs framtid

Uppgift att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Antagna 2016-02-01

 1. Ändamål

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

(Tidigare formulering: "Föreningen ändamål är att verka för en positiv utveckling av området kring Nora Torg.")

 

 1. Namn

Föreningens namn är Nora Torg med omgivning.

 

 1. Medlemskap

Som medlem godtas personer som delar föreningens ändamål efter styrelsens beslut. Medlem betalar inte medlemsavgift.

 

 1. Föreningsstämma

Föreningsstämman utser 3-10 personer till ledamöter av styrelsen samt en revisor. Styrelsen utser ordförande och firmatecknare inom sig.

 

 1. Verksamhetsår

Föreningen verksamhetsår löper från 1 januari till 31 december.

 

 1. Stadgeändring

Stadgar ändras vid ordinarie eller extra föreningsstämma efter godkännande av minst hälften av närvarande medlemmar.

Till Alla
Taggar: Stadgar Föreningen Nora Torgs framtid

2017-01-31

Stadgar för föreningen Nora Torgs framtid

Uppgift att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Antagna 2016-02-01

 1. Ändamål

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

(Tidigare formulering: "Föreningen ändamål är att verka för en positiv utveckling av området kring Nora Torg.")

 

 1. Namn

Föreningens namn är Nora Torg med omgivning.

 

 1. Medlemskap

Som medlem godtas personer som delar föreningens ändamål efter styrelsens beslut. Medlem betalar inte medlemsavgift.

 

 1. Föreningsstämma

Föreningsstämman utser 3-10 personer till ledamöter av styrelsen samt en revisor. Styrelsen utser ordförande och firmatecknare inom sig.

 

 1. Verksamhetsår

Föreningen verksamhetsår löper från 1 januari till 31 december.

 

 1. Stadgeändring

Stadgar ändras vid ordinarie eller extra föreningsstämma efter godkännande av minst hälften av närvarande medlemmar.

Till Alla
Taggar: Stadgar Föreningen Nora Torgs framtid

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.