Nora torgs framtid

2018-10-22

Vad betyder valet för Nora torg?

Efter valet är mycket nytt. M, L och Kd utgör igen kommunens ledning, men M ersätter Olle Reichenberg med Hanna Bocander som kommunstyrelsens ordförande. KD har ny ordförande sedan 2017: Håkan Johannson. I Liberalerna intet nytt förutom stjärnskottet Sara Göthlin som fick 365 personröster i valet och troligen tar plats i kommunstyrelsen.

Den nya kommunstyrelsen tillträder vid årsskiftet. Samtidigt tillträder en ny byggnadsnämnd. Också ska det komma en ny byggnads- och miljödirektör. Virpi Lindfors slutar.

På gång i kommunen

Danderyds webb har tyvärr blivit ganska gästovänlig, men här är några länkar:

Byggnadsnämnden

Vid senaste mötet med Byggnadsnämnden 2018-10-04 behandlades Danarö 5, dvs den sk pensionärslängen mellan parkeringsgaragen och giraffhusen. Ärendet gällde "bygglov för tillbyggnad av förråd och balkonger, fasadändring, ändrad planlösning, rivning av loftgångar i flerbostadshus". (Se bilden)

Andra ärenden gällde nybyggnad på Kvarvägen 37 och en återvinningsstation vid Danderydsvallen.

Byggnadsnämnden har ytterligare två möten 14/11 och 12/12. Helst bör nämnden då besluta att lägga ned de misslyckade planerna på nya stora hus vid Nora torg, som ju helt strider mot den nya politiska ledningens program. Troligare är dock att nämnden inte gör något alls.

Aktuella notiser

Notiser för dig som inte loggat in.

2018-11-14

2018-11-14

Brister i revision av byggnadsnämnden

Trots flera uppenbara brister i bygglovsverksamheten så reagerar vare sig förvaltningen eller revisorerna. Varför då granska?

Byggnadsnämnden, Revision, Test

2018-11-12

Revisorerna granskar kommunen byggprocess

De förtroendevalda revisorerna anser att det är väsentligt att kommunens bygglovsprocess är tillfredsställande och därför uppdrag åt konsultföretaget PwC att genomföra en granskning av bygglovsverksamheten.

Bygglov, Byggprocess, Miljö- och stadsbyggnadskontor, Revisorerna

2018-11-12

Byggnadsnämnden kör över boende vid Nora torg

Trots all kritik mot Byggnadsnämnden har den än en gång lyckats att misslyckas med ett byggärende. Det leder nu till överklagande som egentligen borde varit helt onödigt.

Byggnadsnämnden, Danderyd 5, Länsstyrelsen

2018-10-30

Vad är Nora bo AB

Det företag som kommunen avtalat med om detaljplanering av Nora torgsområdet heter Nora Bo AB. Vad är det för företag?

Nora Bo, Nora T

2018-10-22

Nya majoriteten om byggandet

M, L och KD formar majoriteten som styr Danderyd de närmaste fyra åren. De verkar tänka om vad gäller planprocessen. Nu ska den bli varsam, transparant och ske i dialog med närboende.

Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna

2018-09-20

Tydligt besked om byggandet i valet

Väljarna säger nej till kommunens sätt att driva byggprojekt.

Valet

2018-09-20

Medlemsbrev 20180920

Byggprojektet har gått över styr. Nu gäller det att fortsätta dialogen med partierna.

Medlemsbrev, Valet

2018-08-29

bild

Medlemsbrev 29/8

Ta vara på den lilla kommunens fördel av att ha nära till dina politiker. Låt Nora Torg bli en fråga i varje valstuga, på varje torgmöte och varhelst du träffar våra fullmäktigekandidater.

Medlemsbrev, Myrna Smitt, Politikerenkät, Valet

2018-08-28

bild

Lägg ner byggprojektet vid Nora torg

Noraborna bör få en ursäkt på grund av den dåliga hanteringen. Debattartikel i Mitti Danderyd 20180828.

Debatt, Hans Iwan Bratt, Mitti Danderyd, Myrna Smitt

2018-10-22

Vad betyder valet för Nora torg?

Efter valet är mycket nytt. M, L och Kd utgör igen kommunens ledning, men M ersätter Olle Reichenberg med Hanna Bocander som kommunstyrelsens ordförande. KD har ny ordförande sedan 2017: Håkan Johannson. I Liberalerna intet nytt förutom stjärnskottet Sara Göthlin som fick 365 personröster i valet och troligen tar plats i kommunstyrelsen.

Den nya kommunstyrelsen tillträder vid årsskiftet. Samtidigt tillträder en ny byggnadsnämnd. Också ska det komma en ny byggnads- och miljödirektör. Virpi Lindfors slutar.

På gång i kommunen

Danderyds webb har tyvärr blivit ganska gästovänlig, men här är några länkar:

Byggnadsnämnden

Vid senaste mötet med Byggnadsnämnden 2018-10-04 behandlades Danarö 5, dvs den sk pensionärslängen mellan parkeringsgaragen och giraffhusen. Ärendet gällde "bygglov för tillbyggnad av förråd och balkonger, fasadändring, ändrad planlösning, rivning av loftgångar i flerbostadshus". (Se bilden)

Andra ärenden gällde nybyggnad på Kvarvägen 37 och en återvinningsstation vid Danderydsvallen.

Byggnadsnämnden har ytterligare två möten 14/11 och 12/12. Helst bör nämnden då besluta att lägga ned de misslyckade planerna på nya stora hus vid Nora torg, som ju helt strider mot den nya politiska ledningens program. Troligare är dock att nämnden inte gör något alls.

Aktuella notiser

Notiser för dig som inte loggat in.

2018-11-14

2018-11-14

Brister i revision av byggnadsnämnden

Trots flera uppenbara brister i bygglovsverksamheten så reagerar vare sig förvaltningen eller revisorerna. Varför då granska?

Byggnadsnämnden, Revision, Test

2018-11-12

Revisorerna granskar kommunen byggprocess

De förtroendevalda revisorerna anser att det är väsentligt att kommunens bygglovsprocess är tillfredsställande och därför uppdrag åt konsultföretaget PwC att genomföra en granskning av bygglovsverksamheten.

Bygglov, Byggprocess, Miljö- och stadsbyggnadskontor, Revisorerna

2018-11-12

Byggnadsnämnden kör över boende vid Nora torg

Trots all kritik mot Byggnadsnämnden har den än en gång lyckats att misslyckas med ett byggärende. Det leder nu till överklagande som egentligen borde varit helt onödigt.

Byggnadsnämnden, Danderyd 5, Länsstyrelsen

2018-10-30

Vad är Nora bo AB

Det företag som kommunen avtalat med om detaljplanering av Nora torgsområdet heter Nora Bo AB. Vad är det för företag?

Nora Bo, Nora T

2018-10-22

Nya majoriteten om byggandet

M, L och KD formar majoriteten som styr Danderyd de närmaste fyra åren. De verkar tänka om vad gäller planprocessen. Nu ska den bli varsam, transparant och ske i dialog med närboende.

Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna

2018-09-20

Tydligt besked om byggandet i valet

Väljarna säger nej till kommunens sätt att driva byggprojekt.

Valet

2018-09-20

Medlemsbrev 20180920

Byggprojektet har gått över styr. Nu gäller det att fortsätta dialogen med partierna.

Medlemsbrev, Valet

2018-08-29

bild

Medlemsbrev 29/8

Ta vara på den lilla kommunens fördel av att ha nära till dina politiker. Låt Nora Torg bli en fråga i varje valstuga, på varje torgmöte och varhelst du träffar våra fullmäktigekandidater.

Medlemsbrev, Myrna Smitt, Politikerenkät, Valet

2018-08-28

bild

Lägg ner byggprojektet vid Nora torg

Noraborna bör få en ursäkt på grund av den dåliga hanteringen. Debattartikel i Mitti Danderyd 20180828.

Debatt, Hans Iwan Bratt, Mitti Danderyd, Myrna Smitt

2018-10-22

Vad betyder valet för Nora torg?

Efter valet är mycket nytt. M, L och Kd utgör igen kommunens ledning, men M ersätter Olle Reichenberg med Hanna Bocander som kommunstyrelsens ordförande. KD har ny ordförande sedan 2017: Håkan Johannson. I Liberalerna intet nytt förutom stjärnskottet Sara Göthlin som fick 365 personröster i valet och troligen tar plats i kommunstyrelsen.

Den nya kommunstyrelsen tillträder vid årsskiftet. Samtidigt tillträder en ny byggnadsnämnd. Också ska det komma en ny byggnads- och miljödirektör. Virpi Lindfors slutar.

På gång i kommunen

Danderyds webb har tyvärr blivit ganska gästovänlig, men här är några länkar:

Byggnadsnämnden

Vid senaste mötet med Byggnadsnämnden 2018-10-04 behandlades Danarö 5, dvs den sk pensionärslängen mellan parkeringsgaragen och giraffhusen. Ärendet gällde "bygglov för tillbyggnad av förråd och balkonger, fasadändring, ändrad planlösning, rivning av loftgångar i flerbostadshus". (Se bilden)

Andra ärenden gällde nybyggnad på Kvarvägen 37 och en återvinningsstation vid Danderydsvallen.

Byggnadsnämnden har ytterligare två möten 14/11 och 12/12. Helst bör nämnden då besluta att lägga ned de misslyckade planerna på nya stora hus vid Nora torg, som ju helt strider mot den nya politiska ledningens program. Troligare är dock att nämnden inte gör något alls.

Aktuella notiser

Notiser för dig som inte loggat in.

2018-11-14

2018-11-14

Brister i revision av byggnadsnämnden

Trots flera uppenbara brister i bygglovsverksamheten så reagerar vare sig förvaltningen eller revisorerna. Varför då granska?

Byggnadsnämnden, Revision, Test

2018-11-12

Revisorerna granskar kommunen byggprocess

De förtroendevalda revisorerna anser att det är väsentligt att kommunens bygglovsprocess är tillfredsställande och därför uppdrag åt konsultföretaget PwC att genomföra en granskning av bygglovsverksamheten.

Bygglov, Byggprocess, Miljö- och stadsbyggnadskontor, Revisorerna

2018-11-12

Byggnadsnämnden kör över boende vid Nora torg

Trots all kritik mot Byggnadsnämnden har den än en gång lyckats att misslyckas med ett byggärende. Det leder nu till överklagande som egentligen borde varit helt onödigt.

Byggnadsnämnden, Danderyd 5, Länsstyrelsen

2018-10-30

Vad är Nora bo AB

Det företag som kommunen avtalat med om detaljplanering av Nora torgsområdet heter Nora Bo AB. Vad är det för företag?

Nora Bo, Nora T

2018-10-22

Nya majoriteten om byggandet

M, L och KD formar majoriteten som styr Danderyd de närmaste fyra åren. De verkar tänka om vad gäller planprocessen. Nu ska den bli varsam, transparant och ske i dialog med närboende.

Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna

2018-09-20

Tydligt besked om byggandet i valet

Väljarna säger nej till kommunens sätt att driva byggprojekt.

Valet

2018-09-20

Medlemsbrev 20180920

Byggprojektet har gått över styr. Nu gäller det att fortsätta dialogen med partierna.

Medlemsbrev, Valet

2018-08-29

bild

Medlemsbrev 29/8

Ta vara på den lilla kommunens fördel av att ha nära till dina politiker. Låt Nora Torg bli en fråga i varje valstuga, på varje torgmöte och varhelst du träffar våra fullmäktigekandidater.

Medlemsbrev, Myrna Smitt, Politikerenkät, Valet

2018-08-28

bild

Lägg ner byggprojektet vid Nora torg

Noraborna bör få en ursäkt på grund av den dåliga hanteringen. Debattartikel i Mitti Danderyd 20180828.

Debatt, Hans Iwan Bratt, Mitti Danderyd, Myrna Smitt

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.