Nora torgs framtid

Aktuella notiser

Notiser för dig som inte loggat in.

2019-06-12

Kära medlemmar i Nora Torgs Framtid,

Kort information innan alla sprids för sommarens vindar;

2019-04-12

Upphäv planen för Nora torg

Föreningen Nora Torg har skrivit till Kommunstyrelsen med en begäran om att förslaget till detaljplan för Nora torg ska upphävas och de vilseledande uppgifterna på kommunens webb tas bort.

2019-03-19

Årsberättelse mars 2018 till mars 2019

Årsberättelse mars 2018– mars 2019 för Föreningen Nora Torgs Framtid. Föreningens aktiviteter har medverkat till att kommunen fått en ny ledning. Det har medverkat till väsentligt bättre relationer.

2018-11-14

Brister i revision av byggnadsnämnden

Trots flera uppenbara brister i bygglovsverksamheten så reagerar vare sig förvaltningen eller revisorerna. Varför då granska?

2018-11-12

Revisorerna granskar kommunen byggprocess

De förtroendevalda revisorerna anser att det är väsentligt att kommunens bygglovsprocess är tillfredsställande och därför uppdrag åt konsultföretaget PwC att genomföra en granskning av bygglovsverksamheten.

2018-11-12

Byggnadsnämnden kör över boende vid Nora torg

Trots all kritik mot Byggnadsnämnden har den än en gång lyckats att misslyckas med ett byggärende. Det leder nu till överklagande som egentligen borde varit helt onödigt.

2018-10-30

Vad är Nora bo AB

Det företag som kommunen avtalat med om detaljplanering av Nora torgsområdet heter Nora Bo AB. Vad är det för företag?

2018-10-22

Nya majoriteten om byggandet

M, L och KD formar majoriteten som styr Danderyd de närmaste fyra åren. De verkar tänka om vad gäller planprocessen. Nu ska den bli varsam, transparant och ske i dialog med närboende.

2018-09-20

Tydligt besked om byggandet i valet

Väljarna säger nej till kommunens sätt att driva byggprojekt.

Aktuella notiser

Notiser för dig som inte loggat in.

2019-06-12

Kära medlemmar i Nora Torgs Framtid,

Kort information innan alla sprids för sommarens vindar;

2019-04-12

Upphäv planen för Nora torg

Föreningen Nora Torg har skrivit till Kommunstyrelsen med en begäran om att förslaget till detaljplan för Nora torg ska upphävas och de vilseledande uppgifterna på kommunens webb tas bort.

2019-03-19

Årsberättelse mars 2018 till mars 2019

Årsberättelse mars 2018– mars 2019 för Föreningen Nora Torgs Framtid. Föreningens aktiviteter har medverkat till att kommunen fått en ny ledning. Det har medverkat till väsentligt bättre relationer.

2018-11-14

Brister i revision av byggnadsnämnden

Trots flera uppenbara brister i bygglovsverksamheten så reagerar vare sig förvaltningen eller revisorerna. Varför då granska?

2018-11-12

Revisorerna granskar kommunen byggprocess

De förtroendevalda revisorerna anser att det är väsentligt att kommunens bygglovsprocess är tillfredsställande och därför uppdrag åt konsultföretaget PwC att genomföra en granskning av bygglovsverksamheten.

2018-11-12

Byggnadsnämnden kör över boende vid Nora torg

Trots all kritik mot Byggnadsnämnden har den än en gång lyckats att misslyckas med ett byggärende. Det leder nu till överklagande som egentligen borde varit helt onödigt.

2018-10-30

Vad är Nora bo AB

Det företag som kommunen avtalat med om detaljplanering av Nora torgsområdet heter Nora Bo AB. Vad är det för företag?

2018-10-22

Nya majoriteten om byggandet

M, L och KD formar majoriteten som styr Danderyd de närmaste fyra åren. De verkar tänka om vad gäller planprocessen. Nu ska den bli varsam, transparant och ske i dialog med närboende.

2018-09-20

Tydligt besked om byggandet i valet

Väljarna säger nej till kommunens sätt att driva byggprojekt.

Aktuella notiser

Notiser för dig som inte loggat in.

2019-06-12

Kära medlemmar i Nora Torgs Framtid,

Kort information innan alla sprids för sommarens vindar;

2019-04-12

Upphäv planen för Nora torg

Föreningen Nora Torg har skrivit till Kommunstyrelsen med en begäran om att förslaget till detaljplan för Nora torg ska upphävas och de vilseledande uppgifterna på kommunens webb tas bort.

2019-03-19

Årsberättelse mars 2018 till mars 2019

Årsberättelse mars 2018– mars 2019 för Föreningen Nora Torgs Framtid. Föreningens aktiviteter har medverkat till att kommunen fått en ny ledning. Det har medverkat till väsentligt bättre relationer.

2018-11-14

Brister i revision av byggnadsnämnden

Trots flera uppenbara brister i bygglovsverksamheten så reagerar vare sig förvaltningen eller revisorerna. Varför då granska?

2018-11-12

Revisorerna granskar kommunen byggprocess

De förtroendevalda revisorerna anser att det är väsentligt att kommunens bygglovsprocess är tillfredsställande och därför uppdrag åt konsultföretaget PwC att genomföra en granskning av bygglovsverksamheten.

2018-11-12

Byggnadsnämnden kör över boende vid Nora torg

Trots all kritik mot Byggnadsnämnden har den än en gång lyckats att misslyckas med ett byggärende. Det leder nu till överklagande som egentligen borde varit helt onödigt.

2018-10-30

Vad är Nora bo AB

Det företag som kommunen avtalat med om detaljplanering av Nora torgsområdet heter Nora Bo AB. Vad är det för företag?

2018-10-22

Nya majoriteten om byggandet

M, L och KD formar majoriteten som styr Danderyd de närmaste fyra åren. De verkar tänka om vad gäller planprocessen. Nu ska den bli varsam, transparant och ske i dialog med närboende.

2018-09-20

Tydligt besked om byggandet i valet

Väljarna säger nej till kommunens sätt att driva byggprojekt.

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.