AktuelltRapporterFritextsökLogga inOmVänner
Bromsa Östra EnebytorgDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljöDataskydd

Föreningen Nora torgs framtid

Aktuellt

2020-09-08

Heder år SL!!!!

Bara några minuter efter att jag sänt klagomålet till SL om bussen som körde alldeles för fort fick jag svar - och ett riktigt bra svar!

Hej Hans!

Tack för att du hör av dig angående föraren som körde alldeles för fort.

Jag beklagar att det inträffade och jag vill framföra en ursäkt från SL.

En arbetsledare kommer att kalla föraren till ett samtal om händelsen, men det som sägs i samtalet är internt och lämnas därför inte ut till tredje part.

Jag tackar för att du tog dig tid att berätta om detta och hoppas att du framöver inte råkar ut för något liknande.

Vänliga hälsningar,
Eleonor
SL Kundtjänst

Har du fler frågor kan du chatta med oss på kundtjänst eller söka bland våra vanliga frågor på sl.se/kundtjanst


2020-09-08

De flesta håller fartgränsen

title
36 km/tim - inte bra
# title
41 km/tim - dåligt
#/p>

Har stått med mobilkameran och fotet dem som åker förbi lasermätaren på Noragårdsvägen. De som kör allra fortast är cyklisterna. Många har hastigheten 45 km/tim. Flertalet bilar körde under 30 km. Några bromsade in snabbt före mätaren. Kanske såg de att jag filmade.

Bilen körde i 36 km/tim och riskerade böter på 2000 kr. Motorcyklisten riskerade 2.400 kr. Detta är bötesbeloppen vid hastighetsbegräsningen 50 km/tim. Men på Noragårdsvägen är begränsningen 30 km och då lär böterna bli påtaligt högre. Läs mer på Körkort online.

Cyklisternas höga hastighet är upprörande. Det är betydligt svårare för andra trafikanter att bedöma cyklistens hastighet. Bara några hundra meter efter lasermätaren är det ett övergångsställe för gående. Även om det inte blir en påkörning så är hastigheten skrämmande.

 


2020-09-07

Buss körde 47 km/tim på Noragårdsvägen

Många kör alldeles för fort nedför Noragårdsvägen mot Nora torg. Det gäller bilar och cyklar, även bussarna. Kommen har satt upp en laser som mäter hastigheten och den kan hjälpa oss att agera mot dem som kör för fort.

I kväll höll bussen 47 km/tim enligt mätaren och jag har därför skrivit till SL:

Jag vill informera om att bussen körde 47 km/tim på 30-väg i kväll omkring 21:35 på Noragårdsvägen i Danderyd i backen ned mot Nora torg. Det var mycket enkelt att se då kommunen nyligen satt upp lasermätare.

Jag tycker att det är riktigt dåligt, även om det var under en tid då få rör sig i området. Dock är det några 100 meter längre fram ett övergångsställe och passage för cyklar (som tyvärr ofta korsar vägen i alldeles för hög hastighet). Det är också flera utfarter från villatomter på denna vägsträcka. 

Givetvis är detta fullständigt oacceptabelt och jag förutsätter att ni ger bussföraren en reprimand. Informera gärna om att vi har vägsträckan perdiovis under bevakning. Tyvärr misslyckades filmningen denna gång.

Hjälp till att driva ned bussarnas hastighet genom att gå förbi lasermätaren då och då. Är det en buss som kör betydligt över 30 km/tim så skriv till
https://sl.se/sv/kundservice/kundservice-online/formular

/Hans Iwan Bratt

 


2020-08-27

Cyklar för fort

title
Alldeles för fort
#/p>

Denna cyklist körde 40 km/tim enligt hastighetstavlan. Två cyklister strax före fick också röda siffror. Liksom en bil före dem. Inte bra.

Dessutom ett flertal cyklister på andra vägar utan lyse! Vad kan vi göra åt det?

 


2020-08-10

Konserten i Kvarnparken

title
Oskar och Jon
#/p>

Musikerna Oskar Fagelund och Jón Arnar Einarsson upprepade succcén på Nora torg denna gång i Kvarnparken. Det kom ca 80 personer som satt glest på den stora gräsmattan. 


2020-08-04

Lördagskonsert i Kvarnparken 8 augusti, kl 19:00

Succékonserten på Nora torg kommer igen

 

Musikerna Oskar Fagelund och Jón Arnar Einarsson återkommer
efter konserten i lördags på Nora torg med 40-talet i publiken i den ljumma sommarkvällen.

Oskar och Jón Arnar spelar musik som är till för alla: visor, opera och jazz.

 

Konserten är gratis och öppen för alla. 

 

Om ni vill uppleva en liten mysig kvällskonsert så är ni varmt välkomna. 

 

Ta gärna med en filt och något att sitta på.


2020-07-28

Trombonkonsert på Nora torg

LÖRDAGSKONSERT PÅ NORA TORG

Den 1 AUGUSTI kl 19-20

SPELAR gör musikstudenter från Norges Musikhögskola i Oslo för oss på torget.

Oskar Fagelund Svenberg sjunger och spelar piano,
Jon Arnar Einarsson spelar trombon, piano och sjunger.

De kommer att dela med sig av smakprov på både klassiskt och modernt.
Lite opera och några visor och såklart lite jazz!

Kom till torget och njut av augustikvällen till ljuv musik.

Ta gärna något varmt över axlarna!

Vi kommer att sitta glest på de bänkar som finns + stolar från närliggande hus.

Välkomna önskar spelmännen Oskar och Jon tillsammans med
Nora Torgs Framtid och Nora Torgs Samfällighetsförening.


2020-06-25

Byggen ska uppskattas av invånarna

Hanna Bocander, m fl skriver i Svenska Dagbladet:

"Ett allt hätskare tonläge piskas upp av branschorganisationen Sveriges Arkitekter. De riktar kritik mot att vi som representanter för våra kommuninvånare har synpunkter avseende byggnaders gestaltning. Vi är av den motsatta åsikten – utformning av ny bebyggelse behöver utgå ifrån vad vanliga medborgare tycker. Boendemiljöer måste präglas av trivsamhet och trygghet. Annars representerar vi inte våra medborgare.

Arkitektur är viktigt. Det är olika vad individer tycker är vackert, men det finns forskning som visar att om du upplever ditt bostadsområde som tilltalande så trivs du bättre och känner dig tryggare. Gestaltningen av det offentliga rummet är av stor betydelse för hur de som vistas i den upplever den. Därför är det viktigt för oss som förtroendevalda att se till så att så många som möjligt av våra medborgare uppskattar hur våra bostadsområden utvecklas."


2020-06-24

Hurra! Den är på plats

title
Skylten funkar - bilarna saktade ned
#ntligen har det kommit upp en skylt som visar när trafiken går för fort. Många har bett om åtgärder för att få bilar, cyklar och andra trafikanter att inte köra fortare än 30 km/tim.

Föreningen Noratorgs framtid (FNTF) beslutade  vid sitt årsmöte den 10 mars i år att påpeka för kommunen att något behöver göras åt de höga hatigheterna. Det är främst sträckan Kvarnparken - Nora Torg - Göthes Glas - till Gamla Landsvägen som behöver åtgärdas.

Den 29 maj sända FNTF en begäran till kommunen. Den mest akuta och närliggande lösningen enligt årsmötet är en eller flera strategiskt utplacerade fartkameror.  Ljusskyltar med hastighetsinformation bör komplettera.

Och nu är den på plats. Möjligen kan platsen diskuteras. Vore det bättre om den placerades högre upp i backen? Är det tekniska skäl för nuvarande placering? Det får vi ta reda på.

Vi får rikta ett tack för kommunen och hoppas att trafikmiljön nu blir mindre riskfylld och trevligare. 


2020-06-19

Enkät i Danderyds kommuns översiktsplanering

title
Kommunens enkät
#/p>

Danderyds kommun har informerat om att arbete med en ny översiktsplan, ÖPL pågår. Tidsramarna för kommunens arbete är att planen ska antas av Kommunfullmäktige 2021. Dessförinnan ska samråd med invånarna genomföras. En enkät syftar till att ge underlag för samrådet och kan besvaras 2 juni -31 augusti. https://www.danderyd.se/bygga-bo-och-miljo/planer-och-utveckling/oversiktsplan/enkaten/

ÖPL regleras av plan- och bygglagen. Planen ska ange den långsiktiga utvecklingen av kommunen och konsekvenser för markanvändningen. En ÖPL ska upprättas varje mandatperiod. Vår kommuns nu gällande ÖPL är från 2006!

Föreningen Nora Torgs Framtids, FNTF styrelse har provsvarat på enkäten och funnit att de 5 frågeområdena är snävt avgränsade och binds geografiskt hårt till befintlig markanvändning. Detta tillsamman med det digitala formatet gör att FNTF har svårt att lämna de nyanserade svar som föreningen kan ställa sig bakom. Frågebatteriet skulle behöva göras mera öppet och ha en tydlig, långsiktig målbild. I info materialet anges inte någon tidshorisont för planen, men 15 -20 års sikt är vanligt.

FNTF:s styrelse uppmanar medlemmarna att besvara enkäten och att lämna sina svar och synpunkter efter sina egna utgångspunkter. Det är viktigt att vi, var och en, framhåller vilka kvaliteter vi vill värna/utveckla för framtiden. Styrelsen informerar nedan om sina ställningstaganden, vilka kommer att sändas över till kommunen i en samlad skrivelse.

Läs mer...


Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Lennart Dahlborg
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna eller Hans Iwan.

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com