AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkorVänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

Aktuellt

2021-04-14

Årsmöte 2 oktober

På grund av Corona-epidemien kommer årsmötet först att genomföras den 2 oktober. Då hoppas vi att eländet ska vara över.


2021-03-24

Medlemsbrev 24 mars 2021

 
Kära medlemmar,
 
Hoppas ni fortfarande håller ut och att C inte slagit klorna i er.

Styrelsen har beslutat att skjuta upp det traditionella årsmötet till september - oktober och hoppas då att vi kan ha ett möte IRL med er alla. Datum återkommer vi om när vi vet mera, dock före sommaren.

På byggfronten inget nytt och på trädfronten gäller att vi av budgetskäl får vänta ytterligare innan luckorna efter fällda björkar utefter Noragårdsvägen täpps igen. Frågan om träd har nu aktualiserats på ett högre plan i dagspress och kommunledning med anledning av den omfattande trädfällning som pågår i kommunen.

FNTF menar att träd visst måste hållas efter och föryngring måste genomföras men detta måste ingå i ett strukturerat arbete och så att de kringboende får veta vad som är i görningen. Det tar lång tid för ett träd att växa upp. FNTF förutsätter att kommunen anammar de kloka orden i sina riktlinjer för trädskötsel : riktlinjertradvegetation-2020.pdf (danderyd.se).

FNTF har tillsammans med Danderyds Hembygdsförening tidigare lämnat ett förslag (text/ bild) till tekniska kontoret om en minnesplakett - infoskylt om Nora Torgs roll som centrum. Vi tycker att det för nytillkomna danderydsbor och besökare kan vara intressant att veta vilken tradition Nora Torg bär. Torget var centrum i ursprungliga Nora Trädgårdsstad och fortsatte vara centrum även i dåvarande Danderyds köping, som uppgick i nuvarande Danderyds kommun - just det- 1971, dvs för 50 år sedan. Detta är värt att uppmärksammas!

På plansidan pågår två viktiga processer: - Kommunstyrelsens uppdrag att utreda åtgärder för att motverka oönskad förtätning i villastaden. Uppdraget ska redovisas den 12 april och har uppmärksammats i lokalpressen. Se vår websida www.noratorg.se

- Översiktsplaneringen pågår med sikte på en antagen plan under innevarande år. FNTF:s inspel om Noragårdsstråket finns under fliken rapporter på vår websida www.noratorg.se Kommunen förväntas under våren att genomföra ett samråd i form av en enkät. Det ser vi fram emot.

Från tunneldrivningen (vi är många med byggnader i påverkansområdet) meddelades 25 febr. att det var tillfällig paus i borrningen och att berörda fastighetsägare informerats särkilt. Mätpersonal syns ibland i vårt område och kollar våra pliggar. Viktigt i vår sättningsbenägna lera.
 
title
 Till sist: FNTF fyller 5 år och det ska vi fira! Stor överraskning - villkorat av att Corona inte sätter käppar i hjulen! Vi återkommer med datum och detaljer.

GLAD PÅSK, önskar Myrna Smitt, ordförande i Nora Torgs Framtid

2021-02-07

Danderyds villastad ska skyddas

Villastadens karaktär i västra Danderyd är inte tillräckligt skyddad mot förtätning som kan förändra områdets karaktär. Nu ska gamla regler ses över. Gamla detaljplaner som reglerar nybyggen i Västra Danderyd ska ses över, skriver Anton Kylbäck, Mitti Danderyd i papperstidningen.

title
Jonas Bark, planeringschef
Kommunledningskontoret ska utreda "åtgärder för att motverka ovarsam förtätning” för att bevara villastadens karaktär. “ Nu ska vi börja med att se hur utbrett problemet är med villatomter som kan delas upp i två eller flera små fastigheter, säger Jonas Bark, planchef på kontoret. Det är en befattning han haft sedan juni 2019. Här är förslaget till kommunstyrelsens möte 18/1.

Även Danderyds hembygdsförening välkomnar utredningen. Anne-Marie Bratt, ordförande i föreningen, menar att området västra Danderyd idag har varit förbisett när det gäller förtätning. 

— Det finns fastigheter som är kulturhistoriskt intressanta, som man har rivit. Trädgårdarna har sedan försvunnit och det påverkar hela miljön i området, säger hon och tillägger: Vi vill bevara och värna om de här villamiljöerna samtidigt som vi har ett samhälle som  kan utvecklas.

Förtätningen av villastaden i kommunen har pågått länge. Efter ett beslut från byggnadsnämnden upphörde det dock nästan helt, 2016, då hårdare regler antogs. Men förtätningen har fortsatt ändå. Enligt Jonas Bark har de har sett en trend där gamla villor rivs och sedan fastigheten styckas av — där stora villor sedan byggs på små tomter.

Tittar ni bara på kommundelen västra Danderyd?

— Vi tror att problemet i första hand förekommer där, och har ingen anledning tro att det är  utbrett i hela kommunen. Allt handlar om vilka bestämmelser som finns i detaljplanerna så samma förutsättningar finns oftast inom ett eller flera angränsande kvarter.

Artikeln i Mitti är givetvis mycket glädjande. Vi i Nora torgs framtid har levt hotade av planer på stora byggkomplex mitt i villastaden. Nu hoppas vi att dessa skrämmande planer är borta för gott. Nu kan vi i Nora börja en konstruktiv diskussion om hur vår kommundel bör utvecklas, säger Hans Iwan Bratt, styrelseledamot i föreningen Nora torgs framtid.

Utredningen ska vara klar i vår

Den 18 januari lyftes frågan vid kommunstyrelsen. Utredningen kring möjliga åtgärder för att motverka förtätningen ska redovisas den 12 april. 

 

I tjänsteutlåtandet tas det upp som exempel att det finns flera 500-700 kvadratmeter stora fastigheter, jämfört med 1500 som den vanliga storleken.

 

Det senaste exemplet är i Berga där en fastighet nyligen har bildats på 522 kvadratmeter. Bara i Ekbackenområdet finns det cirka 100 fastigheter som saknar fastighetsplan och bestämmelser om minsta fastighetsstorlek.

 

 

2020-12-18

Medlemsbrev december 2020

Kära medlemmar, Hoppas att ni alla är friska och att C inte har tagit över tillvaron helt. Det allvarliga läget för tillfället gör att många av oss håller extra strikt på distansreglerna.

Styrelsearbetet har kunnat fortgå tack vare Hans Iwans oförtröttliga jakt efter bra forum att konferera på. Det enträgna arbetet att få snyggt runt torget och förbättra trafiksituationen har fortsatt. Se www.noratorg.se  Somt lyckas genast, annat tar lite längre tid. Ordning på P-platser samt sopkärl återstår. Skrotbil och fartgränsskyltning gick desto snabbare och plantering av träd har kommit halvvägs, beundra gärna de fyra oxlarna mittemot Danderydsgården. 

Vi håller givetvis också utkik efter vad som levereras i form av arbetsmaterial rörande utbyggnad av Nora Torgs-området. Vattenutredning pågår fortfarande. I översiktsplanearbetet hävdar Nora Torgs Framtid bestämt en utveckling av Norastråket fram till Gropen. I detta ligger också att övergången från kommande gropprojekt får en fin övergång till trädgårdsstaden. Se kommunens sammanställning av ÖPL  

En metahändelse beträffande byggande sker under marken. Svenska Kraftnäts tunnel mellan Anneberg och Skanstull är nu framme vid Kyrkskolan. Den som undrar över vibrationer eller ljud från underjorden utefter Klockar Malms väg och Noragårdsvägen m.fl. kan ringa en störningsjour 010 475 81 50, öppen dygnet runt.

Som avslutning på ovanstående uppdatering kommer en julnöt: Hur ska vi fira Nora Torgs Framtids 5-årsjubileum? Så länge har vi funnits och Framtiden är inte här ännu. Med andra ord vi är inte klara med uppgiften att göra Nora till en ännu bättre plats att bo på! Kom igen med idéer och förslag, stora och små, om hur vi kan fira våra 5 år! Svara, gärna med vändande post till avsändare Hans Iwan, ordförande Myrna se adress nedan eller på vår facebooksida

Efter knäckt nöt ska ni alla kära medlemmar, ha en riktigt god jul. Många långa promenader i vår fina trädgårdsstad, med den ena belysningen finare än den andra. Så mycket kärlek och omtanke som flödar med alla watten! Omtanke om varandra och vår omgivning är viktigt i den tid som är.

God Jul och ett Gott Nytt År – 2021!

Myrna Smitt, ordförande

myrna.smitt@telia.com

Nora Torg 33, SE 182 34 Danderyd, Sweden
ph+46 8 7559180, mob+46 709 548 779

 

Hans Iwan Bratt

hibratt@gmail.com


2020-12-15

350 cyklister bötfällda i razzia

Fler än 350 cyklister fick böter när polisen gjorde kontroller under några kvällar i förra veckan. Det innebär att nästan 80 procent av de passerande cyklisterna blev bötfällda.

Det vanligaste felet var bristande belysning. Cyklister ska ha fungerande vitt ljus framåt, och rött ljus bakåt.

“Väldigt många ‘har tänkt köpa’ eller ‘har lamporna hemma’”, säger Mikael Blomberg på polisens trafikenhet..

Fel som handlade om reflexer, signalanordning eller bromsar innebar också att många cyklande fick böter.

Bötesbeloppet är 500 kronor för varje förseelse – saknad framlykta, saknad baklykta, saknade ekerreflexer och så vidare.

(Detta hände i Karlstad, men skulle nog lika gärna kunnat hända i vårt Nora. De är många som saknar lyse. Och det är ännu fler som cyklar alldeles för fort. Det visar hastighetsmätaren i Noragårdsvägen. Källa AB.)


2020-09-08

Heder år SL!!!!

Bara några minuter efter att jag sänt klagomålet till SL om bussen som körde alldeles för fort fick jag svar - och ett riktigt bra svar!

Hej Hans!

Tack för att du hör av dig angående föraren som körde alldeles för fort.

Jag beklagar att det inträffade och jag vill framföra en ursäkt från SL.

En arbetsledare kommer att kalla föraren till ett samtal om händelsen, men det som sägs i samtalet är internt och lämnas därför inte ut till tredje part.

Jag tackar för att du tog dig tid att berätta om detta och hoppas att du framöver inte råkar ut för något liknande.

Vänliga hälsningar,
Eleonor
SL Kundtjänst

Har du fler frågor kan du chatta med oss på kundtjänst eller söka bland våra vanliga frågor på sl.se/kundtjanst


2020-09-08

De flesta håller fartgränsen

title
36 km/tim - inte bra
title
41 km/tim - dåligt

Har stått med mobilkameran och fotet dem som åker förbi lasermätaren på Noragårdsvägen. De som kör allra fortast är cyklisterna. Många har hastigheten 45 km/tim. Flertalet bilar körde under 30 km. Några bromsade in snabbt före mätaren. Kanske såg de att jag filmade.

Bilen körde i 36 km/tim och riskerade böter på 2000 kr. Motorcyklisten riskerade 2.400 kr. Detta är bötesbeloppen vid hastighetsbegräsningen 50 km/tim. Men på Noragårdsvägen är begränsningen 30 km och då lär böterna bli påtaligt högre. Läs mer på Körkort online.

Cyklisternas höga hastighet är upprörande. Det är betydligt svårare för andra trafikanter att bedöma cyklistens hastighet. Bara några hundra meter efter lasermätaren är det ett övergångsställe för gående. Även om det inte blir en påkörning så är hastigheten skrämmande.


2020-09-07

Buss körde 47 km/tim på Noragårdsvägen

Många kör alldeles för fort nedför Noragårdsvägen mot Nora torg. Det gäller bilar och cyklar, även bussarna. Kommen har satt upp en laser som mäter hastigheten och den kan hjälpa oss att agera mot dem som kör för fort.

I kväll höll bussen 47 km/tim enligt mätaren och jag har därför skrivit till SL:

Jag vill informera om att bussen körde 47 km/tim på 30-väg i kväll omkring 21:35 på Noragårdsvägen i Danderyd i backen ned mot Nora torg. Det var mycket enkelt att se då kommunen nyligen satt upp lasermätare.

Jag tycker att det är riktigt dåligt, även om det var under en tid då få rör sig i området. Dock är det några 100 meter längre fram ett övergångsställe och passage för cyklar (som tyvärr ofta korsar vägen i alldeles för hög hastighet). Det är också flera utfarter från villatomter på denna vägsträcka. 

Givetvis är detta fullständigt oacceptabelt och jag förutsätter att ni ger bussföraren en reprimand. Informera gärna om att vi har vägsträckan perdiovis under bevakning. Tyvärr misslyckades filmningen denna gång.

Hjälp till att driva ned bussarnas hastighet genom att gå förbi lasermätaren då och då. Är det en buss som kör betydligt över 30 km/tim så skriv till SL kundservice.

/Hans Iwan Bratt


2020-08-27

Cyklar för fort

title
Alldeles för fort

Denna cyklist körde 40 km/tim enligt hastighetstavlan. Två cyklister strax före fick också röda siffror. Liksom en bil före dem. Inte bra.

Dessutom ett flertal cyklister på andra vägar utan lyse! Vad kan vi göra åt det?


2020-08-10

Konserten i Kvarnparken

Musikerna Oskar Fagelund och Jón Arnar Einarsson upprepade succcén på Nora torg denna gång i Kvarnparken. Det kom ca 80 personer som satt glest på den stora gräsmattan. 

title
Oskar och Jon


Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se