AktuelltRapporterFritextsökLogga inOmVänner
Bromsa Östra EnebytorgDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljöDataskydd

Föreningen Nora torgs framtid


2 Texter i datumföljd

Publiserade texter för besökare.

2020-08-04 Lördagskonsert i Kvarnparken 8 augusti, kl 19:00
2020-07-28 Trombonkonsert på Nora torg
2020-06-25 Byggen ska uppskattas av invånarna
2020-06-24 Hurra! Den är på plats
2020-06-19 Enkät i Danderyds kommuns översiktsplanering
2020-06-19 Enkät i Danderyds kommuns översiktsplanering
2020-06-15 Bäckström skräpar ned
2020-05-29 För fort på Noragårdsvägen
2020-05-29 Bilvraket måste väck
2020-04-30 Aprilbrev till medlemmarna
2020-04-16 Årsmötet 2020
2020-03-11 Årsmötet 10 mars
2019-11-20 Noraån, Svenska kraftnäts tunnel
2019-06-27 Nybygge i Gropen
2019-06-12 Kära medlemmar i Nora Torgs Framtid,
2019-04-12 Upphäv planen för Nora torg
2018-11-14 Brister i revision av byggnadsnämnden
2018-11-14 Medlemsbrev november 2018
2018-11-12 Byggnadsnämnden kör över boende vid Nora torg
2018-11-12 Revisorerna granskar kommunen byggprocess
2018-10-30 Vad är Nora bo AB
2018-10-22 Nya majoriteten om byggandet
2018-09-20 Medlemsbrev 20180920
2018-09-20 Tydligt besked om byggandet i valet
2018-08-29 Medlemsbrev 29/8
2018-08-28 Ledande politikers svar på enkäten
2018-08-28 Lägg ner byggprojektet vid Nora torg
2018-08-27 Stoppa Noratorg-planerna nu. Och be om ursäkt!
2018-08-07 Enkät om planerad bebyggelse på Nora Torg.
2018-08-02 Danderyds översiktsplan 2006
2018-08-02 Risk för översvämning vid Nora torg
2018-06-22 Medlemsbrev 22/6
2018-06-13 Detaljplan Nora Torg - Uttalande och planprocess
2018-04-21 Medlemsbrev 21/4
2018-03-22 Årsmötet: Uttalande och andra beslut vid årsmötet
2018-02-21 Nu tas beslutet om Nora Torgs framtid
2018-02-18 Marken vid Nora torg tål inte höga hus
2018-02-17 Man ska inte förtäta Danderyd
2018-02-14 Tvärvändningen: Alla planer skrotas kring Eneby torg
2018-01-24 Danderyd tjänade mest i Sverige på markförsäljning
2018-01-23 Utfrågningen av politiker: Trädgårdsstad eller höga hus?
2018-01-23 Till Byggnadsnämnden om Nora torg
2018-01-13 Villaägarna Danderyd
2018-01-13 Blir det ett granskningsförslag?
2018-01-12 Centerpartiets bostadspolitik
2018-01-12 Miljöpartiets bostadspolitik
2018-01-10 Moderaternas bostadspolitik
2018-01-04 De politiska partiernas bostadsprogram
2018-01-04 Kristdemokraternas bostadspolitik
2018-01-04 Danderyd mot 2020-talet
2018-01-04 Liberalernas bostadspolitik
2017-12-29 Vad sa Sverigeförhandlingen om Danderyd?
2017-12-29 Behrooz Khoshnood lämnar Nora Livs
2017-12-29 Danderyd måste ha en fungerande planprocess
2017-12-28 Förslag till förändring av Danderyds planprocess
2017-12-13 Julbrev till medlemmarna
2017-12-11 Lägesrapport vid årets slut
2017-11-27 Villaägarna: Kollektivt självmord av Danderyds villamiljö?
2017-11-24 Facebookgrupp om kommunens byggande
2017-11-18 Till kommunen: Stoppa planen för Nora Torg!
2017-11-14 Nu börjar kampen på allvar!
2017-11-09 Flyttning av Noragårdsvägen
2017-10-19 Extrem byggboom i Danderyd
2017-10-18 Nu börjar kampen på allvar!
2017-10-03 Remissvaren på detaljplanen för Nora torg
2017-10-01 Vision för Danderyds kommun
2017-09-30 13 planområden i Västra Danderyd utan gemensam planering
2017-07-29 Husesyn p1
2017-06-23 Väldigt många remissvar om Nora torg!
2017-06-16 Skrivelsen till Byggnadsnämnden - slutlig version
2017-06-16 5 dagar kvar - flygblad utdelat 16/6
2017-06-14 Markexpert dömer ut kommunens byggplaner
2017-05-29 Skuggaanalys
2017-05-29 Mindre solsken, mer skugga och mindre dagsljus
2017-05-29 Det finns bättre förslag
2017-05-15 Hjälp oss att stoppa höga hus vid Nora torg
2017-03-16 SCB-statistik om Danderyd
2017-02-16 Politiskt program för Danderyds politiska majoritet
2017-02-02 Kommunens förslag 2015 till nya bostäder vid Nora torg
2016-05-06 Tekniska utredningar gällande nybyggnation vid Nora torg
2015-10-05 SKL: Försäljning och köp av fastigheter

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse:
Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Lennart Dahlborg
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Vill du bli medlem? Maila till Myrna eller Hans Iwan (för adresser se ovan). Föreningen har en frivillig medlemsavgift. Den kan betalas till kassören Lennart Dahlborg konto 6102-527645 eller swishas till 070-7623157.

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com