Föreningen Nora torgs framtid

Till rapportmenyn

Texter i datumföljd

2022-08-29 Förslaget på höga hus vid Nora torg
2022-08-28 Enkät: Danderyds politiska partier
2022-04-14 Brev till boende i Nora och Klingsta
2022-02-12 Läs vårt yttrande om Översiktsplanen!
2022-01-11 Mötet om översiktsplan blir digitalt
2021-09-18 Jubileumsfest och medlemsmöte - med Anders Linder
2021-07-25 Vilka regler gäller för elsparkcykel?
2021-07-16 Konsert i Danderydsgården 28 juli
2021-05-05 Förslaget till Översiktsplan är klart
2021-05-04 Gropen blir parkeringsplats!
2021-04-30 Inbrott
2021-04-26 Visa hänsyn cyklister!
2021-04-14 Årsmöte 2 oktober
2021-04-02 Risk för översvämning i Nora
2021-03-24 Medlemsbrev 24 mars 2021
2021-02-07 Danderyds villastad ska skyddas
2020-12-18 Medlemsbrev december 2020
2020-12-15 350 cyklister bötfällda i razzia
2020-09-08 Heder år SL!!!!
2020-09-08 De flesta håller fartgränsen
2020-09-07 Buss körde 47 km/tim på Noragårdsvägen
2020-08-27 Cyklar för fort
2020-08-10 Konserten i Kvarnparken
2020-08-04 Lördagskonsert i Kvarnparken 8 augusti, kl 19:00
2020-07-28 Trombonkonsert på Nora torg
2020-06-25 Byggen ska uppskattas av invånarna
2020-06-24 Hurra! Den är på plats
2020-06-16 Vad tycker du om till miljön och klimatet?
2020-06-15 Bäckström skräpar ned
2020-05-29 För fort på Noragårdsvägen
2020-05-29 Årsmötet: För fort på Noragårdsvägen
2020-05-29 Bilvraket måste väck
2020-04-30 Aprilbrev till medlemmarna
2020-04-16 Årsmötet 2020
2020-02-25 Avisering om årsmöte
2020-02-25 Kallelse till årsmöte
2019-11-20 Noraån, Svenska kraftnäts tunnel
2019-10-08 Noragårdsstråket
2019-06-27 Nybygge i Gropen
2019-06-12 Kära medlemmar i Nora Torgs Framtid,
2019-04-12 Upphäv planen för Nora torg
2019-03-19 Årsberättelse mars 2018 till mars 2019
2018-11-14 Brister i revision av byggnadsnämnden
2018-11-14 Medlemsbrev november 2018
2018-11-12 Byggnadsnämnden kör över boende vid Nora torg
2018-11-12 Revisorerna granskar kommunen byggprocess
2018-10-30 Vad är Nora bo AB
2018-10-23 Danderyds miljöprogram
2018-10-22 Nya majoriteten om byggandet
2018-09-20 Medlemsbrev 20180920

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se

tinybasic