AktuelltRapporterFritextsökLogga inOmVänner
Bromsa Östra EnebytorgDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljöDataskydd

Föreningen Nora torgs framtid

2017-09-30

13 planområden i Västra Danderyd utan gemensam planering

Kommunen har ett mycket stort antal pågående planarbeten. Det är mycket beklagligt att detta sker utan en aktuell översiktsplan. Den ny gällande planen antogs 2006 och speglar uppfattningar som fanns åren dessförinnan. Väl medvetna om denna brist, väljer kommunen att hänvisa till ett förslag till ny översiktsplan. Men ett sådant arbetsdokument går det inte basera så omfattande omgörning av kommunen som pågår.

Ansvaret för detta vilar givetvis från på kommunens ledning men drabbar också alla politiker i kommunfullmäktige. Möjligen finns det anledning att anmäla detta till kommunens revisorer.

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse:
Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Lennart Dahlborg
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Vill du bli medlem? Maila till Myrna eller Hans Iwan (för adresser se ovan). Föreningen har en frivillig medlemsavgift. Den kan betalas till kassören Lennart Dahlborg konto 6102-527645 eller swishas till 070-7623157.

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com