AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2017-09-30

13 planområden i Västra Danderyd utan gemensam planering

Kommunen har ett mycket stort antal pågående planarbeten. Det är mycket beklagligt att detta sker utan en aktuell översiktsplan. Den ny gällande planen antogs 2006 och speglar uppfattningar som fanns åren dessförinnan. Väl medvetna om denna brist, väljer kommunen att hänvisa till ett förslag till ny översiktsplan. Men ett sådant arbetsdokument går det inte basera så omfattande omgörning av kommunen som pågår.

Ansvaret för detta vilar givetvis från på kommunens ledning men drabbar också alla politiker i kommunfullmäktige. Möjligen finns det anledning att anmäla detta till kommunens revisorer.

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se