AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2017-12-13

Julbrev till medlemmarna

Kära medlemmar i Föreningen Nora Torgs Framtid

Innan det blir jul vill vi från styrelsen rapportera om nyheter på Nora Torgs front.

Föreningen Nora torgs Framtid har skrivit ett brev till samtliga fullmäktigeledamöter. Det har mött positiv respons såväl från ledamöter i majoritet (M, L och Kd) som från opposition (C, S, Mp och SD).

Några av oss har träffat gruppledarna i majoriteten, d.v.s. M, L och Kd. Det var ett intressant möte där vi fick veta att man fortfarande tänker sig 15 meter höga hus från mitt i Nora Torgs infart och utefter Noragårdsvägen till Götes Glas. Man har kommit till insikt om den olämpliga flytten av Noragårdsvägen och för närvarande utreder hur man skulle kunna undgå den. Och att man inte vill höja Centrumhuset, Köpmannen 1 och gamla-gamla posthuset, Danarö 6, pendang till Hornet. Det vore oerhört värdefullt om de två ursprungliga husen från Nora Torgsepoken, Danarö 6 och Hornet får vara kvar som de är. Husen är ritade av Sixten Magnusson och ger kopplingar till Nora Torg och hela Nora Trädgårdsstad.

Nu gäller det för oss alla att hjälpas åt på glöggpartyn och överallt annars för att nå fler politiker som inte faller undan för majoritetens partipiska. Vi måste också nå de oppositionspolitiker som inte vet om den pågående Nora Torgs-planeringen. Se vår websida, www.noratorg.se

Det är nu viktigt att vi blir fler medlemmar som med våra utgångspunkter och kunskaper om Nora och Nora Torg kan tala politikerna tillrätta.

Vi kan glädja oss åt ett positivt resultat av vår förenings aktivitet, nämligen att Danarö 5, f.d. pensionärslängan, kommer att renoveras av ägaren Wåhlins Fastigheter. Det är ett tillskott om 24 bostäder (med hiss) som kommer att lämna rivningskontraktsstadiet och istället bli en del av den ordinarie bostadsmarknaden i Danderyd.

Det är flera områden än Nora Torg som hotas av massiv bebyggelse med höga hus. Östra Enebytorg är det största projektet, men följs av oss och 37 andra pågående planärenden i kommunen Det är dags att vi alla, var och en bildar oss en uppfattning av vad som pågår och gör vår röst hörd.

Kom därför till den stora manifestationen av vår framtida boendemiljö med utfrågning av företrädare från samtliga våra politiska partier, den 17 januari kl 19.00 i Aulan, Danderyds gymnasium. Inledningar om arkitektur, ekonomi och juridik (Plan- och bygglagen, mm) står på programmet! Manifestationen gäller Nora Torg i högsta grad. Boka kvällen redan nu!!

Med denna uppfordran vill styrelsen önska er alla en riktigt God Jul! Gå också till torget och beundra den praktfulla Nora Torgsgranen!

Myrna Smitt
ordförande

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se