AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2018-01-04

Danderyd mot 2020-talet

– med skola, äldreomsorg och bostäder i fokus (utdrag)

Överenskommelse mellan Moderaterna, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna för mandatperioden 2015-2018.

Moderaterna, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna har kommit överens om att bilda en koalition som ska leda Danderyds kommun under mandatperioden 2015-2018. Denna överenskommelse innehåller de viktigaste politiska frågor vi är överens om att gemensamt driva inom ramen för vår koalition.

Bostäder
- Följande lämnade detaljplaneuppdrag för nya bostäder ska genomföras som planerat:
- området öster om Enebybergsvägen vid Eneby torg
- kvarteret Kraftledningen (Rinkeby)
- Östra Mörbylund (inklusive ca 70 studentlägenheter)
- kvarteret Suttung i Djursholm (ca 30 studentlägenheter)
- fd OK/Q8-tomten vid Djursholms torg
- Utöver detta vill vi utreda möjligheterna till fler bostäder vid Nora torg, EnebyängenEnebybergs
station, kraftledningsgatan i Mörby centrum-området och vid infarten till Kevinge strand.
- Detaljplaneuppdrag ska lämnas för området vid Danderyds gymnasium, bland annat för att utreda möjligheten att bygga studentlägenheter vid gymnasiets parkering.
- Platser för ytterligare studentlägenheter ska inventeras.
- Danderyds kommun ska ha en positiv tolkning av reglerna gällande de sk Attefallshusen.
- Detaljplanearbetet för skydd av kulturmiljöer i kommundelen Djursholm ska avbrytas, då fortsatt planläggning riskerar stora kostnader för kommunen

Danderyd den 17 oktober 2014
För Moderaterna För Folkpartiet liberalerna För Kristdemokraterna
Anders Paulsen   Lars-Gunnar Wallin          Peter Forssman
ordförande         ordförande                      ordförande

Kommentarer

Avtalet gäller för mandatperioden och löper alltså ut på valdagen. Information om partiernas politik gäller för tiden efter att avtalet upphört att gälla och binder inte partierna på något sätt. Det innebär att referenser till detta avtal är utan mening.

Avtalet innefattar nya byggnader i området öster om Enebybergsvägen vid Eneby torg, men säger inget om omfattningen, mm

Vad gäller Nora torg så ska möjligheterna till fler bostäder utredas. Någon sådan utredning har inte gjorts utan kommunen har gått direkt på att ta fram en detaljplan.

Vad tycker du? Skriv till hibratt@gmail.com.

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se